Matúš Marcin – Ako dosiahnuť odpustenie po umelom potrate?

V prednáške sa dozviete, v akých knihách v Biblii sa píše o potratoch a o cene ľudského života. Aké negatívne následky a dôsledky má potrat na ženu a jej okolie? Čo má robiť žena, ak potrat podstúpila a ako sa môže duchovne uzdraviť? Na dôležité otázky odpovie v prednáške otec Matúš Marcin, kňaz a exorcista. 

ZMIENKY O POTRATE/ OCHRANE ĽUDSKÉHO ŽIVOTA V BIBLII

Kniha Genezis v 9. kapitole hovorí: ,,Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv. Na Boží obraz som stvoril človeka, vy sa však ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju.“ Je daný príkaz, aby sa človek plodil a množil. 

Oveľa konkrétnejšie sa o potrate píše v žalme 139 v 13. až 16. kapitole

,,Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.“ 

Zmienky o potrate nájdeme aj v knihe Mojžišovej, knihe Genezis v 21. kapitole, kde sa hovorí, že za zabitie nenarodeného dieťaťa je takisto smrť. O potratoch vo svojich knihách hovoria aj proroci Izaiáš, Jeremiáš a evanjelista Lukáš. Biblia tým hovorí, že ľudský život je potrebné chrániť už od počatia. 

,,Prekliaty, kto tajne zabije svojho blížneho! A všetok ľud povie: Amen! Prekliaty, kto prijme dary, aby vytiekla nevinná krv! A všetok ľud povie: Amen!“ (Deutoronómium 27,24-25). 

Kto zabije nenarodený život alebo dá peniaze za potrat, kto potrat uskutočnil, alebo kto ho bol účastný, na neho sa vzťahuje kliatba. Či už Božia kliatba alebo kliatba cirkevná za spáchanie tohto vážneho zločinu. 

Kniha Didaché zo staroveku v 2. kapitole a 2. verši hovorí:

,,Nezabiješ zárodok potratom, ani neusmrtíš novonarodené dieťa.“

podporte nás sdzr

ČO SA DEJE POČAS POTRATU 

Gloria Polo je žena, ktorá zažila obrovský Boží zázrak a vo svojej knihe píše: ,,Keď sa dejú potraty, otvárajú sa pečate v pekle a tí zlí duchovia vchádzajú na túto zem.“ Ďalej píše: ,,Umelý potrat nám okolo krku navlieka takú ťažkú reťaz, ktorá nás tlačí k zemi, a ktorú potom len sotva dokážeme so sebou vláčiť. Vyvoláva bolesť, ktorá už nikdy v našom živote neprestane. Každý potrat je slávnostná hostina pre diabla, šúcha si ruky a tancuje od radosti a nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi to spôsobuje bolesť ako na kríži.“ Otec exorcista vraví, že pri potratoch vo svete sú prítomní satanisti, ktorí sa s diablom vopred dohodnú, aby mohli byť pri potrate prítomní, a aby to dieťa bolo vydané satanovi. 

ÚČINKY POTRATU NA ŽENU A JEJ OKOLIE

Oblasť, na ktorú sa často v spojitosti s potratmi zabúda je tzv. postabortívny syndróm. Samotné ženy, ktoré vykonali potrat majú závažné ťažkosti (depresie, úzkosti, samovražedné sklony) a sú napádané démonmi, to isté sa deje aj ich rodinám. Ženám často niečo chýba, niečo čo tu malo byť, ale je to zabité. Takéto ženy majú strach prijať samé seba. Je veľmi potrebné sa za nich modliť. Takáto žena potrebuje uzdravenie, konkrétne kroky spomenieme v článku nižšie. 

ZÁVAŽNÉ ŤAŽKOSTI V RODINE I SPOLOČNOSTI 

Rodová kliatba, ktorá bola kvôli potratu vypustená sa dotýka aj manžela, ostatných detí, dokonca aj plodnosti ženy. Ženy sú možno často k potratom donútené aj skrz spoločnosť. Politici chcú znížiť národnosť a tak ženy podľahnú. Je veľmi nutné sa za týchto ľudí modliť. Ak niekto ženu podporí v potrate, alebo kto potrat vykoná, má spoluúčasť na ťažkom hriechu. Každým potratom sa na tento svet dostane jeden démon. Nedovoľme teda, aby démonov bolo viac, ako ľudí. 

🙏Prosíme o finančnú podporu pre ▶októbrová nepretržitá 24hod – 31 DNÍ modlitbová reťaz 1-31.10.2021 ▶▶▶▶KLIKNI TU: DAR na podporu 31 dňového ruženca ✅pomôžte nám ZDIEĽANÍM🙏 pomôžte nám šírením ĎAKUJEME – budujeme spoločné dielo🙏❤️🙏
Stav účtu viete kontrolovať na: nazbieraná čiastka
Len spolu dokážeme tvoriť veľké diela – ĎAKUJEME VÁM❤️

POTRATY SÚ PRÍČINOU POSADNUTIA… 

Hlavná príčina posadnutia človeka sú potraty. Otec Matúš hovorí o svojich vlastných skúsenostiach v súvislosti s posadnutím po potrate: 

 • Staršia žena, ktorá veľakrát podstúpila potraty, bola posadnutá práve za mnohonásobnú vraždu svojich detí. 
 • Uznávaná kozmetička, ktorá žila promiskuitne, striedala partnerov, až raz počala dieťa, chcené dieťa. Otec dieťaťa ju posielal na potrat, ale ona nechcela, až upadla do depresií a začala byť posadnutá. Nakoniec sa obrátila. 
 • Žena, čo nebola nikdy fyzicky na potrate, používala len antikoncepciu, ale démon, ktorý ju sužoval nedovolil jej zriecť sa tohto duchovného hriechu.
 • Pani, v ktorej bol démon. Začal kričať, že mu patrí, pretože zabila svoje deti potratom a antikoncepciou. 

AKO SA DOSTAŤ Z TEJTO TRAUMY

 1. Dať dieťatku meno, pretože Boh nás pozná podľa mena. 
 • Dieťatko v žiadnom prípade netreba brať, ako zhluk buniek 
 1. Ak dieťatko nemohlo mať pohreb, môžeme dať odslúžiť sv. omšu na úmysel ZA PRIJATIE DO NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA. Sv. omša (liturgia) sa neslúži za odpustenie hriechov pre dieťatko, pretože nemalo žiadne hriechy, iba ak dedičný hriech Samotný Ježiš sa obetoval aj za toto dieťatko a vzal ho do nebeského kráľovstva.
 1. Povedať žene, ktorá potrat uskutočnila, aby vyznala tento ťažký hriech. Je dobré sa zriecť aj zlých duchov, ktorí prichádzajú s týmto hriechom do života človeka. (,,Zriekam sa ducha potratu. Zriekam sa ducha smrti. Zriekam sa ducha nenarodených detí. Zriekam sa aj všetkých dôsledkov, ktoré tieto hriechy v mojom živote spôsobili. Zriekam sa všetkých duchov, ktorí vošli do môjho života v dôsledku týchto hriechov (používania antikoncepcie alebo v dôsledku spáchania potratov). Zriekam sa všetkých duchovných pút, ktoré ma spútavajú a zväzujú a prosím Boha o odpustenie, prosím, aby ma prikryl svojou prečistou krvou, aby mi preukázal svoje veľké, nesmierne a nepochopiteľné milosrdenstvo.“) 
 • Povedať kňazovi, koľko detí potratila, či používala antikoncepciu v akejkoľvek forme. Povedať aj keď si nie je istá, či nejaké dieťatko potratila.
 1. Dlhé pokánie, náprava hriechu, úprimná ľútosť hriechu.
 • Aby si človek uvedomil, aby sa aj vnútorne uzdravil 
 1. Možnosť modlenia sa za duchovne adoptované nenarodené dieťa (9 mesiacov), ako možnosť nápravy a pokánia.
 • Žena sa deväť mesiacov modlí za život nenarodeného dieťaťa. Nie za svoje dieťa, ktoré zabila, ale za iné dieťa, ktoré je v ohrození života. Takto môže vyprosiť život pre iné dieťatko. 
 1. Púť s úmyslom odprosiť za svoj skutok, ktorá je náročnejšia. Vhodné sú duchovné obnovy, duchovné cvičenia, pôst, almužna, dobré skutky, modlitby oslobodenia, modlitby za vnútorné uzdravenie. 
 2. Obnovenie krstných sľubov, pomazanie chorých pre dušu ženy.
 3. Každý rok zapáliť sviečku za počatý život (každoročne 25.marec)
 4. Modliť sa pred potratovými klinikami, za lekárov, zdravotné sestry
 5. Šíriť kultúru života, kultúru duchovna 
 • Napr. národné pochody za život 

NA ZÁVER

Koľko detí, bolo potratených na Slovensku od doby, kedy boli potraty dovolené? Koľko nevinných životov vyhaslo? Musíme sa modliť, odprosovať a odčiňovať za všetky tieto životy, ktoré nemohli vstúpiť medzi nás, do našej spoločnosti. Byť dôsledný pri spovedi, kňazi pri kázni. Aby sme zastavili zranenia, ktoré tento hriech prináša do našich životov. 

Modliť sa a robiť všetko, čo je v našich silách preto, aby v našej krajine boli potraty zakázané!

Otec Matúš odporúča ženám kúpiť si modlitebné brožúrky. (Modlitbičky pre tehotné mamičky, 5 krokov na ceste k uzdraveniu z potratu, Modlitebná príručka 40 dní za život) Či už ženám, ktoré potrat podstúpili alebo pre tehotné ženy a ich deti.  

Možno sa zúčastniť modlitebných skupín, ktoré sa modlia pred klinikami, kde sa vykonávajú potraty (aj ako súčasť pokánia). Pozor zdravotníci, ktorí pracujú na týchto klinikách taktiež majú podiel na hriechoch potratov, ktoré sa tam konajú! Kresťan to robiť nesmie!  

,,Žena sa spasí rodením detí, ak ich vychováva v bázni pred Pánom.“

V ONLINE RELÁCII NA KONCI NÁJDETE AJ MODLITBY S O. MATÚŠOM MARCINOM ZA UZDRAVENIE PO POTRATE:

O. MATÚŠ MARCIN – AKO DOSIAHNUŤ ODPUSTENIE PO UMELOM POTRATE – RELÁCIU NÁJDETE TU:

GLORIA POLO – POTRAT OČAMI BOHA – https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/gloria-polo-potrat-ocami-boha/

Každý potrat otvára dvere pekla a vypúšťa nových démonov – https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/gloria-polo-kazdy-potrat-otvara-dvere-pekla-a-vypusta-novych-demonov/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás