Matka bolestná – tešiteľka duší v očistci

Sestre Dominike Kláre od sv. Kríža, ktorá zomrela v roku 1897 v povesti svätice, sa častejšie zjavovali duše z očistca. Jedna z nich jej povedala, že bola zachránená len pre uctievanie Máriiných bolestí.

Nežne milovala bolestnú Matku Pána a keď uvidela jej obraz alebo sochu, pomodlila sa sedemkrát Zdravas. Robila to často bez zbožného úmyslu, len zo zvyku, pretože jej to jej matka hlboko vštepila do duše, ale zostala tomuto zvyku verná po celý život. 

V hodine smrti potom ju Panna Mária odmenila za túto vernosť tým, že jej pripomenula svoje bolesti, a tá duša pocítila hlbokú ľútosť nad svojím hriešnym životom, preto ju bolo odpustené.

Jej ľútosť bola taká, že jej boli odpustené nielen hriechy, ale aj časť skorých trestov. Aj v očistci sa jej Panna Mária občas zjavovala, uľahčujúc jej v jej utrpení. Počas zjavenia necítila vôbec svoje očistcové muky.

Mnoho duší, ktoré hrešili oveľa menej ako ona, bolo zavrhnutých. Preto je, ako hovorila, plná vďačnosti a lásky k presvätej Panne. Bez nej by nebola zachránená. Jej jazyk bude po celú večnosť ospevovať moc a dobrotu Panny Márie.

Matka bolestná - tešiteľka duší v očistci 1

Sestra Dominika Klára tiež píše, že mnohí zo ctiteľov Matky bolestnej očistcom len prešli, len na krátko boli zbavení pohľadu na velebnosť Božiu. Milosti, ktoré Ježiš sľúbil tým, ktorí uctievajú bolesti jeho Matky, sú veľké.

Svätý Alfonz uvádza vo svojej rozprave o tejto veci, že svätej Alžbete bolo zjavené, že po nanebovzatí Panny Márie svätý Ján Miláčik túžil, aby ju opäť uvidel. Matka Pána sa mu zjavila aj so svojim Božským Synom a vyprosila tieto zvláštne milosti tým, ktorí budú uctievať jej utrpenie:

1. Dostane milosť pravej ľútosti nad svojimi hriechmi.

2. Mária ich bude posilňovať vo všetkých ich útrapách, zvlášť potom v poslednej hodine.

3. Bude im živou pripomienkou Ježišových bolestí a za pamätanie na nich budú na večnosti zvlášť odmenené.

4. Tieto duše budú úplne Máriine a ona pre nich dostane všetky milosti, o ktoré bude žiadať.

Páter Faber potom vypočítava ešte iné spasiteľné účinky tejto pobožnosti. Hovorí, že vedie k veľkej svätosti, ukazuje dušiam márnosť svetských pôžitkov a radostí, napĺňa ich silou v pokušeniach sveta, učí chápať bolesť Ježišovu a Máriinu nad hriechom a zmýšľať ako Ježiš Ukrižovaný, učí rozumieť tajomstvu Kríža, a napĺňa dušu oddanosťou do vôle Božej vo vlastnom utrpení.

Je to pobožnosť plná Kristovej krvi a uvádza duše priamo do Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Je tiež veľmi dobrou prípravou na smrť.

Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2022/11/matka-bolestna-tesitelka-dusi-v-ocistci.html

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

Matka bolestná - tešiteľka duší v očistci 2

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

podporte nás sdzr

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás