Pútnické miesto: Staré Hory – Karmelitáni

STARÉ HORY

Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Návštevy Panny Márie, 976 02 Staré Hory
Telefón: 048/419 92 04
webová stránka: http://www.farnoststarehory.sk
e-mail: stare.hory@fara.sk
mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140HrXJ9hSp_tqZSU4qRuYWyqg50

Najnavštevovanejším pútnickým miestom stredného Slovenska sú Staré Hory. Pôvodne banícka osada vznikla už na prelome 13. a 14. storočia. V jej okolí sa nachádzali bohaté strieborné a strieborno-medené ložiská. Do roku 1495 ich využívali banskobystrickí mešťania, potom až do roku 1546 Turzovsko-fuggerovská spoločnosť. Neskôr ťažbu prevzala Banská komora. Baníctvo zaniklo v 19. storočí. V obci dominuje Kostol Návštevy Panny Márie, ktorý začali stavať roku 1448 a dostavaný bol okolo roku 1499 zásluhou banskobystrického ťažiara Michala Königsbergera, ktorý tu vlastnil bane. V 16. storočí zasiahli Uhorsko a v ňom i Slovensko politické nepokoje – turecký vpád a stavovské povstania, ktoré sa prejavili aj v náboženskom živote. Dobré podmienky pre rozvoj náboženského života sa vytvorili až po roku 1711, keď sa skončilo posledné stavovské povstanie a Turci boli vyhnaní z krajiny.
Tradícia pútí na Staré Hory je podľa ústneho podania taká stará, ako je starý starohorský kostol a zároveň odkedy je v ňom aj milostivá socha Panny Márie. Pútnici prichádzali na Staré Hory už v 15. storočí. Rozkvet pútí začal v 17. storočí. Boli to púte k soche Panny Márie. Po duchovnej stránke púte usmerňovali jezuiti zo Španej Doliny. Počas hlavných pútí sa na Starých Horách kázavalo v troch rečiach: slovensky, nemecky a maďarsky. Nemci, ktorí boli po roku 1945 vyhnaní do Nemecka, sem teraz prichádzajú ako turisti a pútnici pozrieť si staré pútnické miesto. V súvislosti s púťami sa na Starých Horách v 18. storočí vytvárala významná tradícia očistenia sa od hriechov prostredníctvom sviatosti pokánia.
Z malej, pomaly opustenej baníckej osady sa stalo známe pútnické miesto, kde si ľudia vyprosovali uzdraveni a rozličné milosti i dary Ducha Svätého. Čoskoro boli celý hlavný oltár i všetky steny kostola ovešané ďakovnými tabuľkami i modlitbami, ako sú ešte aj teraz ovešané všetky steny ružencovej kaplnky na Jasnej Hore v Čenstochovej v Poľsku, najväčšom mariánskom pútnickom mieste v Poľsku.
Postupne začali baníkov nahrádzať drevorubači, povozníci a robotníci, najmä z harmaneckých papierní a železiarní v Podbrezovej. Početní boli návštevníci z miest – mešťania, úradníci, obchodníci, remeselníci. Na žiadosť banskobystrického biskupa Františka Berchtolda, pápež Pius VI. Udelil Starým Horám zvláštne privilégium. Od roku 1780 bola návšteva starohorského chrámu, spojená so svätou spoveďou, svätým prijímaním a modlitbou (za svornosť kresťanských pracovníkov, za vykorenenie bludov a za povýšenie svätej Matky Cirkvi k Bohu), odmenená plnomocnými odpustkami. Toto ustanovenie sa vzťahovalo na ľubovoľný deň roka.
Neodmysliteľnou súčasťou pútnického miesta je Studnička. O vzniku Studničky nenájdeme nijaký písomný dokument. Podľa ústneho podania obyvateľov Starých Hôr sa vznik prameňa odvodzuje z čias občianskych nepokojov v 17. storočí. Obyvatelia Starých Hôr sa obávali, že nepriatelia dostanú sochu Panny Márie, sochu zložili z oltára, dôkladne ju zabalili a potom zakopali na mieste terajšej Studničky. Keď nebezpečenstvo pominulo, roku 1711 ju vykopali a v slávnostnom sprievode preniesli na oltár. Na pamiatku, že tu na kopci bola kedysi ukrytá socha, vyvesili obraz Panny Márie. Zvýšený záujem o Studničku sa začal od 19. storočia, keď vtedajší farár Matej Hrivňák z vďačnosti za svoje uzdravenie dal Madone vyhotoviť dôstojný stánok a zároveň sa tiež upravila cesta k Studničke. V štyridsiatych rokoch 20. storočia s podporou bankobystrického biskupa Mariána Blahu sa toto vzácne miesto opäť upravilo a 28. júna 1942 banskobystrický biskup Andrej Škrábik slávnostne posvätil areál Studničky a novú sochu Panny Márie.

Po vysvätení nového banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža, v roku 1990 správu Starých Hôr prevzali redemptoristi. Kostol Navštívenia Panny Márie na Starých Horách bol roku 1990 vyznamenaný titulom Bazilika minor. Biskup Rudolf Baláž požiadal o udelenie tohto titulu v máji 1990. Kongregácia pre Boží kult odpovedala kladne v auguste toho istého roku. 15. septembra 1990 bol dekrét slávnostne prečítaný počas pontifikálnej sv. omše, ktorú celebroval biskup Rudolf Baláž spolu s biskupom emeritom Jozefom Ferancom a si 40 kňazmi. Na slávnosti sa vtedy zúčastnilo asi 12 000 pútnikov.
Studnička si po niekoľkých desaťročiach opäť vyžadovala väčšiu opravu. S jej rozsiahlou rekonštrukciou sa začalo pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého (t.j. v týždni od 13. do 19. mája 2002).

Na Starých Horách sa teraz počas roka koná niekoľko pútí. Prvá a najväčšia púť je na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – Turíce. Druhá väčšia púť sa koná na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Vďaka iniciatíve vtedajšieho diecézneho biskupa Rudolfa Baláža sa Staré Hory stali známymi aj tzv. „Fatimskými sobotami“, ktoré sa konajú na prvé soboty v mesiaci. Na tieto „Fatimské soboty“ sem prichádzajú pravidelne tisíce pútnikov.
Možno povedať, že každá nedeľa v letných mesiacoch je na Starých Horách v znamení pútí, pretože aj keď neprichádzajú organizované procesie, vždy príde veľký počet jednotlivých pútnikov, u ktorých sa realizuje známe Per Mariam ad Jesum. Výrazom pravdivosti týchto slov sú aj mnohé obrátenia k Bohu, posilnenie na životnej púti.
Materiály poskytol Rímskokatolícky farský úrad Staré Hory
Text je vybratý z brožúry: Staré Hory, Bazilika Návštevy Panny Márie a mariánske pútnické miesto, Viktor Mišuth CSsR, Staré Hory 2005

Staré Hory – karmelitáni zvuková nahrávka:

Staré Hory – karmelitáni zvuková nahrávka

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás