Pútnické miesto: Klokočovská ikona

Pútnické miesto - Klokočov_sdzr

Svedectvo historických prameňov o klokočovskej ikone ako duchovné dedičstvo našich predkov.

Vo východnom obradovom priestore sa zbožnému uctievaniu tešia mnohé ikony. Zázračným ikonám sa pripisuje moc duchovne i telesne uzdravovať tých, ktorí sa ich s úctou dotýkajú a uctievajú ich. Zázračné ikony majú moc obrátiť hriešnikov Mnohé ikony, najmä na Rusi, pomohli odohnať nepriateľské vojská, preto sa často považujú za ochrankyne krajín, miest a dedín. Na východnom Slovensku si toto označenie vyslúžila práve klokočovská ikona Matky Božej.

Ikony sa zvyčajne nosili v sprievodoch pri rozličných svetských i náboženských udalostiach a pri chrámových sviatkoch. Ikony sa prinášali domov k chorým, lebo sa verilo ich uzdravujúcej sile, nosili sa na miesta postihnuté nepokojmi, vojnami, epidémiami a požiarmi

Na východnom Slovensku sa tradícia zduchovnenia historických udalostí najvýraznejšie prejavila v Piesni o obraze klokočovskom , ktorá je najstaršou ľudovou piesňou z rokov 1670 – 1683 zapísanou cirkevnoslovanským jazykom. Hovorí sa  v nej o zázračnom slzení klokočovskej ikony Matky Božej. Zázrak v klokočovskom chráme sa udial v roku 1670, keď pred Michalovcami stálo heretické povstalecké vojsko. Vtedy sa ľud zhromaždený v klokočovskom chráme modlil pred ikonou Bohorodičky. Tento zázrak videli obyvatelia Klokočova a filiálnych dedín, ale aj heretické vojsko, ktoré prišlo až do Klokočova. Keď heretickí vojaci videli, že národ verí zázraku a ďalej sa úpenlivo modlí k ikone, strhli obraz z ikonostasu, nožom prerezali tvár Bohorodičky a kopijou prebodli ikonu. Čo sa vtedy stalo? Ponížený a porezaný obraz v tej chvíli začal nie slziť, ale razom silne plakať. Keď to podaktorí vojaci videli, pokľakali na kolená, iní utiekli. V noci heretici klokočovský chrám zapálili. Jeden oficier však ikonu zachránil a odniesol ju do Prešova na mestský magistrát.

Kópia pôvodnej klokočovskej ikony je dnes vystavená k všeobecnému uctievaniu.. Po druhej svetovej vojne bola v roku 1947 klokočovská ikona Matky Božej slávnostne korunovaná a na posilnenie viery bola v sprievode nosená po chrámoch klokočovskej farnosti. Korunováciu ikony vykonal blahej pamäti vladyka Dr. Vasiľ Hopko. Ani dnes úcta ku klokočovskej ikone neochabla, o čom svedčia aj mnohé duchovné aktivity počas desaťročia duchovnej obnovy, ktoré sa začalo 15. septembra 1991. Vtedy bola vyhotovená a posvätená aj posledná kópia ikony klokočovskej Bohorodičky z rokov 1990/91. Po posvätení bola klokočovská ikona prenesená do baziliky v Ľutine a následne do farnosti Klokočov, odkiaľ za necelých šesť rokov prešla všetky farské a filiálne chrámy gréckokatolíckej cirkvi. Putovanie klokočovskej ikony po farnostiach a fíliách veriaci prijímali ako posolstvo našej Nebeskej Matky.

Online vo svete – 350. výročie Klokočovského zázraku: Klokočov, Klokočovská Panna Mária, Klokočovská ikona, video:

Klokočovská rodina – video:

Klokočovská ikona – Klokočovská rodina – video:

Klokočovská Ikona – zvuková nahrávka:

Klokočovská ikona zvuková nahrávka

Klokočovská Ikona – fotogaléria:

Príspevky - podporte nás
Príspevky – podporte nás

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás