Mária Magdaléna – „apoštol apoštolov“

maria magdalena

Svätá Mária Magdaléna bola oddanou nasledovníčkou Ježiša Krista, ženou obrátenia, ktorá mala chorú a veľmi zlú povesť, z ktorej Pán vyhnal sedem démonov ktorých niektorí teológovia spojili so siedmymi smrteľnými hriechmi. Mária Magdaléna má osobitné miesto medzi Ježišovými učeníkmi a je spomenutá niekoľkokrát vo všetkých štyroch evanjeliách.

Predpokladá sa, že je to tá istá kajúca žena, Mária z Betánie, ktorá pomazala nohy Ježišovi pred jeho utrpením a je sestrou Lazára a Marty. Podľa videní blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej žila kedysi Mária Magdaléna v meste Magdala, kde viedla neslávny a hriešny život ako bohatá žena s mnohými milencami, nie ako prostitútka, lež z vlastnej vôle sama o sebe. Po jej konverzii však prijala čistý život a išla žiť so svojím bratom a sestrou, ktorí boli medzi Ježišovými najbližšími nasledovníkmi v Betánii.

Mária Magdaléna stála pri Pánovi na úpätí kríža spolu so sv. Jánom a požehnanou matkou a skoro ráno odišla ku Kristovmu hrobu, aby pomazala jeho telo. Ako odmenu za svoju veľkú lásku a vernosť je prvým zaznamenaným svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania. Bola to práve Mária Magdaléna, ktorá informovala dvanástich apoštolov, že Ježiš vstal z mŕtvych, a preto sa nazýva „apoštolom apoštolov“.

Po vystúpení Ježiša do neba, Mária Magdaléna pokračovala vo svojom poslaní ohlasovania evanjelia, kontemplatívnym a mystickým životom v srdci Cirkvi. Podľa východnej tradície išla do Efezu s Pannou Máriou a tam zomrela. Podľa západnej tradície bola spolu so svojimi súrodencami Martou a Lazárom vyhnaná z Izraela,  „vyložená“ na more. Pristála v Marseille vo Francúzsku, kde Mária Magdaléna evanjelizovala a doslova premenila región Provence. Žila osamelý život mystickej modlitby a pokánia v jaskyni tridsať rokov až do doby svojej smrti.

Svätá Mária Magdaléna je svojím životom jednou z najdramatickejších a hriešnych svätých a zároveň kontroverzným životným príbehom v dejinách Cirkvi, po ktorom nasledovalo jej mimoriadne odvážne verejné ohlasovanie viery. Stala sa po Najsvätejšej Matke – modelom hlbokej lásky k Ježišovi Kristovi.

Jej patronát

Svätá Mária Magdaléna je svätou patrónkou lekárov, lekárnikov, parfumérov a parfumérií kvôli nákladnej alabastrovej nádobe oleja, ktorou pomazala nohy Ježiša; kaderníkov pre úkon osušenia Panových nôh svojimi vlasmi, prostitútok, ktoré zmenili svoj život, kajúcich hriešnikov, kajúcich žien a proti sexuálnym pokušeniam za hriešny život, ktorý opustila, aby nasledovala Krista; obrátených a kontemplatívnych životov pre svoje zostávajúce roky, ktoré sa venovala výlučne ohlasovaniu evanjeliu a modlitbovému rozjímaniu o živote nášho Pána. Jej sviatok slávime 22. júla.

Mária Magdaléna vo videniach Anny Kataríny Emmerichovej

„Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.“ Evanjelium podľa Jána 12, 3

Rodina Lazára, Marty a Márie Magdalény

Lazárovi rodičia mali celkovo pätnásť detí, šesť z nich však zomrelo ešte v detstve. Z tých deviatich, ktoré prežili, žili v čase vyučovania Krista len štyria. Boli to: Lazár, jeho asi o dva roky mladšia sestra Marta, Mária, na ktorú sa pozerali ako na hlupáčika a ktorá bola o dva roky mladšia ako Marta, a Mária Magdaléna, ktorá bola od hlúpučkej Márie mladšia o päť rokov.

Magdalénino detstvo

Magdaléna bola najmladším dieťaťom. Bola veľmi krásna a už v mladšom veku bola vysoká a vyvinutá tak ako staršie dievčatá. Bola celkom ľahkomyseľná a ovládala umenie zvádzania. Jej rodičia zomreli, keď mala len sedem rokov. Ani v ranom veku ich – pre ich prísne pôsty – nejako obzvlášť nemilovala. Už ako dieťa bola nevýslovne márnivá, vyžívala sa v drobných krádežiach, bola pyšná, tvrdohlavá a milovala rozkoše. Nikdy nebola verná, ale vždy priľnula k tomu, čo jej najväčšmi lichotilo. Preto bola výstredná aj vo svojej ľútosti, keď sa prebudil jej jemný súcit, a bola milá a zhovievavá ku všetkému, čo nejakým vonkajším prejavom upútalo jej zmysly. Na Magdaléninej chybnej výchove mala istý podiel aj jej mama, no po nej zdedila aj túto súcitnú jemnosť.

Magdalénu rozmaznala jej mama a opatrovateľka. Všade sa s ňou predvádzali a vystavovali na obdiv jej šikovnosť a jej rozkošné detské spôsoby. Taktiež s ňou veľa vysedávali pri okne.

Toto vysedávanie pri okne bolo hlavným dôvodom jej skazenosti. Videla som ju pri okne a na terasách domu na skvostnej sedačke z prikrývok a vankúšov, kde ju bolo vidieť z ulice vo všetkej jej kráse. V záhrade zámku zvykla iným deťom kradnúť sladkosti. Už vo svojich deviatich rokoch bola zapletená do ľúbostných románikov.

Ako rástli jej talenty a krása, rástol aj počet jej obdivovateľov a rečí, ktoré vzbudzovala. Mala zástupy spoločníkov. Bola učená a písala zamilované verše na malé zvitky pergamenu. Videla som ju, ako je zaujatá počítaním na prstoch. Tieto zvitky rozposielala a vymieňala si ich so svojimi ctiteľmi. Jej sláva sa šírila na všetky strany a všetci ju nesmierne obdivovali.

Nikdy som však nevidela, že by skutočne milovala, alebo bola milovaná. Prinajmenšom z jej strany šlo vždy len o márnivosť, ľahkomyseľnosť, narcizmus a prehnanú dôveru vo vlastnú krásu. Videla som, že je pohoršením pre svojho brata a sestry, ktorými pohŕdala a za ktorých sa hanbila pre ich jednoduchý život.

Magdaléna dostáva prvú výzvu k obráteniu

Ježiš učil v Jizreeli a vykonal mnohé zázraky pred veľkým zhromaždením ľudí. Zišli sa tu všetci učeníci z Galiley, aby sa s ním stretli. Natanael Chased, Natanael ženích, Peter, Jakub, Ján, synovia Márie Kleopasovej, boli tam všetci. Lazár, Marta, Serafia (Veronika) a Jana Chúzova, ktorá predtým prišla z Jeruzalema. Jana navštívila Magdalénu v jej hrade v Magdale a chcela ju presvedčiť, aby sa – ak si ho nechce vypočuť – spolu s nimi šla do Jizreela aspoň pozrieť na toho múdreho, obdivuhodného, najvýrečnejšieho a najkrajšieho Ježiša, ktorého bola plná celá krajina. Magdaléna napokon podľahla presviedčaniu žien a s veľmi márnivým zovňajškom ich tam sprevádzala. Stála v okne hostinca a hľadela dolu na ulicu, keď tadiaľ práve prechádzal Ježiš so svojimi učeníkmi. Keď šiel okolo Ježiš, vážne sa na ňu pozrel a ten pohľad jej prenikol až do duše. Ovládol ju nezvyčajný pocit zmätku. Prudko rozrušená vybehla z hostinca a premožená pocitom vlastnej úbohosti sa skryla v dome, ktorý bol útočiskom ľudí postihnutým malomocenstvom a krvotokom. Bola to niečo ako nemocnica pod dohľadom farizejov. Ľudia z hostinca, z ktorého Magdaléna utiekla, vedeli o živote, ktorý viedla, a kričali: „To je pre ňu správne miesto – medzi malomocnými a trpiacimi krvotokom.“

Ale Magdaléna utiekla do domu malomocných pre pocit silného pokorenia, ktorý v jej duši vzbudil Ježišov pohľad. Z pýchy totiž zaujala úctyhodné miesto medzi ostatnými ženami a nechcela stáť v dave s chudobnými, bežnými ľuďmi. Sprevádzaná Lazárom sa s Martou a ostanými ženami vrátila do Magdaly. Nasledujúcu sobotu tam slávili sobotu, pretože Magdala sa pýšila vlastnou synagógou.

Prevzaté z: https://modlitba.sk/?p=12131

Viac o Márii Magdaléne z opisov Kataríny Emmerichovej sa dočítate v knihe Mária Magdaléna, ktorú si môžete zakúpiť napr. tu: https://www.zachej.sk/produkt/25603/maria-magdalena/

Litánie k sv. Márii Magdaléne

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý,  Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, matka Božia, oroduj za nás!

Svätá Mária, kráľovná vyznavačov,

Svätá Mária Magdaléna,

Plačúca nad svojimi hriechmi,

Tá, ktorú Ježiš oslobodil od hriechov,

Tá, ktorá z temnoty prešla do svetla,

Tá, ktorá spoznala pravú Lásku,

Zrkadlo pokánia,

Učeníčka Pána,

Zranená Kristovou láskou,

Najdrahšia Ježišovmu Srdcu,

Objímajúca Kristov kríž,

Posledná pri Ježišovom kríži, prvá pri jeho hrobe,

Hľadajúca svojho Pána,

Prvá, ktorá videla Vzkrieseného Ježiša,

Ohlasujúca Vzkrieseného apoštolom,

Žijúca mnoho rokov v samote,

Láskavá obhajkyňa hriešnikov,

Nevesta Kráľa slávy,

Príklad kajúcnosti a lásky.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás svätá Mária Magdaléna. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, pre tvoju veľkú lásku a milosrdenstvo ťa prosíme, aby sme ťa tak vrúcne hľadali a milovali, ako svätá Mária Magdaléna, tvoja kajúca a pokorná služobnica, lebo túžime hľadieť na teba, osláveného a vzkrieseného, ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba

Svätá Mária Magdaléna, ktorá si bola najskôr sklamaná nepravou láskou, pomáhaj nám nachádzať v Pánu Ježišovi zdroj všetkej milosti a útechy na túžby nášho srdca. Uč nás odvahe žiť z viery, prekonávať odsudzovanie druhých a nezmalomyseľnieť nad svojou úbohosťou. Nech vôňa tvojej lásky, s ktorou si vzácnym olejom potierala nohy Pánovi života, i nás stále obracia s kajúcnosťou k Ukrižovanému Ježišovi, ktorý nás môže zbaviť akéhokoľvek hriechu.
Pomáhaj nám svojim príhovorom, aby sme sa stali zvestovateľmi radosti a nádeje v Zmŕtvychvstanie Pána všade tam, kde chýba pravý pokoj, viera a láska. Amen

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás