Málo známe fakty o niektorých svätých

Možno sa nám zdá, že o svätých vieme dosť, ale určite sú drobnosti, o ktorých vieme málo. A pritom nás príjemne prekvapia.

Svätá Faustína Kowalská, známa najmä šírením pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu, prijala aj zjavenia preblahoslavenej Matky a svätého Jozefa, ku ktorým mala veľkú úctu. O jednom zjavení napísala: „Svätý Jozef ma požiadal, aby som mala k nemu stálu úctu. Sám mi povedal, aby som sa každý deň pomodlila trikrát Otče náš, Zdravas´, Sláva Otcu a raz Rozpomeň sa. Hľadel na mňa s veľkou dobroprajnosťou a dal mi poznať, ako veľmi podporuje toto dielo /Božie milosrdenstvo/. Prisľúbil mi svoju zvláštnu pomoc a ochranu. Každý deň sa modlím tieto modlitby a cítim jeho zvláštnu ochranu.“

Svätý Ľudovít de Montfort, veľký apoštol ruženca a 33-dňového zasvätenia Ježišovi skrze Máriu, tiež vyrezával mariánske sochy. Tri sú v mariánskej zbierke na University of Dayton v Ohiu. Jedna má názov Notre-Dame de la Sagesse (Kaplnka Panny Márie Múdrosti). Pannu Máriu zobrazoval v zlatom rúchu s modrým závojom zdobeným tradičným heraldickým symbolom fleur-de-lis. Je zobrazená, ako nesie dieťa Ježiša s glóbusom v rúčke. Ďalšie dve vyrezávané sochy, obe z prírodného dreva, predstavujú Pannu Máriu, ktorá tiež drží Dieťa Ježiša: Kráľovnú a La Dame Blanche de Landemont (Biela pani z Landemontu). Svätec počas svojej služby zreštauroval niekoľko kaplniek a objednal sakrálne umenie. V prvých rokoch maľoval aj menšie zbožné obrázky.

Svätý Ľudovít de Montfort, známy svojím zverením Panne Márii, Totus Tuus ego sum , z ktorého si vzal motto pápež svätý Ján Pavol II., tiež predpovedal, že jeho mariánske majstrovské dielo, Pravá oddanosť Márii, bude roky skryté. 

„Jasne predvídam, že strašné zvieratá prídu v zúrivosti, aby roztrhali na kusy svojimi diabolskými zubami túto malú knižku a toho, ktorého Duch Svätý použil na jej napísanie, alebo spôsobia, že aspoň bude ležať ukrytá v tme a tichu truhlice, a tak jej zabrániť uzrieť svetlo sveta. Budú dokonca útočiť a prenasledovať tých, ktorí ju čítajú a uvádzajú do praxe to, čo obsahuje. Ale nevadí! O to lepšie!“

„Dokonca ma to povzbudzuje, aby som dúfal vo veľký úspech pri vyhliadke na mocnú légiu statočných a udatných vojakov Ježiša a Márie, mužov i žien, ktorí budú v nebezpečných časoch bojovať s diablom, svetom a skazenou prírodou.“

V skutočnosti bolo dielo skryté takmer 150 rokov. Počas Francúzskej revolúcie dala kongregácia, ktorú založil, Company of Mary, svoje a ďalšie diela miestnym farmárom, aby ich zahrabali na ochranu, keď sa civilné úrady snažili zničiť náboženské diela.

Po revolúcii sa dokumenty našli a vrátili do materského domu spoločnosti. Tam ležali viac ako sto rokov, až kým v roku 1842 kňaz-knihovník, nenarazil na rukopis ich zakladateľa. Povedal, že „spoznal štýl a myšlienky nášho ctihodného zakladateľa“. Predstavený identifikoval rukopis a oznámil: „Našli sme poklad!“ Pravá oddanosť Márii sa neustále vydáva od roku 1843.

Svätá Terézia z Lisieux, Malý kvet, ktorý zasypáva veriacich ružami z neba, napísala, a aj hrala v kláštorných hrách nazývaných „zbožné oddychy“, ako napríklad Johanka z Arku. Bola tiež nadanou umelkyňou a poetkou. Karmel z Lisieux je strážcom jej básní, kresieb a liturgického umenia. Zbierka obsahuje niekoľko náčrtov ceruzou, ktoré kreslila ako mladé dievča, napríklad vidiecke scény a vidiecky kostol. Rozmanitosť jej umenia zahŕňa pár sadrových anjelov, merajúcich takmer 6 metrov a zdobených ružovými a modrými šatami a množstvom lupeňov kvetov ako kríže, všetko zdobené oslnivým zlatom; tiež sochu svätej pastierky z Pibrac ; a veľmi dojemné stvárnenie Piety.

Svätý František Saleský, ženevský biskup, učiteľ cirkvi a autor nadčasového majstrovského diela Úvod do zbožného života, bol prvým svätcom, ktorý bol slávnostne vyhlásený za blahoslaveného na Námestí svätého Petra. Patrón novinárov vynašiel „letáky“ a „plagáty“, ktoré roznášal po domoch a vyvesoval na verejných miestach, aby prilákal tých, ktorí odpadli počas reformácie na vrchole kalvinizmu, aby si vypočuli jeho kázne a vrátili sa do Cirkvi. A vrátili sa v húfoch. Bol to jeho príklad, ktorý ukázal cestu k svätosti pre ďalších svätých, vrátane Janu de Chantal, Jána Bosca, Dominika Savia a Alfonza Liguori.

Svätý Alfonz Liguori sa stal aj biskupom a učiteľom Cirkvi. Plodný spisovateľ založil redemptoristov. Mal aj veľký hudobný talent. Keď bol Alfonz ešte dieťa, jeho otec ho nechal cvičiť na čembale tri hodiny denne. Stal sa tak majstrom hry na čembale a pokračoval v hre aj v neskorších rokoch, keď sprevádzal nováčikov vo svojej komunite pri nacvičovaní hymny, ktoré tiež zložil.

Svätú Máriu Magdalénu naposledy videli po zmŕtvychvstaní, keď sa jej zjavil Ježiš. Ale čo sa s ňou stalo potom? Tradícia hovorí, ako sa ona, Marta, Lazar a niektorí spoločníci vydali na more na lodi bez vesiel a plachiet. Prozreteľne dorazili do Francúzska a cestovali cez Provensálsko a obrátili miestnych ľudí. Mária Magdaléna išla do Sainte-Baume, kde v jaskyni na svahu žila ako pustovníčka v pokání a modlitbe po zvyšok svojho života.

Verí sa, že na konci jej života ju anjeli preniesli do Aix-en-Provence, kde prijala viatikum od svätého Maximina, tiež Ježišovho učeníka, potom zomrela v jeho náručí a bola pochovaná v oratóriu pomenovanom po svätom Maximinovi.

Mnísi od prvých storočí vyhľadávali jaskyňu Sainte-Baume. Po návrate z križiackych výprav tam najprv prišiel francúzsky kráľ Svätý Ľudovít so svojimi rytiermi. V roku 1279 našiel Karol II. svätyňu Márie Magdalény a relikvie. Rím ich vyhlásil za autentické a Klement VIII. pre nich poslal sarkofág. Hlava Márie Magdalény je teraz umiestnená v Sainte-Baume.

Blahoslavený Carlo Acutis bol známy svojimi schopnosťami ako počítačový programátor a webový dizajnér a bol tiež saxofónovým samoukom. Hral aj futbal a bol známy svojím láskavým srdcom, vždy rýchlo bránil spolužiakov, najmä deti s postihnutím, ktoré si doberali. „Keď sa rodičia jeho priateľa rozvádzali, Carlo vynaložil mimoriadne úsilie, aby zahrnul svojho priateľa do rodinného života Acutisových.“

Autor: Masima – Verím a Dôverujem

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2022/11/malo-zname-fakty-o-niektorych-svatych.html

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás