Majte odvahu brániť hodnoty! – list matky a riaditeľky školy nám všetkým …

Majte odvahu brániť hodnoty!

Nebojme sa! Postavme sa za svoje deti a hodnoty, ktoré so sebou prináša kresťanstvo, pretože od nášho aktívneho zapojenia závisí naša budúcnosť, budúcnosť našej vlasti aj celého sveta!

Píšem túto výzvu ako matka, riaditeľka školy a členka mestskej rady. V tomto článku dvojmesačníka Milujte sa! sa obraciam na vás katolíkov, rodičov a všetkých, ktorým nie je ľahostajné to, že deštruktívne ideológie tragicky ničia naše rodiny, našu vieru, našu kresťanskú identitu. Ich cieľom je manipulovať (zlo nazývať dobrom), spôsobiť mravný úpadok najmladších a pozbaviť ich nevinnosti. Za každú cenu odporujte tým nebezpečným názorom, ktoré chcú obmedziť práva rodičov na výchovu svojich detí a túžia všetkých presvedčiť, že rodina a manželstvo môžu prijať rôzne formy, pričom sa snažia zrovnoprávniť zväzky rovnakého pohlavia s heterosexuálnymi zväzkami. Znovu sme získali Poľsko po 123 rokoch neslobody, potom sme upadli do osídel komunizmu – a z toho všetkého sa nám podarilo vyviaznuť vdaka modlitbe, múdremu konaniu i hrdinom, ktorí obetovali život za vlasť. Dnes nás ohrozuje liberalizmus, ktorý je čoraz viac otvorene antikatolícky, dokonca satanistický, pretože prostredníctvom neho sa propaguje všetko, čo ničí človeka a degraduje spoločnosť: pornografia, antikoncepcia, in vitro, potraty, homosexualita a gender ideológia. Preto aj od nášho odvážneho postoja, múdreho konania a modlitby závisí budúcnosť nášho národa, našej krajiny.

Sestra Lucia, ktorej sa zjavila Božia Matka vo Fatime, napísala, že kľúčový boj medzi Kristom a satanom sa bude týkať manželstva a rodiny. Teraz sme nepochybne svedkami tohto boja. Od nás však závisí jeho osud, preto sa mu už viac nemôžeme nečinne prizerať. Ján Pavol II. v knihe s názvom Pamäť a identita upriamil pozornosť aj na iný rozmer tohto boja, ked‘ spomenul zabíjanie ľudských bytostí pred ich narodením a upozornil na závažné formy porušovania Božieho zákona. Svätý Otec vo svojom diele napísal:

„Mám na mysli napríklad silný nátlak Európskeho parlamentu, aby boli homosexuálne zväzky uznané za inú formu rodiny, ktorej by zároveň prináležalo právo na adopciu. Možno sa dokonca treba opýtať, či tu nekoná aj nejaká iná ‚ideológia zla‘, v určitom zmysle hlbšia a ukrytá, usilujúca sa využiť dokonca právo človeka proti človeku a proti rodine. Prečo sa to všetko deje? […]. Odpoved‘ je jednoznačná a prostá: deje sa to jednoducho preto, že sme odmietli Boha ako Stvoriteľa, a tým aj zdroj, ktorý určoval, čo je dobré a čo zlé. Odmietli sme to, čo najhlbšie charakterizuje ľudskosť, čiže pojem ‚ludskej prirodzenosti‘ ako ‚skutočnosti‘ a nahradili sme ju ľubovoľne formovaným ‚výtvorom myslenia‘, ktoré ľubovoľne meníme podľa okolností.“

Dnes viac než kedykoľvek predtým musíme konať rozhodne, pretože len rodičia, ktorí sa starajú o svoje deti a o budúcnosť národa a majú odvahu, môžu chrániť mládež pred narastajúcou vinou pohoršenia a mravného úpadku. Kto sa bojí ľudí, ten nikdy nevykoná pre Boha nič velké. Preto vás prosím, už viac nemlčte, pretože mlčanie znamená súhlas so zlom. Sledujte, čo sa učia vaše deti v škole, konajte, píšte samosprávam, poslancom, ministrom, organizujte pochody – robte, čo je len možné, aby ste kládli odpor šíriacemu sa zlu.

Prečo sa zlo tak rýchlo šíri? Pretože je výstredné a vnucuje svoje normy pekne znejúcimi heslami o tolerancii. Prečo sa však táto tolerancia stráca, ak ide o tých, ktorí stoja za pravdou a zmýšľajú v súlade s prirodzeným právom a s prikázaniami?

Prosím, majte odvahu brániť hodnoty, dokonca aj za cenu zosmiešnenia či straty privilégií.

Vidíte tie pochody s heslami znevažujúcimi dôstojnosť žien? Tí, ktorí takéto pochody organizujú, sa nehanbia vyzývať zabíjať nenarodených, nehanbia sa propagovať homosexualitu, gender ideológiu a iné hanebnosti – a mali by sa za to hanbiť! Robia to však preto, že väčšina mlčí a nerobí nič preto, aby sa im vzoprela. Svätý Pius X. už pred vyše sto rokmi vyslovil slová, ktoré sú stále aktuálne:

V našich časoch, viac než kedykoľvek predtým, hlavná sila Zlého spočíva v zbabelosti a slabosti dobrých ľudí. Celá sila satanovej vlády pôsobí kvôli ľahostajnej slabosti katolíkov. Ó! Keby som sa mohol opýtať Božského Spasiteľa tak, ako prorok Zachariáš: ‚Čo sú to za rany na tvojich rukách? Odpoved‘ by určite bola len jedna: Tie mi zasadili v dome mojich milých. Zranili ma moji priatelia, ktorí neurobili nič preto, aby sa ma zastali, a ktorí sa pri každej príležitosti stávali spoločníkmi mojich protivníkov – (Homília prednesená 13. decembra 1908 počas beatifikácie Jany z Arku).

Kiežby tieto slová neboli v našom prípade pravdivé! Odvahu! Vojna bude ťažká, ale víťazstvo isté, ved‘ predsa máme Máriu, našu Matku a Kráľovnú, ktorá nám určite pomôže. Posledné slovo patrí len a výlučne Bohu. Preto sa nebojme!

Postavme sa za svoje deti a hodnoty, ktoré so sebou prináša kresťanstvo, pretože od nášho aktívneho zapojenia závisí naša budúcnosť, budúcnosť našej vlasti aj celého sveta! Ak je Boh a nami, kto je proti nám?

Stála čitateľka

zdroj: časopis Milujte sa! 4/2019 (64)

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás