LIVE: vysielanie prvopiatkovej sv.omše priamo od neporušeného tela ct. Márie z Agredy

Mária z Agredy

Pozor ‼️už zajtra v piatok 2.9. o 10:00 LIVE📽 vysielanie prvopiatkovej sv.omše priamo od neporušeného tela ct. Márie z Agredy z kláštora sestier františkánok Nepoškvrneného počatia v Španielsku, srdečne Vás pozývame🙏, vysielanie bude TU:

Prispieť na projekt ZARAGOZA-AGREDA -GARABANDAL

Číslo transparentného účtu: SK8109000000005182535788

Do poznámky môžte uviesť: Zaragoza

Overiť stav účtu si môžete tu:

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK8109000000005182535788

Viac info nájdete tu:

Sv.omše, prenosy, púť do Zaragozy – budeme slúžiť omšu na úmysly darcov! – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)

Kto bola tajomná mystička Mária z Agredy? Čo nám táto žena, ktorá žila v 17. storočí, zanechala o živote Panny Márie? A čo obsahuje jej dielo s názvom Mystické mesto Božie?

LIVE: vysielanie prvopiatkovej sv.omše priamo od neporušeného tela ct. Márie z Agredy 1

„Dcéra moja, keď sa náležite a pozorne zamyslíš nad svojimi povinnosťami, zistíš, že všetky práce, ktoré ti ukladajú prikázania a predpisy svätého Pánovho zákona, sú veľmi ľahké a príjemné. To musí byť prvým krokom na tvojej púti a počiatkom i základom všetkej kresťanskej dokonalosti. Už som ti mnohokrát spomínala, že plnenie Božích predpisov nesmie byť chladné a vlažné, ale horlivé a zbožné. Takáto horlivosť a zbožnosť zabráni tomu, aby si sa uspokojila s obyčajnou cnosťou, a povzbudí ťa ku konaniu skutkov najčistejšej lásky prevyšujúcich to, čo ti ukladá Boh svojimi prikázaniami.“ Slová Panny Márie adresované ctihodnej Márii od Ježiša z Agredy

Kto bola Mária od Ježiša z Agredy?

Mária od Ježiša sa narodila v roku 1602 v španielskej Agrede, kde aj zomrela v roku 1665. Jej rodičia, Francesco Fernández Coronel a Caterina Aran, boli hlboko nábožní. Po tom, čo otec a dvaja jej bratia odišli do františkánskeho konventu svätého Antona v Naldo, Mária s pomocou svojej matky premenila domov na kláštor. Roku 1627 tu bola zvolená za predstavenú a tento úrad vykonávala až do svojej smrti. Mystické javy, ktoré prežívala, ustali vo chvíli, keď začala Boha prosiť, aby ju zbavil viditeľných extáz a tak ju uchránil pred indiskrétnymi pohľadmi niektorých ľudí. Aj naďalej však mala vízie trpiaceho Ježiša, úplne pokrytého ranami, ktorý ju nabádal, aby trpela z lásky k nemu v spojení s Bohom.

Mária žila v prísnej kajúcnosti: spala len dve hodiny denne na holej podlahe, bičovala sa do krvi, nosila kajúce rúcho, tri dni v týždni sa postila len o chlebe a vode. V túžbe po spáse duší dostala dar bilokácie, vďaka ktorému sa objavila medzi Indiánmi v Novom Mexiku a zvestovala im evanjelium. Udalosť doložil misionár, ktorý odišiel na dané miesto preveriť správy, čo sa o tom šírili.

Na pokyn spovedníka začala roku 1637 písať Mystické mesto Božie (Mística ciudad de Dios) a Život Panny Márie (Vida de la Virgen María). Prvá verzia týchto textov bola zničená na príkaz istého spovedníka, ktorý bol u nej v kláštore na návšteve. Roku 1650 jej ale iný spovedník prikázal, aby znovu spísala Život Panny Márie a tiež vlastný životopis s opisom všetkých milostí, ktorých sa jej dostalo. Počas piatich rokov (1655 – 1660) teda napísala druhú verziu, ktorá sa okrem niekoľkých detailov úplne zhodovala s prvou.

Okrem starostí o kláštor, v ktorom bola predstavenou, sa zasadzovala aj o mier medzi národmi, ako to dokladajú jej listy pápežovi Alexandrovi VII. († 1667) či španielskemu kráľovi Filipovi IV.(† 1665), ktorému radila v záležitostiach duchovného života a ktorému v listoch predkladala návrhy, ako múdro a spravodlivo vládnuť. Z ďalších diel pripomeňme Každodenné cvičenie a učenie, ako konať svoje dielo s väčšou dokonalosťou (Ejercicio cotidiano); Vlastný životopis; Duchovný rebrík k dokonalosti (Escala para subir a la perfección); Zákony Nevesty mieriace k vrcholom čistej lásky (Leyes de la esposa, ápices de su casto amor).

Hlavným Máriiným dielom, uverejneným až po jej smrti, je jeden z najoriginálnejších životov Panny Márie napísaných v 17. storočí. Mária líči Máriin život v chronologickom poradí: od predurčenia Panny Márie až po vtelenie Slova, od vtelenia Slova po nanebovstúpenie; od nanebovstúpenia po korunovanie Panny Márie. Panna Mária má v nebi osobitné postavenie. V nebi, v „mystickom meste“, prebýva Boh, ktorý našiel zaľúbenie v nepoškvrnenej Panne Márii, a rozhodol sa v nej preto prebývať. Mária vysvetľuje „božský“, nie ľudský príbeh Panny Márie a ten je vyhotovený výhradne na základe mystických zjavení, ktorých sa Márii dostalo pri jej teofanických kontempláciách. 

Čo je Mystické mesto Božie?

Mystické mesto Božie je štvorzväzkovým cirkevne schváleným dielom, ktoré predstavuje kompletný životopis Panny Márie od jej počatia až po jej korunovanie v nebi, ktoré nasledovalo po jej nanebovzatí. Ide o rozsiahle mystické dielo, vďaka ktorému môžeme lepšie spoznať Pannu Máriu – jej vnútorné pocity, myšlienky, radosti, ako aj žiale a trápenia, ktoré tu na zemi prežívala. Jeho súčasťou sú zároveň aj poučenia, ktoré udelila najsvätejšia Kráľovná nebies sestre Márii a prostredníctvom nej aj každému z nás.

Tretí zväzok životopisu Panny Márie Mystické mesto Božie – Prebodnutie z pera španielskej mystičky sestry Márie od Ježiša z Agredy, ktoré je cirkevne schválenou novinkou vydavateľstva Zachej.sk, nám prostredníctvom mystických vízií ponúka detailný náhľad do duše najsvätejšej Matky Ježiša Krista v čase od návratu z Egypta po nanebovstúpenie Pána.

Brilantným štýlom plným nehy a láskavej pravdy sa vďaka nemu dozvedáme, ako prežívala Panna Mária udalosti Ježišovho detstva, dospievania i zavŕšenia obety jeho života. Prenesieme sa do napätých situácií, akou bola strata Ježiša v chráme, smrť svätého Jozefa, pokúšanie Pána na púšti, povolanie apoštolov, krst v Jordáne, sťatie Jána Krstiteľa, Ježišovo umučenie, zmŕtvychvstanie a mnohé ďalšie.

Vo vydavateľstve Zachej.sk postupne vyjdú všetky štyri diely Mystického mesta Božieho v tomto poradí:

Mystické mesto Božie III – Prebodnutie – jar 2021

Mystické mesto Božie II –  Vtelenie – jeseň 2021

Mystické mesto Božie IV – Korunovanie – jar 2022

Mystické mesto Božie I – Počatie – jeseň 2022

„Dcéra moja, znova ťa volám, aby si ako moja učeníčka a priateľka dodržiavala nebeské učenie, ktorému môj božský Syn učí svoju Cirkev skrze sväté evanjeliá a iné Písma. Žiadam ťa, aby si pripravila svoje srdce s novou svedomitosťou a pozornosťou, aby si mohla ako vyvolená pôda prijať živé, sväté semeno Božieho slova, prinášajúce stonásobný úžitok (Lk 8,8). Dbaj o moje slová a pritom stále čítaj sväté evanjeliá. Rozjímaj a uvažuj o učení a tajomstvách, ktoré v nich nájdeš. Načúvaj hlasu svojho Snúbenca a Pána. On volá všetkých ľudí a pozýva ich na hostinu svojich slov života (Jn 6,68). Nebezpečný klam tohto smrteľného života je však taký veľký, že len málo duší chce načúvať a poznať cestu života (Mt 7,14). Mnohí idú za rozkošami, ktoré im ponúka knieža temnoty, a kto chodí vo tme, nevie, kam ide (Jn 12,35). Ty si však povolaná Najvyšším na cesty pravého svetla. Choď po nich, napodobňuj ma a tvoje túžby sa splnia.“

Slová Panny Márie adresované ctihodnej Márii od Ježiša z Agredy

Knihu Mystické mesto Božie III – Prebodnutie si môžete zakúpiť na https://www.zachej.sk/produkt/34962/mysticke-mesto-bozie-iii-prebodnutie/

O tomto veľkolepom mariánskom diele sme natočili aj online reláciu s názvom Mária z Agredy – Mystické mesto Božie, ktorú si môžete pozrieť tu:

LIVE: vysielanie prvopiatkovej sv.omše priamo od neporušeného tela ct. Márie z Agredy 2

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás