Kuffovci chcú zakázať propagáciu homosexuality v školách aj v televízii v programoch do 18 rokov

LGBT gender - SDZR

Ochrana osôb mladších ako 18 rokov

Poslanci Štefan Kuffa a Filip Kuffa navrhujú v školách a v školských zariadeniach zakázať „prezentáciu a výučbu sexuality propagujúcej homosexualitu, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení“. Na vzdelávacej pôde chcú tiež zakázať činnosť združení a realizáciu prednášok, ktoré by boli ladené týmto smerom.

„Ochrana osôb mladších ako 18 rokov sa rozširuje aj na oblasť reklamy a vysielania. Zavádza sa zákaz vysielania obsahu alebo reklamy, ktorý by narúšal ich duševný a morálny vývoj prezentovaním alebo podporovaním odchýlky od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu,“ píše sa v návrhu.

Ochrana konceptu rodiny

Obsah zobrazujúci pornografiu, sexualitu alebo podporujúci odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu pre osoby mladšie ako 18 rokov sa podľa návrhu považuje za obsah porušujúci práva dieťaťa na zdravý sociálny, psychický a fyzický vývin.Kuffovci navrhujú za porušenia aj finančnú sankciu do výšky 10 000 eur. Parlament by mal o návrhu rokovať na svojej najbližšej schôdzi, ktorá sa má začať 29. novembra.

Ochrana osôb mladších ako 18 rokov

V školách a v školských zariadeniach navrhujú zakázať „prezentáciu a výučbu sexuality propagujúcej homosexualitu, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení“. Na vzdelávacej pôde chcú tiež zakázať činnosť združení a realizáciu prednášok, ktoré by boli ladené týmto smerom.

„Ochrana osôb mladších ako 18 rokov sa rozširuje aj na oblasť reklamy a vysielania. Zavádza sa zákaz vysielania obsahu alebo reklamy, ktorý by narúšal ich duševný a morálny vývoj prezentovaním alebo podporovaním odchýlky od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu,“ píše sa v návrhu.

Ochrana konceptu rodiny

Obsah zobrazujúci pornografiu, sexualitu alebo podporujúci odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu pre osoby mladšie ako 18 rokov sa podľa návrhu považuje za obsah porušujúci práva dieťaťa na zdravý sociálny, psychický a fyzický vývin.Kuffovci navrhujú za porušenia aj finančnú sankciu do výšky 10 000 eur. Parlament by mal o návrhu rokovať na svojej najbližšej schôdzi, ktorá sa má začať 29. novembra.

Návrh novely zákona vychádza z tzv. „Orbánovho zákona“, ktorý bol prijatý v Maďarsku. Kuffovci sú presvedčení, že neútočí na základy Európskej únie, ale naopak, „realizuje prorodinnú politiku spočívajúcu na kultúrno etickom princípe kresťanstva a chráni koncept rodiny ako zväzku jedného muža a jednej ženy“.

Zdroj: Kuffovci chcú zakázať propagáciu homosexuality v školách aj v televízii v programoch do 18 rokov – Slovensko Aktuálne (slovenskoaktualne.sk)

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás