Kongregácia pre náuku viery: Nemožno požehnávať homosexuálne zväzky

lgbt vlajka

Vatikán 16. marca (RV) Vyhlásením vo forme odpovede na predloženú otázku Kongregácia pre náuku viery potvrdila, že Cirkev nemôže udeľovať požehnanie zväzkom osôb rovnakého pohlavia. Dokument zároveň vysvetľuje dôvody i skutočnosť, že tu nejde o nespravodlivú diskrimináciu a nevynáša sa ani súd ohľadom samotných osôb.

Cirkev nedisponuje mocou udeliť požehnanie zväzkom osôb rovnakého pohlavia, ktoré preto nemôže byť „považované za dovolené“. Deklaruje to Kongregácia pre náuku viery odpoveďou na „dubium“ (pochybnosť), ktoré jej bolo predložené. Nie je teda dovolené, aby kňazi požehnávali homosexuálne páry, ktoré žiadajú nejaký druh náboženského uznania ich zväzku. Pápež bol informovaný a „dal svoj súhlas“ s publikovaním odpovede i vysvetľujúcej nóty, ktorá ju sprevádza, podpísanej prefektom Kongregácie, kardinálom Luisom Ladariom, a jej sekretárom, arcibiskupom Giacomom Morandim.

Dokument zapadá do rámca „úprimnej vôle prijatia a sprevádzania homosexuálnych osôb, ktorým sa navrhujú cesty rastu vo viere“, ako to ustanovuje aj exhortácia Amoris laetitia, ktorá hovorí o „potrebnej pomoci“ ponúkanej homosexuálnym osobám „na pochopenie a plné uskutočnenie Božej vôle vo svojom živote“. Je preto treba posúdiť pastoračné projekty a návrhy v tejto veci, a medzi nimi sú aj také, ktoré sa týkajú požehnávania zväzkov.

Zásadne dôležitým v texte Kongregácie je rozlíšenie medzi osobami a zväzkami. Záporná odpoveď ohľadom požehnania zväzku neznamená totiž súd o jednotlivých dotyčných osobách, ktoré musia byť prijaté „s úctou, spolucítením a ohľaduplnosťou“, vyhnúc sa „akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie“, ako to už bolo vyjadrené v dokumentoch Učiteľského úradu Cirkvi.

Kongregácia pre náuku viery predstavila tiež dôvody, na ktorých sa záporná odpoveď zakladá. Prvý sa týka pravdy a hodnoty požehnaní, ktoré sú „sväteninami“, liturgickými úkonmi Cirkvi, a vyžadujú si, aby to, čo sa požehnáva, bolo „objektívne usporiadané na prijatie a vyjadrenie milosti, podľa Božích plánov vpísaných vo stvorení“. Vzťahy, aj stabilné, „z ktorých vyplýva praktizovanie sexuality mimo manželstva“ – čiže mimo „nerozlučiteľného zväzku muža a ženy“, otvoreného pre odovzdávanie života – nezodpovedajú tým „Božím plánom“, hoci by v takých vzťahoch boli prítomné „pozitívne prvky“. Toto konštatovanie sa vzťahuje nielen na homosexuálne páry, ale na všetky zväzky, ktoré zahŕňajú praktizovanie sexuality mimo manželstva. Ďalší dôvod pre zápornú odpoveď predstavuje riziko, že by sa  požehnanie zväzkov medzi osobami rovnakého pohlavia mylne pripodobňovalo ku sviatosti manželstva.

Kongregácia pre náuku viery napokon precizuje, že jej odpoveď na „dubium“ nevylučuje „udeľovanie požehnaní jednotlivým osobám s homosexuálnou náklonnosťou, ktoré prejavia vôľu žiť vo vernosti plánom zjaveným Bohom“, zatiaľčo sa vyhlasuje za nedovolenú „každá forma požehnania, ktorá by mala tendenciu k uznaniu ich zväzkov“.

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210316020

Požehnania musia byť v súlade so sviatosťami

Kongregácia však podčiarkuje, že „požehnania spadajú pod kategóriu sviatostí,“ a preto musia byť v súlade s ich podstatou, čo v tomto prípade nie je možné.

Inak by totiž boli akousi imitáciou manželského požehnania pre ľudí, ktorí uzavreli sviatosť manželstva, „zatiaľ čo v skutočnosti neexistujú absolútne žiadne dôvody na to, aby sa homosexuálne zväzky považovali akýmkoľvek spôsobom za podobné alebo dokonca vzdialene analogické Božiemu plánu pre manželstvo a rodinu“.

Dokument vatikánskeho dikastéria, ktorý dbá na dodržiavanie a čistotu katolíckej doktríny, je reakciou na otázku, či duchovní môžu požehnať takzvané homosexuálne zväzky. Negatívna odpoveď, pod ktorou je podpísaný prefekt Kongregácie kardinál Luis Ladaria, zároveň zdôrazňuje, že v žiadnom prípade neodsudzuje jednotlivých homosexuálov. O znení dokumentu bol informovaný aj pápež František, ktorý súhlasil s jeho uverejnením.

Pápež František mal minulý rok vo filme podporiť právnu ochranu pre registrované partnerstvá homosexuálov a odobriť nutnosť zákonov, ktoré takýto zväzok povolia. Jeho editované vyjadrenia zo strany tvorcov filmu vyvolali búrlivú debatu a Vatikán potom upresnil, že jeho slová sa týkali len právnej oblasti, a nie oblasti cirkevnej.

Prevzaté z: https://dennikstandard.sk/46546/prelom-vo-vatikane-knazi-nemozu-pozehnavat-zvazky-gayov-a-lesieb-je-to-hriech/

Kongregácia pre náuku viery: Nemožno požehnávať homosexuálne zväzky 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás