Ježiš, najvyšší a večný veľkňaz je prítomný v každom kňazovi

Krásne ruky kňaza

„Bez kňaza by smrť a utrpenie nášho Pána boli zbytočné; kňaz má kľúče od nebeských pokladov. Kto je kňaz? Muž, ktorý zastáva miesto Boha, muž odetý všetkými mocami Božími.“ 

Svätý Ján Mária Vianney

Kňazi a biskupi sú našimi sprostredkovateľmi pre jedného prostredníka. Pri svätej omši je prítomný aj kňaz, ktorý prináša obetu, aj obetovaná obeť. O jahňatá pripravené na obetný deň bolo postarané a bolo o nich postarané… až do chvíle, keď im nôž rozrezal hrdlá. Keď uvidíte kňaza a biskupa v peknom rúchu, spomeňte si na lásku, vďačnosť a starostlivosť, s ktorou zaobchádzame s posvätnými vecami, osobami a miestami. Pozeráme sa na nich a cez nich, aby sme zazreli Tajomstvo, ako sa Mojžiš pozeral a namáhal sa, keď Boh prechádzal a postavil ho  do skalnej trhliny, položil na neho ruku, kým neprešiel.. (porov. Exodus 33). Sú znamením, ktoré uľahčuje stretnutie s tajomstvom, ktoré je zároveň desivé a lákavé, ťažko sa naň pripraviť, a predsa životne dôležité pre nášho ducha. Pomáhajú nám pripraviť sa svojou krásou a odvahou na našu vlastnú smrť.

To je dôvod, prečo je nesprávne, ak kňaz alebo biskup odmietne dať si pobozkať prsteň a ruku. Ľudia chcú vzdávať úctu a prejavovať lásku Ježišovi, kráľovi a večnému kňazovi, ktorý je pred nimi prítomný v ich osobe. Inštinktívne a tiež podľa pokynov sa snažia uctiť si to, čo im prináša prostriedky spásy.

Venované všetkým kňazom, pretože ruky kňaza sa v skutočnosti stávajú rukami Ježišovými!

„Krásne ruky kňaza“ je hlboko dojímavá báseň ilustrujúca ich význam vo svete a neoceniteľnú pomoc, ktorú poskytujú veriacim, najmä to, ako majú požehnanú výsadu vysluhovať sviatosti matky Cirkvi, a tak nám pomáhať na našej ceste k dosiahnutiu večného vykúpenia.

Krásne ruky kňaza

Potrebujeme ich v skorých ranných hodinách nášho života; Potrebujeme ich znova na jeho konci;

Cítime ich vrúcne zovretie skutočného priateľstva, hľadáme ich, keď ochutnávame životné strasti.

Keď prídeme na tento svet, sme hriešni, najväčší aj najmenší. A ruky, ktoré nás robia čistými ako anjelov, sú krásne ruky kňaza. Pri oltári ich každý deň vidíme a ruky kráľa na jeho tróne nie sú im rovné v ich veľkosti. Ich dôstojnosť je ojedinelá. Lebo tam v tichu rána, skôr ako vyjde slnko z východu, tam Boh spočíva medzi čistými prstami krásnych rúk kňaza.

Keď sme v pokušení a blúdime na cestách hanby a hriechu, je to ruka kňaza, ktorá nás rozhrešuje. Nie raz, ale znova a znova. A keď si berieme životného partnera, iné ruky nám pomôžu pripraviť hostinu, ale ruky, ktoré nás budú žehnať a zjednocovať, sú krásne ruky kňaza.

Boh ich žehnaj a zachovaj ich všetkých svätých, pre Hostiu, ktorú hladia ich prsty.

Čo môže úbohý hriešnik urobiť lepšie, než požiadať Toho, ktorý ich vyvolil, aby ich požehnal. Keď na naše viečka padá rosa smrti, nech je naša odvaha a sila umocnená tým, že uvidíme pozdvihnuté v požehnaní krásne ruky kňaza.

Zdroj: Krásne ruky kňaza – Modlitba.sk

podporte nás sdzr

Modlitba za duše kňazov v núdzi

„Nič nezarmúti moje srdce viac ako smrť kňaza, ktorý nebol v stave mojej milosti“ ( In sinu Jesu , 11. apríla 2010, Nedeľa Božieho milosrdenstva).

Čo je modlitba?

Rozprávať sa s Bohom, prosiť o láskavosť pre seba a iných, chváliť a ďakovať Bohu.

Prijímame rôzne modlitbové výzvy, napríklad modlitby za kňazov. A veľmi dobre. Potrebujú naše modlitby.

Spomíname si však v modlitbe na tých kňazov, ktorí už nie sú medzi nami, na ktorých si už azda nikto nepamätá? Ak čítate tieto slová, drahý brat a sestra, možno vás Mária, naša matka, prosí o takúto modlitbu.

Prečo takýto úmysel?

Navrhnutým úmyslom je modlitba za neznámeho kňaza v núdzi. Je to Boh, ktorý vie ako a komu rozdávať milosti plynúce z tejto modlitby. Takýmto úmyslom sa učíme nezištnej pomoci – modlitbe. Pomoc, ktorú duše týchto kňazov zúfalo potrebujú. Nemôžu robiť nič iné, len čakať na naše modlitby.

Začnite sa modliť za duše kňazov v núdzi

Modlitba za duše kňazov v núdzi

Mária, Matka kňazov a Matka moja!
Skrze tvoje ruky sa chcem prihovárať u Ježiša,
Pána milosrdenstva, v modlitbe za duše
hriešnych kňazov.

Ježišu, padám k Tvojim nohám a prosím o milosť
pre tých kňazov, ktorí žili v hriechu.
Prosím za tých, ktorí neskončili svoj život
v súlade s Božím plánom. 

Ó, milosrdný Ježišu, ty, ktorý si miloval
každého z týchto kňazov, nech ich tvoja milosť
zachráni od večnej záhuby.
Amen.

(Imprimatur : Bishop Grzegorz Balcerek, Poznaň, 13. septembra 2021)

Usmievajúci sa Kristus na kríži v Koden

V kostole Ducha Svätého v Koden sa ctí kríž, na ktorom má Kristus veselú a usmievajúcu sa tvár: Usmievajúci sa ukrižovaný! Ježiš sa usmieva, pretože povedal svojmu Otcovi: „Je dokonané.“ Splnil Otcovu vôľu, premohol hriech, peklo a satana a otvoril nám cestu do Otcovho domu. Pozýva nás ísť podobnou cestou. 

Zdroj: Modlitba za duše kňazov v núdzi – Modlitba.sk

Ježiš, najvyšší a večný veľkňaz je prítomný v každom kňazovi 1

Dnes slávime sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

Vo štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa v Katolíckej cirkvi slávi sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Tento sviatok sa začal sláviť najprv v Španielsku. Dnes už svätý pápež Pavol VI. ho oficiálne povolil sláviť v španielskych diecézach v roku 1970.

O zavedení tohto sviatku pre celú Cirkev rozhodol pápež Benedikt XVI. v roku 2012 s tým, že ak o to jednotlivé biskupskej konferencie požiadajú, môžu – so súhlasom Svätej stolice – zaviesť tento sviatok do svojich partikulárnych liturgických kalendárov. O zavedení sviatku na Slovensku rozhodli biskupi ešte v tom istom roku.

„Evanjeliové texty zdôrazňujú Ježišov kňazský rozmer predovšetkým v dvoch udalostiach. Pri jeho nanebovstúpení evanjelista Lukáš uvádza, že požehnal svojich učeníkov. Práve žehnanie bolo v židovskom náboženstve úkonom, ktorý bol osobitným spôsobom rezervovaný kňazom.

Druhým zásadným okamihom je Ježišova posledná večera. Počas nej Boží Syn použil slovník, ktorý sprevádzal prinášanie obiet v jeruzalemskom chráme, keď hovorí o svojom tele, ktoré sa vydáva – obetuje a o svojej krvi, ktorá sa vylieva. Už to však nie je obeta zvierat, ale samotný Ježiš Kristus prináša svoj život ako obetu,“ vysvetľuje František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.

„Zásadným biblickým textom pre porozumenie cirkevnej náuky o Ježišovom večnom kňazstve je novozákonný List Hebrejom. V porovnaní so židovským kňazským úradom, ktorý bol rezervovaný mužským potomkom z kmeňa Léviho, svätopisec nádherným spôsobom vysvetľuje novosť a výnimočnosť Ježišovho kňazstva. Odporúčam tento spis nanovo prečítať a prerozjímať,“  povzbudzuje Trstenský.

Zdroj: Slávime sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (tkkbs.sk)

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

Ježiš, najvyšší a večný veľkňaz je prítomný v každom kňazovi 2

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás