Potraty, sexuálna výchova a rodová rovnosť hlavnou témou aj na Summite G7

summit g7

Summit G7 (Skupina 7) sa konal 11. až 13. júna 2021 vo Veľkej Británii pod patronátom britského premiéra Borisa Johnsona s cieľom „vytvoriť lepšiu stratégiu na zníženie rizika pre obyvateľov krajín v dôsledku budúcich katastrof, ako aj spojiť sa pri vytváraní férovejšej, zelenšej a prosperujúcejšej budúcnosti“. Summit G7, ktorý sa mal konať minulý rok pod patronátom prezidenta Donalda Trumpa, sa v dôsledku pandémie odložil na neurčito.

Napriek pandémii TOP téma potraty a rodová rovnosť?

Jednou zo 6 oficiálnych zaangažovaných skupín do G7 je aj skupina Women/ženy 7 (W7), ktorej náplňou činnosti je údajne „obhajoba práv žien z krajín G7, ale aj celého sveta“. Ich zámerom v tomto prípade je „zabezpečiť, aby lídri G7 prijali konkrétne záväzky, ktoré povedú k hmatateľnému, trvalému a transformačnému vplyvu na životy žien a dievčat v roku 2021 a neskôr“. Propotratové aktivistky W7 sa podpísali aj pod množstvo potratov počas globálnej krízy, v ktorej prišlo o život takmer 3,8 milióna ľudí. W7 sa vo svojich členských štátoch (G7) – Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Veľká Británia a USA –  uchyľuje k hrozbe, že budú „izolované od G7“, ak  by si niektorá z nich dovolila zaviesť pro-life politiku, akou bola aj politika Donalda Trumpa na ochranu života a globálneho zdravia, predtým známa ako politika Mexico City, ktorá chránila daňových poplatníkov USA pred tým, aby ich dane nešli do medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré propagujú a prevádzajú potraty na požiadanie. Od G7 žiada založiť nadáciu na uľahčenie prístupu k potratu tak, aby sa „zabezpečil stály prísun financií aj v prípade budúcich reštriktívnych opatrení“. Poukazuje to aj na najnovšiu propotratovú taktiku, ktorá bola zavedená ako dočasné opatrenie počas pandémie, vrátane konzultácie o potrate cez telefón a DYI (urob si sám) potraty, ktoré sa nazývali „samoregulovanou potratovou starostlivosťou“ a ktorú žiadajú zaviesť natrvalo.

W7 v súčasnosti narieka: „Na celom svete teraz množstvo krajín robí krok späť v súvislosti s prístupom k potratom, legálnymi prekážkami a službami, a to aj v krajinách G7; týka sa to najmä marginalizovaných skupín.“ Vo všetkých tematických okruhoch W7 mal prednosť potrat, najmä v oblasti „podpory a propagácie rovnosti, spravodlivosti a feministických vízií pre férovejšiu spoločnosť“. W7 vyzýva k „fundamentálnemu ´posunu v hodnotách´, čo sa týka ochrany telesnej autonómie žien a úplného zbavenia trestnej zodpovednosti za potrat; k uznaniu úlohy všeobecnej zdravotnej starostlivosti pri budovaní pružnej a rovnostárskej spoločnosti po pandémii; k spolupráci na zabránení k opätovnému skĺznutiu k porušovaniu práv žien a dievčat v akomkoľvek smere; a k povýšeniu hodnoty blaha a sociálnej spravodlivosti nad ziskom, zbrojením a uplatňovaním moci“. Podľa nich si to pochopiteľne vyžaduje čoraz širší prístup k potratom, aby „každá žena a dospievajúce dievča mali možnosť slobodného, včasného a zákonom nepostihnuteľného prístupu k službám v najbližších propotratových zariadeniach.“  

W7 vyzýva lídrov G7 vydať vo svojej záverečnej politickej deklarácii vyhlásenie o podpore potratom a propotratovej ženskej organizácii OSN Generation Equality Forum’, ktorá sa stretla 30. júna až 2. júla vo Francúzsku. Vo vyhlásení sa okrem žiadosti k voľnému prístupu k potratom, bezpečnej antikoncepcii, potratovému poradenstvu v televízii a DYI potratom hovorí aj o zabezpečení prístupu k všeobecnej sexuálnej výchove v rámci, aj mimo školy.

Ďalšou podskupinou G7 je Poradný výbor pre rodovú rovnosť, ktorý vydal odporúčania pre G7 „ako znížiť riziká pre ženy a dievčatá pri dosahovaní rodovej rovnosti“ a ako prvé požadujú zvýšenie financovania „na poskytovanie služieb pre sexuálne a reprodukčné zdravie“. Poradný výbor sa pochopiteľne stotožňuje aj s propotratovým komuniké W7. Summitu sa ako pozorovatelia zúčastnili aj lídri krajín Európskej únie, Austrálie, Južnej Afriky a Južnej Kórei; India sa zúčastnila virtuálne. Ľudia, ktorí v súvislosti so summitom protestovali proti financovaniu propotratových organizácií, žiadali Borisa Johnsona, aby znovu zaviedol zníženie financovania týchto organizácií.

Prevzaté z: Life News

Potraty, sexuálna výchova a rodová rovnosť boli hlavnou témou taktiež na Generation Equality Forum. (Prečítať si o tom môžete TU) Je zaujímavé, že napriek omnoho vážnejším problémom, ktoré je potrebné celosvetovo riešiť sa v poslednej dobe dostávajú do popredia práve tieto témy. Mali by sme si uvedomiť, že pod pláštikom krízy, súvisiacej s covidom 19 sa nám tu rozmáha agenda nezlučiteľná s kresťanskou náukou.

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás