Potraty, sexuálna výchova a rodová rovnosť hlavnou témou aj na Summite G7

summit g7

Summit G7 (Skupina 7) sa konal 11. až 13. júna 2021 vo Veľkej Británii pod patronátom britského premiéra Borisa Johnsona s cieľom „vytvoriť lepšiu stratégiu na zníženie rizika pre obyvateľov krajín v dôsledku budúcich katastrof, ako aj spojiť sa pri vytváraní férovejšej, zelenšej a prosperujúcejšej budúcnosti“. Summit G7, ktorý sa mal konať minulý rok pod patronátom prezidenta Donalda Trumpa, sa v dôsledku pandémie odložil na neurčito.

Napriek pandémii TOP téma potraty a rodová rovnosť?

Jednou zo 6 oficiálnych zaangažovaných skupín do G7 je aj skupina Women/ženy 7 (W7), ktorej náplňou činnosti je údajne „obhajoba práv žien z krajín G7, ale aj celého sveta“. Ich zámerom v tomto prípade je „zabezpečiť, aby lídri G7 prijali konkrétne záväzky, ktoré povedú k hmatateľnému, trvalému a transformačnému vplyvu na životy žien a dievčat v roku 2021 a neskôr“. Propotratové aktivistky W7 sa podpísali aj pod množstvo potratov počas globálnej krízy, v ktorej prišlo o život takmer 3,8 milióna ľudí. W7 sa vo svojich členských štátoch (G7) – Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Veľká Británia a USA –  uchyľuje k hrozbe, že budú „izolované od G7“, ak  by si niektorá z nich dovolila zaviesť pro-life politiku, akou bola aj politika Donalda Trumpa na ochranu života a globálneho zdravia, predtým známa ako politika Mexico City, ktorá chránila daňových poplatníkov USA pred tým, aby ich dane nešli do medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré propagujú a prevádzajú potraty na požiadanie. Od G7 žiada založiť nadáciu na uľahčenie prístupu k potratu tak, aby sa „zabezpečil stály prísun financií aj v prípade budúcich reštriktívnych opatrení“. Poukazuje to aj na najnovšiu propotratovú taktiku, ktorá bola zavedená ako dočasné opatrenie počas pandémie, vrátane konzultácie o potrate cez telefón a DYI (urob si sám) potraty, ktoré sa nazývali „samoregulovanou potratovou starostlivosťou“ a ktorú žiadajú zaviesť natrvalo.

W7 v súčasnosti narieka: „Na celom svete teraz množstvo krajín robí krok späť v súvislosti s prístupom k potratom, legálnymi prekážkami a službami, a to aj v krajinách G7; týka sa to najmä marginalizovaných skupín.“ Vo všetkých tematických okruhoch W7 mal prednosť potrat, najmä v oblasti „podpory a propagácie rovnosti, spravodlivosti a feministických vízií pre férovejšiu spoločnosť“. W7 vyzýva k „fundamentálnemu ´posunu v hodnotách´, čo sa týka ochrany telesnej autonómie žien a úplného zbavenia trestnej zodpovednosti za potrat; k uznaniu úlohy všeobecnej zdravotnej starostlivosti pri budovaní pružnej a rovnostárskej spoločnosti po pandémii; k spolupráci na zabránení k opätovnému skĺznutiu k porušovaniu práv žien a dievčat v akomkoľvek smere; a k povýšeniu hodnoty blaha a sociálnej spravodlivosti nad ziskom, zbrojením a uplatňovaním moci“. Podľa nich si to pochopiteľne vyžaduje čoraz širší prístup k potratom, aby „každá žena a dospievajúce dievča mali možnosť slobodného, včasného a zákonom nepostihnuteľného prístupu k službám v najbližších propotratových zariadeniach.“  

W7 vyzýva lídrov G7 vydať vo svojej záverečnej politickej deklarácii vyhlásenie o podpore potratom a propotratovej ženskej organizácii OSN Generation Equality Forum’, ktorá sa stretla 30. júna až 2. júla vo Francúzsku. Vo vyhlásení sa okrem žiadosti k voľnému prístupu k potratom, bezpečnej antikoncepcii, potratovému poradenstvu v televízii a DYI potratom hovorí aj o zabezpečení prístupu k všeobecnej sexuálnej výchove v rámci, aj mimo školy.

Ďalšou podskupinou G7 je Poradný výbor pre rodovú rovnosť, ktorý vydal odporúčania pre G7 „ako znížiť riziká pre ženy a dievčatá pri dosahovaní rodovej rovnosti“ a ako prvé požadujú zvýšenie financovania „na poskytovanie služieb pre sexuálne a reprodukčné zdravie“. Poradný výbor sa pochopiteľne stotožňuje aj s propotratovým komuniké W7. Summitu sa ako pozorovatelia zúčastnili aj lídri krajín Európskej únie, Austrálie, Južnej Afriky a Južnej Kórei; India sa zúčastnila virtuálne. Ľudia, ktorí v súvislosti so summitom protestovali proti financovaniu propotratových organizácií, žiadali Borisa Johnsona, aby znovu zaviedol zníženie financovania týchto organizácií.

Prevzaté z: Life News

Potraty, sexuálna výchova a rodová rovnosť boli hlavnou témou taktiež na Generation Equality Forum. (Prečítať si o tom môžete TU) Je zaujímavé, že napriek omnoho vážnejším problémom, ktoré je potrebné celosvetovo riešiť sa v poslednej dobe dostávajú do popredia práve tieto témy. Mali by sme si uvedomiť, že pod pláštikom krízy, súvisiacej s covidom 19 sa nám tu rozmáha agenda nezlučiteľná s kresťanskou náukou.

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás