Je LGBT ideológia, alebo jej ide „o človeka“? Nevpusťme gender do škôl!

Mikuláš Hučko

Profesor Dariusz Oko je katolícky kňaz, teológ, filozof, publicista, ktorý sa pätnásť rokov venuje genderizmu, a ktorý po prečítaní tisícok strán ich textov ako profesionálny filozof konštatuje, že v značnej miere nespĺňajú základné podmienky racionálnosti a z pohľadu vedeckej filozofickej metodológie väčšina nespĺňa ani základné požiadavky kladené na magisterskú prácu.

Genderizmus je v značnej miere ideológiou, ideológiou iracionálnou, ktorá neberie do úvahy zásady logiky a ničí racionálnosť, ničí rozum. A keď ničí rozum, do popredia sa dostávajú vášne, sexuálna žiadostivosť.

prvej časti rozhovoru, ktorý poskytol stránke pch24.pl, hovorí o tom, akú budúcnosť chcú vytvoriť zástancovia gender ideológie. Napríklad na Gay Pridoch vidno ľudí vyzlečených (takmer) do naha, navyše v obscénnych pózach, ba aj osoby prestrojené za zvieratá, za psa či sviňu, vedené na obojku či reťazi, títo ľudia idú na kolenách ako zvieratá, ako sviňa či ako pes, ťahaní na vôdzke a takto prejdú celú trasu pochodu,  čo môže byť aj niekoľko kilometrov.

Čo tým vyjadrujú? Podľa Oka sa im páči byť ako zviera, oni sami seba redukujú na úroveň zvieraťa, predovšetkým v sexuálnom aspekte,  lebo mnohí z nich hovoria, že čím viac je sex podobný sexu zvieraciemu, tým lepšie, tým lepší zážitok. Títo ľudia nechápu, že takto sami seba degradujú.

Profesor Oko hovorí, že to sa deje s ľuďmi,  ktorí na miesto Boha, na miesto rozumu, stavajú sex. Keď zahodíme rozum,  keď sa zbavíme Boha, vtedy nezostane prázdno, zostane žiadostivosť. Chlípnosť, ktorá nás tak ovládne, že niektorí ľudia chcú klesnúť na úroveň zvieraťa, ako to predvádzajú na týchto pochodoch.

Akú majú predstavu o výchove detí?

Pozri priamo druhú časť rozhovoru.

Ako prebieha napr. “Sexuálna výchova” vo vyspelom Nemecku? Keďže je lepšie raz vidieť ako desaťkrát počuť, Dariusz Oko listuje v učebnici pani profesorky Elisabeth Tuiderovej  s názvom Sexualpedagogik del Vielfalt” (druhé vydanie),  čiže “Sexuálna pedagogika v rozmanitosti“.

Pani Tuiderová, profesorka na Univerzite v Kasseli, jedna z najväčších  autorít v tejto oblasti v Nemecku, ju so svojimi spolupracovníkmi napísala pre učiteľov.

Ona v Nemecku rozhoduje, ako majú prebiehať hodiny sexuálnej výchovy v duchu genderizmu.  Ako vyzerajú?  Profesor Oko uvádza jedno cvičenie z mnohých (podržte sa):

Na strane 75 učebnice je cvičenie pod názvom:  “Der neue Puff fur alle“, čo doslova znamená “Nový bordel pre všetkých”. Čo je jeho náplňou? Deti, pätnásťročná mládež, chlapci a dievčatá, majú naprojektovať verejný dom po renovácii.  Vidíte dobre, nie je to preklep, pätnásťročná mládež má naozaj projektovať bordel, čiže verejný dom. V učebnici je na strane 78 nárys tohto domu (Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss) čiže rozmiestnenie priestorov v pivnici, na prízemí a na 1. poschodí verejného domu.

Úloha znie tak, že žiaci nesmú meniť usporiadanie stien, ale majú projektovať každú miestnosť v tomto verejnom dome tak, aby bolo možné uspokojiť všetky sexuálne preferencie. Mali napríklad vziať do úvahy, koľko tam majú ľudia zarábať, taktiež ako uspokojiť napríklad moslimky alebo katolícke ženy (!),  akoby akurát ony tam chodili najviac.

Na strane 77 profesorka Tuiderová píše o cieli tohto cvičenia: „Personliche Freiheit Hinweis sexuelle Dienst  Einspruch nehmen zu durfen beziehungsweise diese anzubieten“, čiže Naučiť deti, že môžu slobodne využívať sexuálne služby,  alebo tie sexuálne služby môžu samé priamo ponúkať.

Profesorka Tuiderová predpokladá, že v Nemecku každé pätnásťročné ročné dievča, každý pätnásťročná ročný chlapec  je povinný absolvovať takéto cvičenie. Ako sme uviedli, ona je jednou z najväčších autorít v Nemecku!  To, čo ona robí, je však u nás (zatiaľ) trestné, je to demoralizácia detí a mládeže. Iné  cvičenia prebiehajú podobne…

A čo s rodičmi, ktorí sa postavia proti takýmto praktikám v školách? Rodičia, ktorí budú protestovať a nebudú súhlasiť s tým, aby ich deti chodili na takéto vyučovanie, majú nepríjemnosti, v krajnom prípade ich polícia môže vrhnúť do väzenia, matka detí bude vo väzení sedieť spolu s prostitútkami, narkomankami viac ako mesiac, zatiaľ čo deti polícia nasilu zavlečie na tieto hodiny, potom do detského domova a keď po mesiaci rodičov pustia, budú musieť zaplatiť okolo štyri tisíc eur za mesačný pobyt dieťaťa v detskom domove.

Čo z toho vyplýva?

Každý pedagóg v Nemecku je povinný robiť to, čo predpisuje učebnica. Profesor Oko úplne logicky dedukuje, že ak teda pani profesorka pobáda  navštevovať verejné domy,  a “pracovať” vo verejných domoch, z toho vyplýva, že sama tam chodí  alebo pracuje či pracovala, alebo je tam ochotná pracovať, čiže je to žena, ktorá schvaľuje prostitúciu, ktorá má mentalitu prostitútky, takže povedali by sme, že je možno nymfomanka, možno sexuálna maniačka, ale ona je najväčšia autorita v Nemecku vo výchove detí!

Toto je program Frankfurtskej školy, ktorý sa realizuje v školách. Vo Frankfurtskej škole totiž  po prvej svetovej vojne rýchlo prišli na to, že nie sú schopní  uskutočniť krvavú revolúciu tak ako v Rusku a rozhodli sa, že revolúciu uskutočnia postupne pomocou sexuality, ktorú použijú ako bombu, ktorá zničí svet vyššej hodnoty. Toto je program Wilhelma Reicha, ktorý radil: „Neútočne priamo na spoločnosť, na civilizáciu, iba sexualizujte deti!“ Výsledok?

Program gender je oficiálnym programom nemeckej vlády. Logicky vyvstáva otázka, či proti nemu nemajú námietky napr. kresťanskí demokrati?  Kdeže! Tento program realizuje práve táto strana! Tomuto programu nie je kladený nijaký vážnejší odpor, čo svedčí aj o stave spoločnosti. Znamená to, že sexuálna revolúcia v Nemecku zvíťazila. 

Konšpiračná teória?   

Vyvrátiť ju je možno predložením dôkazu, že:
1) V Nemecku sa neučí takáto sexuálna výchova.
2) Profesorka Tuiderová neexistuje, ani nikdy neexistovala
3) Ak existuje, učebnicu “Sexualpedagogik del Vielfalt” nenapísala resp. taká neexistuje.
4) Ak existuje, cvičenie „Nový bordel pre všetkých”, neobsahuje.  

Ak obsahuje, nech sa naše progresívne politické sily jasne vyjadria, či to chcú zaviesť aj na Slovensku. Ak áno, nech to dajú do volebného programu a potom nech na predvolebné mítingy zavolajú profesorku Tuiderovú.  

Je to aj boj o moc. Poľský politik Krzystof Szmiszek hovorí o tom, že požiadavkou jeho strediska bude penalizácia homofóbie, čiže priamo na rovinu povedané: trestné stíhanie “homofóbov“. Genderista je marxista,  ktorý neznáša kritiku. Samozrejme, bojí sa diskusie, lebo vie, že nemá argumenty.

Podobne ako komunisti. Vedia, že každú vážnu diskusiu prehrajú, lebo ich texty sú nezmysly odporujúce vede, biológii, a keďže vedia, že každú serióznu diskusiu určite prehrajú, svojich protivníkov chcú pozatvárať do väzenia.

Nemecká Strana zelených je „najgenderovejšia“ strana. Vyše 16 rokov bojovala ako lev za legalizáciu pedofílie.  Volker Beck, bojujúci homosexuál, šéf parlamentnej frakcie Zelených,  prichádzal do Varšavy, zúčastňoval sa homo pochodov, podporoval ich boj v Poľsku, boj so spoločnosťou. O čo zároveň bojoval v Nemecku?  O legalizovanie pedofílie!  Tá istá osoba v Poľsku podporovala homosexuálov a v Nemecku podporovala pedofíliu.

Toto je typické: pedofili a gejovia na svojich protestoch a pochodoch argumentovali, že tak ako treba oslobodiť homosexuálnosť, treba oslobodiť aj pedofilnú sexuálnosť, vraj to je čosi ohromné. Tu treba zdôrazniť, že keď sa napáda Cirkev kvôli prípadom pedofílie, rovnako treba napádať, kritizovať homosexuálov, lebo 80% prípadov pedofílie sa dopúšťajú duchovní, ktorí sú homosexuáli.

A pokiaľ sa médiá na toto nepýtajú, potom ide o príklad veľkej pretvárky, ktorá chce útočiť na Cirkev, ale zároveň chrániť gejov. Keď sa trestného činu dopustí kňaz-homosexuál , vytrubujú, že je to kňaz, ale mlčia, že je homosexuál. Čiže vidno, že im nejde o ochranu detí, ale o útok na Cirkev.

Ak gender vpustíme do škôl, je to ako keby sme vpustili človeka s mentalitou prostitútky. Je to program ateizácie, depravácie, prostredníctvom sexulizácie. Presadzujú to osoby, ktoré často žijú ako sexuálni maniaci. Sú to ľudia s obsesiami, pre ktorých sex je bohom.  Oni sami takto žijú a preto to chcú nanucovať, a okrem toho je to politický nástroj, lebo ide o to, deti čo najskôr zaujať sexom, aby sa pre nich stalo narkotikum, aby stratili záujem o vyššie hodnoty, o náboženstvo aby sa predovšetkým zaujímali o veci na úrovni zmyslov a boli ľahšie manipulovateľní.

Pustiť učiteľov genderizmu do škôl je podobné ako pustiť tam obchodníkov s drogami.  Ľudia, ktorí majú TAKÉ programy, sú pre deti rovnakou hrozbou ako drogoví díleri. A podobne ako v školách chránime deti pred drogovými dílermi, nepúšťame ich tam, rovnako tam nemôžeme  púšťať genderistov, sexuálnych zvrhlíkov, ktorí sexualizáciou chcú  zničiť deti. Je to zločin páchaný na deťoch. Je to neprípustné, je to trestný čin! Miestom pre takých ľudí, ktorí chcú deti depravovať, je väzenie a nie škola.

Profesor Dariusz Oko však zároveň zdôrazňuje, že najväčším ohrozením pre homoideológov sú si oni sami a že keď bojujeme proti homoideológii, bojujeme aj o nich samých. To sú naši stratení, trpiaci bratia, musíme ich milovať a bojovať o ich spásu, ako nás učil Ježiš, keď hovorili o láske k našim nepriateľom.  Treba vynaložiť všetko úsilie, aby sa obrátili a zachránili, ale tiež aby svojimi bludmi nenakazili ostatných. Milovať ľudí – ale vždy v pravde.

Autentická láska nemôže ísť proti pravde.

ZDROJ: https://www.christianitas.sk/je-lgbt-ideologia-alebo-jej-ide-o-cloveka-nevpustme-gender-do-skol

Súvisiace s prof. Dariusz Oko:

Traja pápeži o Gender ideológií

prof. Dariusz Oko – Islamizácia západnej civilizácie

prof. Dariusz Oko – Islamizácia západnej civilizácie

Rozhovor s profesorom Dariuszom Okom – kňazom kt. chceli zabiť

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás