Gabriele Kuby na Slovensku

Gabriele Kuby na Slovensku 3

Nemecká sociologička pani Gabriele Kuby pred pár rokmi prednášala na Slovensku v celkom šiestich mestách. Po Bratislave, Nitre, navštívila aj Banskú Bystricu, Žilinu, Ružomberok a svoje turné zakončila v Košiciach. Jej odkaz je jasný. „Chráňte a bráňte si rodinu. Bojujte za slobodu. Sme povolaní k náročnej ceste lásky.“

Prišla nás Slovákov varovať pred tým zlom, ktoré bolo v Nemecku prijaté ideológiou gender a nezvratne sa šíri. Začína deťmi v škôlkach, ktoré majú obrázkové knihy so sexuálnou tematikou, na základných školách praktické ukážky používania kondómu, nerozlišovanie WC zariadení, do všetkých predmetov je naprogramovaný sexuálny podtón, so záujmom viesť pozornosť žiakov na telesné praktiky, bez súhlasu rodičov. Ak to niektorý žiak odmieta pozerať a praktizovať, rodič, ktorý sa príde do školy sťažovať je eskortovaný políciou.

Kniha Gabriele Kuby – Globálna sexuálna revolúcia (vydavateľstvo Lúč), otvára ľuďom oči aby videli a pochopili dnešný vývoj spoločnosti . Globálna sexuálna revolúcia je tu po prvý raz predstavená v širších súvislostiach. Platí to, o čom hovorí podtitul knihy: všetko sa ponúka ako sloboda, pritom však vedie k jej zničeniu. Do popredia, sa dostali požiadavky sexuálneho pudu bez mravných noriem. Bezbrehá „sloboda“, ktorá sa chce vymaniť z diktatúry prírody a nerešpektuje žiadnu normu. Následky sú dramatické. „Mnoho ľudí už nechce pokračovať v odovzdávaní života, rozpadajú sa rodiny, klesá výkonnosť budúcej generácie, nie je chránené pravo na život detí v materskom lone ani hendikepovaných a starých ľudí. Toto všetko sa deje v mene ideológie, ktorá popiera, že človek existuje ako muž alebo žena. Táto polarita tvorí jeho identitu a je podmienkou plodenia potomstva ľudského rodu. Nikdy predtým neexistovala ideológia, ktorá chcela zničiť pohlavnú identitu muža a ženy a každú etickú normatívnosť sexuálneho správania. Táto ideológia sa volá rodová rovnosť- gender.“ Podľa Kuby nastal zaujímavý obrat. Kým v roku 1948 formulovali druhou svetovou vojnou otrasené národy Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, kde v čl.16 čítame: „Rodina je prirodzenou základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu zo strany spoločnosti a štátu. Rodina vzniká manželstvom muža a ženy../../ Rodina potrebuje monogamiu, teda sexuálnu vernosť manželských partnerov.“Zaujímavé je, že toto sa dnes prezentuje ako nemoderné, nepokrokové a tvrdí sa opak.„Ak sa nevzdáme monogamie, rodina sa zničí. Tieto hodnotové normy, zvyky a zákony boli za posledných štyridsať rokov odstránené. V západných blahobytných spoločnostiach sa to stalo najprv prostredníctvom rebelujúcich študentov. Dnes sa to deje pomocou kultúrno-revolučnej agendy mocenských elít našej Zeme. Mocná loby sa za pomoci OSN, EÚ a médií od začiatku sedemdesiatych rokov usiluje o zmenu hodnotového poriadku. Cieľom je absolutizácia slobody. Všetko sa ponúka ako sloboda, pritom však vedie k jej zničeniu.“

Jozefína Gajdovčíková

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás