Fatima – posledné proroctvo sestry Lucie

Toto sú autentické slová z jej rozhovoru z roku 1957 s otcom Fuentesom, ktoré pochádzajú zo záznamov oficiálneho fatimského archivára o. Joaquína Maríu Alonsa. Otec Alonso hovoril so sestrou Luciou a verejne dosvedčil, že jej vyhlásenia k otcovi Fuentesovi v roku 1957 boli skutočné a pravé. 

Tento text pochádza z jeho knihy La Verdad sobre el Secreto de Fátima, Fátima sin mitos (Pravda o fatimskom tajomstve bez mýtov). Text má súhlas a schválenie arcibiskupa Sáncheza zo Santa Cruz v Mexiku.

Nasleduje doslovný preklad textu o. Fuentesa o tom, čo počul „z pier“ vizionárky z Fatimy.

—————————-

Rozhovor z 26. decembra 1957

Pri rozhovore so sestrami z kláštora Misionárok Najsvätejšieho srdca v Mexiku 22. mája 1958 o. Fuentes povedal: „Chcem vám vyrozprávať posledný rozhovor, ktorý som s ňou (sestrou Luciou z Fatimy) viedol vlani 26. decembra. Bolo to v kláštore, kde som ju našiel veľmi smutnú, bledú a vyčerpanú.“

Potom pokračoval v čítaní slov sestry Lucie, ktoré mu povedala v rozhovore z 26. decembra 1957:

„Otče, Najsvätejšia Panna je veľmi smutná, pretože nikto nevenuje pozornosť jej posolstvu, ani dobrí, ani zlí. Dobrí pokračujú po svojej ceste bez toho, aby si všímali jej posolstva. Zlí pre svoje hriechy nevidia Boží trest, ktorý na nich už v súčasnosti dopadá; pokračujú po svojej ceste hriechu a nestarajú sa o posolstvo. Ale, Otče, musíte mi veriť, že Boh nesmierne potrestá svet.

sestra lucia
Veľmi vážna sestra Lucia v roku 1957

„Nebeský trest sa blíži. Rok 1960 je pred nami a čo sa potom stane? Bude to veľmi smutné pre všetkých a neveselé, ak sa svet nebude dovtedy modliť a činiť pokánie. Nemôžem uvádzať ďalšie detaily, pretože sú pod tajomstvom. Podľa vôle Najsvätejšej Panny náleží iba pápežovi a biskupovi Fatimy, aby ich poznali, ale oni tým nechcú byť ovplyvnení. (1). 

„Toto je tretia časť posolstva Našej Pani, ktorá zostane utajená až do roku 1960. Povedzte im, otče, že Panna Mária povedala opakovane – mojim bratrancom Františkovi a Hyacinte, ako aj mne – že mnohé národy zmiznú z povrchu zeme. Povedala, že Rusko bude zvoleným nástrojom Božím k potrestaniu celého sveta, pokiaľ skôr nedosiahneme obrátenie tohto nešťastného národa. 

Rozhodujúci boj s diablom

Sestra Lucia mi tiež povedala: 

„Otče, Diabol je pripravený začať rozhodujúci boj proti Svätej Panne. A Diabol vie, čo najviac uráža Boha a čo mu v krátkom čase zaistí najväčší počet duší – získať duše zasvätené Bohu. Týmto spôsobom duše veriacich, ponechané bez vedenia, ľahko padnú do jeho rúk. 

otec fuentes
Otec Augustin Fuentes

„Povedzte im tiež, otče, že František a Hyacinta sa obetovali, pretože pri všetkých zjaveniach vyzerala Najsvätejšia Panna veľmi smutná. Nikdy sa neusmiala. Tento smútok, táto úzkosť, ktorú sme u nej vnímali, prenikla do našich duší. Bola spôsobená urážkami Boha a trestami, ktoré za ne hrozia hriešnikom. A tak sme my deti nevedeli, čo máme robiť, iba sa modliť a činiť obete. …“

Nemôžeme čakať, kým prehovorí Rím

S odkazom na víziu pekla, ktorú Naša Pani ukázala Lucii, Hyacinte a Franciscovi, povedala:

„A preto, otče, nie je mojim poslaním ukazovať svetu materiálny trest, ktorý ho rozhodne čaká na zemi, pokiaľ sa včas neobráti k modlitbe a pokániu. Nie, mojim poslaním je pripomínať každému z nás bezprostredné nebezpečenstvo straty našich nesmrteľných duší, pokiaľ budeme zatvrdlo zostávať v hriechu.

„Otče, nemali by sme očakávať nejaké volanie z Ríma zo strany Svätého otca k pokániu. Ani by sme nemali čakať na volanie k pokániu od biskupov z našich diecéz, ani od našich rehoľných kongregácií. Nie, Náš Pán veľmi často využil tieto prostriedky a svet si ich vôbec nevšímal. A práve preto je teraz nevyhnutné, aby každý z nás začal s duchovnou obnovou samého seba. Každý z nás musí zachrániť nielen svoju dušu, ale tiež všetky duše, ktoré Boh zoslal do jeho cesty.

Dva posledné prostriedky na záchranu sveta

„Otče, Najsvätejšia Panna mi nepovedala, že sme na konci časov, ale sú tu tri dôvody, pre ktoré v to verím: 

„Prvý je ten, pretože mi povedala, že Diabol je pripravený začať rozhodujúci boj proti Panne. A rozhodujúci boj je konečný, z neho jedna strana vyjde víťazne a druhá bude porazená. Musíme sa rozhodnúť už teraz, na ktorej strane budeme stáť, či s Bohom, alebo s Diablom. Nie je iná možnosť.

„Druhý je ten, že Ona mi povedala, ako aj Františkovi a Hyacinte, že Boh dáva svetu posledné dva prostriedky: Svätý ruženec a úctu k Nepoškvrnenému srdcu Márie. To sú dva posledné prostriedky, čo znamená, že už nebudú iné.

„A tretí je ten, že je v plánoch Božej prozreteľnosti, že Boh predtým, než je nútený potrestať svet, snaží sa ho napraviť všetkými možnými prostriedkami. Keď vidí, že svet nevenuje žiadnu pozornosť, tak nám ponúka, ako hovoríme, s určitou bázňou, poslednú možnosť spásy. Jeho Najsvätejšiu Matku.

„Ak tým pohrdneme a odmietneme tieto posledné prostriedky, Nebesá nám neodpustia, pretože budeme poškvrnení tým, čo Evanjelium nazýva hriechom proti Duchu Svätému. Tento hriech spočíva v otvorenom odmietnutí – s plným vedomím a vôľou – spásy, ktorá je vložená do našich rúk.

„Pretože Náš Pán je veľmi dobrý Syn, nedopustí, aby sme urážali a pohŕdali jeho Najsvätejšou matkou. Máme zjavné svedectvo histórie rôznych storočí, kde nám Náš Pán na strašných príkladoch ukázal, ako vždy bránil česť Jeho Najsvätejšej matky.

„Modlitba a obeť sú dva prostriedky na záchranu sveta. Pokiaľ ide o svätý ruženec, otče, v týchto posledných časoch, v ktorých žijeme, Najsvätejšia Panna nám dala novú schopnosť k modlitbe svätého ruženca. A to v takom rozsahu, že nemôže byť problém, nech je akokoľvek zložitý – materiálny, či predovšetkým duchovný – v duchovnom živote každého z nás alebo v životoch našich rodín, v živote rodín sveta, náboženských komunít, či v živote národov, ktorý by nemohol byť vyriešený modlitbou svätého ruženca.“

„Opakujem, nie je problém, nech je akokoľvek náročný, ktorý dnes nedokážeme vyriešiť modlitbou svätého ruženca. Svätým ružencom sa zachránime, posvätíme, utešíme Nášho Pána a dosiahneme spásu mnohých duší.

„Potom je tu úcta k Nepoškvrnenému srdcu Márie, našej Najsvätejšej Matke, vážiť si ju ako miesto milosrdenstva, dobroty, milosti a istých dvier do Neba. Toto je prvá časť Posolstva odkazujúca na Pannu Máriu Fatimskú a druhá časť, ktorá je stručnejšia, ale nie menej dôležitá, sa týka Svätého Otca.“

1. V roku 1943 fatimský biskup José Correia da Silva splnomocnil sestru Luciu, aby spísala Tretie Tajomstvo počas jej zápalu pohrudnice, ktorý ohrozoval jej život. 17. júna 1944 bol tento dokument oficiálne odovzdaný do jeho rúk. Keď sestra Lucia dala list biskupovi da Silvovi, povedala mu, že si ho môže prečítať, ale on to odmietol. Namiesto toho nariadil, aby bol zapečatený dokument uložený v trezore biskupskej kúrie. Pápež Pius XII. sa tiež rozhodol správu neprečítať a nechal ju v opatere biskupa do roku 1957, keď bola zalepená obálka na jeho žiadosť zaslaná do Ríma.

Prevzaté z: lifenews.sk Obrázok: lifenews.sk

príspevky

Čo sa stalo vo Fatime?

Vo Fatime sa Panna Mária zjavila trom malým nevzdelaným deťom, pastierikom, ktoré nevedeli čítať ani písať. Lucia mala v tom čase 10 rokov, František 9 a Hyacinta 7. Zjavenia Panny Márie predchádzali zjavenia anjela, ktorý ich mal pripraviť na stretnutie s Pannou Máriou. Po prvýkrát sa Panna Mária zjavila 13. mája 1917. Prosí deti aby prichádzali na toto miesto 6 mesiacov po sebe a aby sa veľa modlili. Zároveň sa ich pýta, či sú ochotné obetovať sa Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na nich zošle na zmierenie za hriechy, ktorými je urážaný a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. Na túto otázku Panny Márie deti odpovedajú kladne. „Budete teda musieť veľa trpieť, ale Božia milosť vás bude posilňovať.“ Ďalej ich Panna Mária prosí, aby sa každý deň modlili ruženec. Boh ponúka svetu pomoc skrze Pannu Máriu. Ruženec je pre nás zbraň do boja, ktorý satan vypovedal tomuto svetu. Nasledujúci mesiac, opäť prosí deti aby sa modlili ruženec a prinášali obety za hriešnikov. Tri malé deti prijímajú výzvu na záchranu duší, veľa sa modlia a prinášajú obety. Napriek tomu, že boli veľmi chudobní a jedávali často len suchý chlieb, vzdávajú sa ho a obetujú za hriešnikov. Umŕtvujú sa aj telesne – okolo pása, nosia hrubý povraz, ktorý im spôsobuje bolesti. To všetko sú malé deti ochotné priniesť za obrátenie hriešnikov. 13. júla bolo dôležité zjavenie, v ktorom Panna Mária dáva deťom 3 tajomstvá. Dve sú o udalostiach, ktoré čakajú tento svet. Tretia časť bola zverejnená až v roku 2000. V prvej časti tajomstva Panna Mária deťom ukazuje peklo. Je to tak hrôzostrašné, že sa deti vyjadrili – ak by nebola pri nich Panna Mária zomreli by od hrôzy. Zvlášť pre Hyacintku je toto videnie tak strašné, že od tej chvíle bude robiť všetko čo je v jej silách aby zachránila čo najviac duší. V druhej časti tajomstva Panna Mária hovorí, že vojna sa chíli ku koncu. Ak však ľudia neprestanú urážať Boha, príde nová – ešte krutejšia vojna. Aby sa tomu zabránilo, prosí o zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu a o zmierne prijímanie počas prvých sobôt v mesiaci. Tretia časť tajomstva bola zverejnená až v roku 2000. „Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie!“
„A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli: ,niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú’ biskupa oblečeného do bieleho ,mali sme predtuchu, že je to Svätý Otec’. Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu.
Svätý Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým krížom bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým istým spôsobom zomierali jedni po druhých biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried a postavenia.“
– „Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“

Na konci tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca:
Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
Je to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnikov. Panna Mária vo Fatime si želá modliť sa svätý ruženec, veď sa predstavila ako Kráľovná Posvätného ruženca.
Zjavenie 13. júla sa skončilo a Panna Mária opäť ich prosí, aby nasledujúci mesiac trinásteho prišli do Covy da Iria.

Na zjavenia 13. augusta a 13. septembra prichádzajú už veľké zástupy ľudí, ktorí prichádzajú s rozličnými prosbami. Panna Mária hovorí, že niektorí sa uzdravia, iní ostanú tak ako sú so svojou chorobou či utrpením pretože pre spásu ich duše je to tak oveľa lepšie. Prosí aby pokračovali v modlitbe ruženca.

Na zjavenie zjavenie 13. októbra prichádza okolo 70 000 ľudí, pretože Panna Mária pri predchádzajúcich zjaveniach sľúbila, že v tento deň učiní zázrak aby bolo potvrdené pravosť  zjavení. V ten deň vonku od rána pršalo, bola veľká zima a fúkal strašný vietor. Ľudia sa borili v blate a boli celí premočení. Od rána tam stáli a čakali na to, čo učiní Boh skrze Pannu Máriu. Odrazu nastáva zaujímavý úkaz. Tesne predtým ako malo začať zjavenie prestalo pršať a vychádza slnko. Lucia odrazu vykríkla: Pozrite na slnko! A vtedy sa stal zázrak nazývaný aj tanec slnka. Slnko bolo úplne jasné, začalo sa točiť, tancovať po oblohe a menilo rôzne farby. Začalo silne rotovať a v tom akoby padalo na Zem. Ľudia si mysleli, že je to koniec sveta – od strachu kričali, padli na zem a prosili o odpustenie hriechov. Po tomto úkaze deti videli v popredí Slnka Pannu Máriu s Jozefom a malým Ježiškom, potom prišla Panna Mária Karmelská a na koniec Panna Mária Sedembolestná. Lucia chápe tieto zjavenia v rozličných podobách ako naliehavú výzvu Svätej rodiny k svätosti rodín. V zjavení Karmelskej Panny Márie vidí výzvu k dokonalosti v zasvätenom živote a zjavenie Sedembolestnej Panny Márie nám má pripomenúť hodnotu utrpenia a bolesti z lásky. Tento zázrak potvrdil pravosť zjavení vo Fatime. Po pravidelných zjaveniach sa Panna Mária zjavuje deťom ešte niekoľkokrát. František a Hyacintka čoskoro ochorejú na španielsku chrípku a umierajú. Pred smrťou má Hyacintka ešte zjavenie, pri ktorom Panna Mária hovorí:  „Keby ľudia vedeli, čo je večnosť, urobili by všetko možné, aby zmenili svoj život. Prídu módy, ktoré budú urážať Pána Ježiša. Osoby, ktoré slúžia Bohu, nemôžu byť otrokmi módy. V Cirkvi nieto miesta pre módu. Pán Boh je vždy ten istý. Hriechy, ktoré privádzajú do pekla toľké duše, sú to hriechy nečistoty. Lekári nemajú svetla, aby uzdravili chorých, lebo nemajú Božiu lásku. Kňazi musia byť čistí. Veľmi čistí. Neposlušnosť kňazov a rehoľníkov voči vlastným predstaveným a voči sv. Otcovi sa veľmi nepáči Pánu Ježišovi.“
Určite nie náhodou počula Hyacintka od Panny Márie tieto slová. V dnešnej dobe sú zvlášť aktuálne, pretože vidíme, aká móda vládne svetom. Tí, ktorí sa obliekajú neslušne, dávajú podnet k hriechu, sú zodpovední nielen za vlastné hriechy, ale aj za hriechy iných, ktoré zapríčinili. Neslušná móda je jedným z prostriedkov diabla pre zatratenie duší. Pomocou kultu tela, vyzývavosti a nemravnosti loví diabol mnohé duše. Zamyslime sa, či náš odev chráni oči a srdcia aby sme nedali zámienku pokušeniam tela a sveta.

Zjavenia, ktoré neskôr mala Lucia sú najmä prosbou Panny Márie o zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu.

František zomrel 4.4.1919, Hyacintka 20.2.1920. Lucia zomrela 13.2.2005.  

Panna Mária nám skrze Fatimu hovorí: „Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí!“ Biblia nám to potvrdzuje – „Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“ (Zjv 12, 1) a na inom mieste nájdeme: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3, 15) Musíme robiť dostatočné zadosťučinenie za našu neposlušnosť, musíme priniesť ešte veľmi veľa modlitieb, obiet, aby sme odčinili zlo, ktoré spôsobujeme.
Príklad Portugalska, ktoré vypočulo prosby Panny Márie a prostredníctvom svojich biskupov a aj štátnych predstaviteľov sa zasvätilo Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, nám ukazuje, že zasvätením sa bolo možné uniknúť hrôzam komunistických režimov a aj hrôzam 2. svetovej vojny.
Každý z nás môže prispieť k zasväteniu celého sveta: predovšetkým sám sa zveriť Panne Márii, zasvätiť svoju rodinu, pričiniť sa o zasvätenie farnosti, mesta, dediny. To, čo Panna Mária povedala vo Fatime je pre nás stále aktuálne. Aj pri súčasných zjaveniach stále pozýva ľudí k pokániu, modlitbe, obráteniu…

Spracované podľa: https://www.maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime

POZOR ZMENA!! ONLINE ŠPECIÁL – OTÁZKY A ODPOVEDE BUDEME TENTO TÝŽDEŇ VYSIELAŤ V 0UTOROK 14.5. – 21:00, KVÔLI VYSIELANIU 24 HODINOVÉHO RUŽENCA ZA SLOVENSKO – FATIMSKÉHO DŇA.

⏩Aplikáciu Slovenského dohovoru pre každého kresťana katolíka si stiahnete TU:
▶ (Android) https://play.google.com/store/apps/dev?id=6226579243063354869
▶ (iPhone): https://apps.apple.com/sk/app/marianet/id6474481190?l=sk

Fatima - posledné proroctvo sestry Lucie 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás