Fatima – posledné proroctvo sestry Lucie

Toto sú autentické slová z jej rozhovoru z roku 1957 s otcom Fuentesom, ktoré pochádzajú zo záznamov oficiálneho fatimského archivára o. Joaquína Maríu Alonsa. Otec Alonso hovoril so sestrou Luciou a verejne dosvedčil, že jej vyhlásenia k otcovi Fuentesovi v roku 1957 boli skutočné a pravé. 

Tento text pochádza z jeho knihy La Verdad sobre el Secreto de Fátima, Fátima sin mitos (Pravda o fatimskom tajomstve bez mýtov). Text má súhlas a schválenie arcibiskupa Sáncheza zo Santa Cruz v Mexiku.

Nasleduje doslovný preklad textu o. Fuentesa o tom, čo počul „z pier“ vizionárky z Fatimy.

—————————-

Rozhovor z 26. decembra 1957

Pri rozhovore so sestrami z kláštora Misionárok Najsvätejšieho srdca v Mexiku 22. mája 1958 o. Fuentes povedal: „Chcem vám vyrozprávať posledný rozhovor, ktorý som s ňou (sestrou Luciou z Fatimy) viedol vlani 26. decembra. Bolo to v kláštore, kde som ju našiel veľmi smutnú, bledú a vyčerpanú.“

Potom pokračoval v čítaní slov sestry Lucie, ktoré mu povedala v rozhovore z 26. decembra 1957:

„Otče, Najsvätejšia Panna je veľmi smutná, pretože nikto nevenuje pozornosť jej posolstvu, ani dobrí, ani zlí. Dobrí pokračujú po svojej ceste bez toho, aby si všímali jej posolstva. Zlí pre svoje hriechy nevidia Boží trest, ktorý na nich už v súčasnosti dopadá; pokračujú po svojej ceste hriechu a nestarajú sa o posolstvo. Ale, Otče, musíte mi veriť, že Boh nesmierne potrestá svet.

sestra lucia
Veľmi vážna sestra Lucia v roku 1957

„Nebeský trest sa blíži. Rok 1960 je pred nami a čo sa potom stane? Bude to veľmi smutné pre všetkých a neveselé, ak sa svet nebude dovtedy modliť a činiť pokánie. Nemôžem uvádzať ďalšie detaily, pretože sú pod tajomstvom. Podľa vôle Najsvätejšej Panny náleží iba pápežovi a biskupovi Fatimy, aby ich poznali, ale oni tým nechcú byť ovplyvnení. (1). 

„Toto je tretia časť posolstva Našej Pani, ktorá zostane utajená až do roku 1960. Povedzte im, otče, že Panna Mária povedala opakovane – mojim bratrancom Franciscovi a Hyacinte, ako aj mne – že mnohé národy zmiznú z povrchu zeme. Povedala, že Rusko bude zvoleným nástrojom Božím k potrestaniu celého sveta, pokiaľ skôr nedosiahneme obrátenie tohto nešťastného národa. 

Rozhodujúci boj s diablom

Sestra Lucia mi tiež povedala: 

„Otče, Diabol je pripravený začať rozhodujúci boj proti Svätej Panne. A Diabol vie, čo najviac uráža Boha a čo mu v krátkom čase zaistí najväčší počet duší – získať duše zasvätené Bohu. Týmto spôsobom duše veriacich, ponechané bez vedenia, ľahko padnú do jeho rúk. 

otec fuentes
Otec Augustin Fuentes

„Povedzte im tiež, otče, že František a Hyacinta sa obetovali, pretože pri všetkých zjaveniach vyzerala Najsvätejšia Panna ako veľmi smutná. Nikdy sa neusmiala. Tento smútok, táto úzkosť, ktorú sme u nej vnímali, prenikla do našich duší. Bola spôsobená urážkami Boha a trestami, ktoré za ne hrozia hriešnikom. A tak sme my deti nevedeli, čo máme robiť, iba sa modliť a činiť obete. …“

Nemôžeme čakať, kým prehovorí Rím

S odkazom na víziu pekla, ktorú Naša Pani ukázala Lucii, Hyacinte a Franciscovi, povedala:

„A preto, otče, nie je mojim poslaním ukazovať svetu materiálny trest, ktorý ho rozhodne čaká na zemi, pokiaľ sa včas neobráti k modlitbe a pokániu. Nie, mojim poslaním je pripomínať každému z nás bezprostredné nebezpečenstvo straty našich nesmrteľných duší, pokiaľ budeme zatvrdlo zostávať v hriechu.

„Otče, nemali by sme očakávať nejaké volanie z Ríma zo strany Svätého otca k pokániu. Ani by sme nemali čakať na volanie k pokániu od biskupov z našich diecéz, ani od našich rehoľných kongregácií. Nie, Náš Pán veľmi často využil tieto prostriedky a svet si ich vôbec nevšímal. A práve preto je teraz nevyhnutné, aby každý z nás začal s duchovnou obnovou samého seba. Každý z nás musí zachrániť nielen svoju dušu, ale tiež všetky duše, ktoré Boh zoslal do jeho cesty.

Dva posledné prostriedky na záchranu sveta

„Otče, Najsvätejšia Panna mi nepovedala, že sme na konci časov, ale sú tu tri dôvody, pre ktoré v to verím: 

„Prvý je ten, pretože mi povedala, že Diabol je pripravený začať rozhodujúci boj proti Panne. A rozhodujúci boj je konečný, z neho jedna strana vyjde víťazne a druhá porazená. Musíme sa rozhodnúť už teraz, na ktorej strane budeme stáť, či s Bohom, alebo s Diablom. Nie je iná možnosť.

„Druhý je ten, že Ona mi povedala, ako aj mojim bratrancom, že Boh dáva svetu posledné dva prostriedky: Svätý ruženec a úctu k Nepoškvrnenému srdcu Márie. To sú dva posledné prostriedky, čo znamená, že už nebudú iné.

„A tretí je ten, že je v plánoch Božej prozreteľnosti, že Boh predtým, než je nútený potrestať svet, snaží sa ho napraviť všetkými možnými prostriedkami. Keď vidí, že svet nevenuje žiadnu pozornosť, tak nám ponúka, ako hovoríme, s určitou bázňou, poslednú možnosť spásy. Jeho Najsvätejšiu Matku.

„Ak tým pohrdneme a odmietneme tieto posledné prostriedky, Nebesá nám neodpustia, pretože budeme poškvrnení tým, čo Evanjelium nazýva hriechom proti Duchu Svätému. Tento hriech spočíva v otvorenom odmietnutí – s plným vedomím a vôľou – spásy, ktorá je vložená do našich rúk.

„Pretože Náš Pán je veľmi dobrý Syn, nedopustí, aby sme urážali a pohŕdali jeho Najsvätejšou matkou. Máme zjavné svedectvo histórie rôznych storočí, kde nám Náš Pán na strašných príkladoch ukázal, ako vždy bránil česť Jeho Najsvätejšej matky.

„Modlitba a obeť sú dva prostriedky na záchranu sveta. Pokiaľ ide o svätý ruženec, otče, v týchto posledných časoch, v ktorých žijeme, Najsvätejšia Panna nám dala novú schopnosť k modlitbe svätého ruženca. A to v takom rozsahu, že nemôže byť problém, nech je akokoľvek zložitý – materiálny, či predovšetkým duchovný – v duchovnom živote každého z nás alebo v životoch našich rodín, v živote rodín sveta, náboženských komunít, či v živote národov, ktorý by nemohol byť vyriešený modlitbou svätého ruženca.“

„Opakujem, nie je problém, nech je akokoľvek náročný, ktorý dnes nedokážeme vyriešiť modlitbou svätého ruženca. Svätým ružencom sa zachránime, posvätíme, utešíme Nášho Pána a dosiahneme spásu mnohých duší.

„Potom je tu úcta k Nepoškvrnenému srdcu Márie, našej Najsvätejšej Matke, vážiť si ju ako miesto milosrdenstva, dobroty, milosti a istých dvier do Neba. Toto je prvá časť Posolstva odkazujúca na Pannu Máriu Fatimskú a druhá časť, ktorá je stručnejšia, ale nie menej dôležitá, sa týka Svätého Otca.“

1. V roku 1943 fatimský biskup José Correia da Silva splnomocnil sestru Luciu, aby spísala Tretie Tajomstvo počas jej zápalu pohrudnice, ktorý ohrozoval jej život. 17. júna 1944 bol tento dokument oficiálne odovzdaný do jeho rúk. Keď sestra Lucia dala list biskupovi da Silvovi, povedala mu, že si ho môže prečítať, ale on to odmietol. Namiesto toho nariadil, aby bol zapečatený dokument uložený v trezore biskupskej kúrie. Pápež Pius XII. sa tiež rozhodol správu neprečítať a nechal ju v opatere biskupa do roku 1957, keď bola zalepená obálka na jeho žiadosť zaslaná do Ríma.

Prevzaté z: lifenews.sk Obrázok: lifenews.sk

príspevky

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás