Eucharistia – vrchol všetkých modlitieb a milostí

V tejto prednáške od o. Chmielewskeho sa dozviete o Eucharistii ako takej a o úkonoch, ktoré vykonávame počas sv. omše. Tiež o. Dominik spomína (jediné) zjavenie Boha Otca bl. sestre Eugénii Ravasi. Boh Otec sa jej zjavuje, aby opravil pohľad a myslenie kresťanov na Neho. Zvykneme si Ho predstavovať ako starčeka s bielou bradou a palicou, ktorú drží, aby nás potrestal za hriechy. Boh Otec ale tejto talianske žene hovorí: ,,Nie som ani starší, ani mladší, ako môj Syn Ježiš. Nie som starec, ako ma maľujete na obrazy.“ (,,Kto vidí mňa, vidí Otca. Jn 14,9) Ľudia majú pokrivené pohľady na Božské osoby (Ducha Svätého si predstavujeme ako holubicu, on On holubica nie je – ,,zostúpil ako holubica“, nezostúpila priamo holubica, nemôžeme nadviazať ľúbostný vzťah s holubom). Otec Dominik to v prednáške krásne vysvetľuje.

Na konci prednášky vás pozývame k spoločnej modlitbe s o. Dominikom – za odprosovanie hriechov proti Eucharistii, za ľahostajnosť i ľudskú pýchu v rodinách, spoločenstvách, farnostiach, za kňazov, ktorí neveria v skutočnú prítomnosť Ježiša v Eucharistii i celý svet. 

EUCHARISTICKÁ ÚCTA SA VYTRÁCA

V poslednom čase možno vo svete vidieť veľký útok na Eucharistiu. Nejaký podiel na tom má aj covid, ktorý rozdelil katolíkov. Boh k nám ale stále kričí a jedným z Jeho krikov sú práve Eucharistické zázraky. Boh sa pýta, prečo sa nám Eucharistia stáva ľahostajnou, prečo už nie sme horliví, prečo odsúvame Eucharistiu bokom. Vidí, že je to pre nás len rituál a pritom On Ježiš Kristus za nás zomiera. Je z nás veľmi smutný a neustále sa pýta, prečo to robíme. 

V Poľsku sa pred niekoľkými rokmi udiali dva takéto Eucharistické zázraky, ktoré v nás evokujú, že niečo nie je v poriadku. Ignoruje sa prítomnosť Boha v Eucharistii a stráca sa Eucharistická úcta.

Sv. Pavol hovorí o nehodnom prijímaní a človek si nehodným prijímaním sám na seba privoláva odsúdenie. Preto je medzi nami toľko chorých, slabých a toľkí zomierajú. Môže to byť výzva pre tých, ktorí vlažne pristupujú k Eucharistii. Musíme si uvedomiť, že Boh nám cez Eucharistiu chce dať svoje požehnanie, no nehodným a nerozvážnym pristupovaním k svätému prijímaniu si môžeme privodiť odsúdenie a stratu večného života. 

Ľudia stratili vieru v reálnu prítomnosť Ježiša v Eucharistiu. Neveria viac v to, že Ježiš je v Eucharistii skutočne prítomný. A práve preto sa už nedejú toľké uzdravenia ako kedysi. Je to samozrejmé, že ak nemáme vieru, tak nebudú ani uzdravenia – na duchu, či tele. Problém nie je v tom, že Eucharistia nefunguje, problém je v nás. 

,,Ak by sme získali vieru v reálnu prítomnosť Ježiša v Eucharistii, nepotrebovali by sme žiadne modlitby za uzdravenie. Všetci by odišli uzdravení z Eucharistie.“ Dominik Chmielewski 

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

EUCHARISTIA 

,,Eucharistia je vrcholom všetkých modlitieb. Je mimo času a priestoru. Je to večné teraz. “ 

Eucharistia je vrcholom všetkých modlitieb, pretože sa deje mimo času a priestoru. Z toho vyplýva, že obeta, ktorá bola vykonaná pred 2000 rokmi, sa opakuje pri každej sv. omši nekrvavým spôsobom a tá obeta je sprítomnená v Eucharistii. Toto je podstatou Eucharistie a svätej omše. Obetovanie Ježiša je Jeho prejavom lásky a počas svätej omše môžeme získať obrovské milosti. Je potrebné sa na Eucharistiu pripraviť, pretože bez prípravy nie sme schopní vojsť srdcom do Eucharistie, nie sme schopní mať skúsenosť s Ježišom v Eucharistii. Mali by sme sa preto na svätú omšu sústrediť dôkladnesústrediť sa na to, že sa ideme stretnúť so živým Bohom. Živý Boh pripravil spôsob – svätú omšu, ako sa s Ním môžeme stretnúť. Je to jediný hmatateľný spôsob, ako sa my – stvorenia, môžeme stretnúť s naším Stvoriteľom. 

SVÄTÁ OMŠA – VRCHOL V ŽIVOTE KRESŤANA

Ľudia nerozumejú jednoduchým liturgickým gestám, jednoduchým úkonom. Často pokľaknutie vyzerá ako pozícia z jógy. Všetko sú to jednoduché veci, a preto k nim pristupujeme ľahostajne. 

Eucharistia je súbor, ktorý je podelený na niekoľko desiatok malých súborov. Každé gesto i liturgický úkon, má je veľmi konkrétny, neskutočne hlboký obsah, ktorý si musíme prisvojiť do svojho srdca a prežiť ho. Bez prípravy je to nemožné. Každý úkon pri svätej omši má význam a svoju symboliku, a za každým úkonom sa skrýva požehnanie. 

podporte nás sdzr

Už od momentu, kedy vychádzame z domu, musíme rozmýšľať len nad jedným – ideme prežiť umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista. Vypnime si telefóny a odložme kamarátske rozhovory na neskôr, pretože naše srdcia sa majú sústrediť na najdôležitejšiu udalosť v histórii celého vesmíru. Budeme tam, kde bude Ježiš zomierať za nás, z lásky k nám. 

Prvý úkon, ktorý vykonáme, keď prídeme na svätú omšuprežehnáme sa znakom svätého kríža svätenou vodou. Tento úkon je obnova milosti krstu, pretože tam je svätená voda. Vtedy si máme uvedomiť to, čo sa udialo počas svätého krstu (roztrhlo sa nebo a zostúpil Duch Svätý – Božská osoba). Tento úkon spôsobuje to, že sa ocitáme v prítomnosti Božej. 

Ďalším úkonom, už v prvej minúte, je pobozkanie oltára kňazom. Kňaz to robí preto, lebo oltár počas svätej omše sprítomňuje kalváriu, sprítomňuje Golgotu a sprítomní nám kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus – vďaka ktorému sme boli vykúpení a mohli sme získať večný život. My taktiež môžeme v duchu pobozkať oltár – kríž, pretože vďaka tomu, čo sa udialo sa my môžeme dostať do raja a nebudeme zatratení. 

Počas prežehnania znakom kríža na začiatku svä omše – vykonávame exorcizmus, kde odovzdávame našu dušu, nášho ducha a naše telo Otcovi, Synovi a Duchu Svätému. Ak sa tam niekde nachádza zlý duch, musí odísť, lebo v nás úplne panuje Svätá Trojica. 

  • Keď sa dotýkame čela, máme povedať: ,,Otče, exorcizuj každú myšlienku v mojom procese myslenia, ktoré je falošné – pod vplyvom démona.  Znič to, čo  je klamstvo.“ 
  • Pri dotyku srdca oddávame svoje srdce Ježišovi. Oddávame mu vnútorné pocity i emócie, lebo Satan v nich dokáže konať. Je majstrom klamania nás našimi emóciami. Dávame Ježišovi svoj vnútorný svet, aby v ňom začal kraľovať On. 
  • Duchu Svätému dávame svoje telo, aby nás Jeho prítomnosť úplne naplnila. 

Pri slovách kňaza na začiatku: ,,Pán s vami.“ – tieto slová sa nesú celou Bibliou a mali by sme si uvedomiť, že sami nedokážeme nič urobiť. Bez Boha nedokážeme nič. Skrze tieto slová nás kňaz požehnáva a vtedy prichádza Boh a koná v našom živote. Je to exorcizmus každého strachu, ktorý nás sprevádza, pretože môžeme mať istotu, že Pán bude s nami stále. 

Ak nevenujeme pozornosť úkonom, ktoré trvajú na začiatku svätej omše jednu minútu, strácame obrovské milosti, pretože sme nešli do hĺbky každého slova a každého liturgického aktu. Ak sme počas svätej omše myšlienkami úplne mimo, strácame všetky milosti, ktoré sme mohli dostať. 

Na konci svätej omše by sme si mali na 5 minút pokľaknúť na kolená a zamyslieť sa nad tým, ako sme pristupovali k svätej omši. Začnime vtedy odprosovať za hriechy našej ignorácie, ľahostajnosti, s ktorou prichádzame na svätú omšu, i za hriechy celého života. 

,,Eucharistia je vrcholom všetkých modlitieb a všetkých milosti.“

CELÚ ONLINE RELÁCIU PANNA MÁRIA A EUCHARISTIA II NÁJDETE TU:

Prečítajte a pozrite si aj 1. časť tejto prednášky:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás