Eucharistia – najjednoduchší spôsob ako sa dostať do neba

Bl. Carlo Acutis povedal: "Eucharistia je diaľnicou do neba!". Samotný Boh, náš Stvoriteľ sa nám dáva v podobe hostie pretože nás tak veľmi miluje! Koľkokrát si vôbec neuvedomujeme koho prijímame! Pristupujeme k svätému prijímaniu ľahostajne, len zo zvyku... Tento článok vám môže pomôcť uvedomiť si silu Eucharistického Krista a lepšie sa na jeho prijatie pripraviť...

Všetci sme boli stvorení pre nebo

Všetci sme boli stvorení, aby sme sa dostali do neba a každý z nás by mal cítiť horúcu túžbu v bezpečí tam dôjsť. V tomto článku by sme vám chceli predstaviť krátky, alebo ak chcete, najjednoduchší spôsob, ako sa dostať do neba.

Konať časté a hrdinské obete, snažiť sa modliť novény, dlho a s námahou putovať, postiť sa v piatok (a dokonca aj v stredu), vzdať sa sladkostí, koláčov a dokonca aj nášho obľúbeného televízneho programu – to všetko sú najušľachtilejšie praktiky a sú tu preto, aby boli povzbudením na ceste správnym smerom v našom horlivom úsilí o svätosť a túžbu po nebi. Napriek týmto našim najušľachtilejším snahám však stále postrádame niečo, čo by nám mohlo vydláždiť diaľnicu k svätosti. Toto je kľúč a skratka k svätosti, pravému šťastiu a nebeskej blaženosti: vrúcne prijímanie Eucharistie!

Najväčším gestom, ktoré môže človek urobiť, je prijať Ježiša Krista vo sviatosti Eucharistie. Existuje však mnoho spôsobov, ako prijať Ježiša v Eucharistii nesprávne, roztržito, so slabou láskou a horlivosťou, bez akejkoľvek prípravy a bez vďakyvzdania, v priemernom a vlažnom móde, alebo ešte horšie – svätokrádežne, čo predstavuje bránu do stavu smrteľného hriechu.

Zakaždým, keď prijmeme Pána Ježiša vo svätom prijímaní, mali by sme túžiť prijať ho lepšie a lepšie, až kým sa nedostaneme do neba. Preto vám ponúkame desať praktických návrhov, ako zlepšiť prijímanie Eucharistie tak, aby sme učinili obrovské pokroky v úsilí o svätosť a nakoniec dospeli k večnému osudu: nebu!

Eucharistia - najjednoduchší spôsob ako sa dostať do neba 1

Eucharistia – 10 spôsobov, ktoré nám pomôžu dobre sa na ňu pripraviť

1. Viera

V prvom rade musíme posilniť vlastnú vieru v skutočnosť, že Ježiš je skutočne prítomný v najsvätejšej Eucharistii. Ak nebudeme kultivovať našu vieru v skutočnú prítomnosť Ježiša v svätej hostii, ktorú nazývame Eucharistia, potom je možné, že nakoniec úplne stratíme vieru. Ak vieru nepoužívame, strácame ju. Preto by sme mali zvolať k Pánovi slovami biblickej modlitby – “Pane, posilni našu vieru”.

2. Čistota skrze sviatosť zmierenia

Naša duša sa dá prirovnať k okennej tabuli. Aké ľahké je ušpiniť okno nečistotami? Je ďaleko ľahšie ušpiniť vlastnú dušu hriechom. Dobrá spoveď však očisťuje dušu a robí nás hodnejšími a ochotnejšími prijať Ježiša v Eucharistii. Ak chceme prijať dôležitých hostí musíme si vyčistiť dom. Podobne, aj pred prijatím Ježiša – hosťa našej duše – by sme sa mali rozhodnúť vyčistiť vlastný duchovný dom – vykonať si dobrú spoveď.

3. Prichádzajte na omšu skôr

Môže sa to zdať zrejmé, ale neskoré príchody na omšu môžu značne poškodiť efekt prijatia Ježiša, eucharistického Pána. Kvôli filmom, športovým podujatiam, promóciám, dokonca aj do reštaurácie sa všetci snažíme prísť aspoň o niekoľko minút skôr. Keď však ide o svätú omšu, kde sa stretávame s Ježišom, Pánom Pánov a Kráľom Kráľov, často sme ľahostajní bez akýchkoľvek pochybností v svedomí.

Buďme disciplinovaní a príďme skôr – aspoň desať minút pred omšou. Skorším príchodom na svätú omšu môžeme striasť prach z našich myslí a sŕdc, vstúpiť do duchovného prostredia a zapnúť režim kontemplácie.

4. Obliekajte sa skromne

V dôsledku náporu pohanstva treba povedať, že by sme sa mali vždy obliekať podľa dôstojnosti toho, kým skutočne sme, synmi a dcérami Božím a vyslancami Krista. Najmä by to malo byť v prípade vstupu do Božieho chrámu, ktorý nás priťahuje k nášmu trojsvätému Bohu vo svätostánku! Naše šaty svedčia o tom, kto sme, koho zastupujeme a koho chceme prijať skrze svätú omšu.

5. Obetujte svoje vlastné úmysly

Vo väčšine farností obetuje kňaz svätú omšu s určitým úmyslom. To však nespochybňuje skutočnosť, že aj my môžeme ponúknuť vlastné osobné úmysly a môže ich byť nespočetné množstvo. Aké úmysly môžeme ponúknuť? Navrhneme tri:

6. Úmysel za duše v očistci

Nikdy nemôžeme zlyhať, keď ponúkneme modlitby, pôst, obety, almužny, ale najmä svätú obetu omše za duše v očistci, najmä za tie opustené. Tieto duše sú spasené, ale musia byť očistené od hriechov. Sú tu aj duše, ktoré neučinili dostatočnú ľútosť, nemodlili sa alebo neobetovali almužny. Pomôžme im odčiniť ich trest. V Božej ekonomike spásy využíva Boh naše modlitby, úmysly a sväté prijímania, aby pomohol dušiam v očistci dosiahnuť úplnú dokonalosť lásky a tak bezpečne dorazili do neba.

7. Úmysel za obrátenie hriešnikov

Jedným z najnaliehavejších túžob Panny Márie z Fatimy a Panny Márie Lurdskej bolo, aby sme sa modlili a obetovali za obrátenie a spásu hriešnikov. Niet väčšej obety, ktorú by sme mohli obetovať, než svätá omša a sväté prijímanie za obrátenie hriešnikov a ich večnú spásu!

8. Úmysel za osobné obrátenie

Prvou osobou v našom zozname hriešnikov by sme mali byť my sami! Všetci sa potrebujeme obrátiť. V istom zmysle – zakaždým, keď prijímame sväté prijímanie – Telo, Krv, Dušu a Božstvo Ježiša Krista – môžeme skutočne prijať duchovnú “transplantáciu” srdca. V každom svätom prijímaní prijímame úplného Krista a to samozrejme zahŕňa Jeho Najsvätejšie Srdce. Nech každé prijatie svätého prijímania premieňa naše srdce na Najsvätejšie Srdce Ježišovo!

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

9. Prijatie svätého prijímania

Spôsob prijímania Eucharistie má mimoriadny význam. Naše vonkajšie prostredie by malo prejaviť tú najväčšiu úctu a prijímaniu svätého prijímania by mal predchádzať nejaký akt úcty. Ďalším kľúčovým tajomstvom prijímania najhorlivejších a plodných svätých prijímaní je však prosiť Pannu Máriu, aby nám darovala svoje Nepoškvrnené Srdce prijať jej Syna Ježiša s veľkou vierou, láskou, horlivosťou a oddanosťou. Nikto nikdy neprijal Ježiša s väčšou láskou ako práve Jeho Matka, svätá Mária!

10. Vďakyvzdanie

V neposlednom rade ešte slovo o dôležitosti vďakyvzdania po prijatí svätého prijímania. Minúty po prijatí Ježiša v Eucharistii sú najdôležitejšie minúty našich životov! Je to čas, keď prichádza Stvoriteľ celého vesmíru do hĺbky nášho srdca, mysle a duše! Po prijatí Eucharistického Pána by sme mali stráviť čas vďakyvzdaním. Môžeme jednoducho zavrieť oči a povedať Ježišovi, že ho milujeme. Môžeme vylievať naše srdcia vďakyvzdaním. Alebo ak sa nám páči, môžeme sa stať žobrákom a prosiť Pána o všetko, čo potrebujeme, alebo o to, čo iní potrebujú. Niekedy by sme dokonca chceli povedať Pánovi slová ospravedlnenia za čas v minulosti, keď sme zlyhali. Nakoniec by sme mu mohli jednoducho povedať, čo je v našej mysli: naše obavy a neistoty, naše plány, zámery a prosiť Pána o Jeho pomoc a požehnanie. Blahoslavený pápež Pavol VI. vo svojej apoštolskej exhortácii Marialis Cultus vyhlásil, že vynikajúcim spôsobom, ako vyjadriť vďaku po svätej omši, môže byť modlitba najsvätejšieho ruženca.

A tak uzavierame našu pokornú výzvu všetkým, aby sme sa usilovali o svätosť skrze úsilie nášho srdca, mysle a duše prijať Ježiša v Eucharistii s horlivosťou, oddanosťou a láskou cez Srdce Márie.

zdroj: CatholicExchange
il. obr.:
Unsplash

Prevzaté z: https://www.verim.sk/10-sposobov-ako-sa-posvacujeme-eucharistiou/

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás