Emeritný pápež Benedikt XVI. tvrdo kritizuje nemeckú cirkev

Emeritný pápež Benedikt sa po dlhšej odmlke vyjadril k situácii v jeho rodnom Nemecku - konkrétne k stavu v akom sa v súčasnosti nachádza nemecká cirkev.
Benedikt

Pápež Benedikt XVI. sa dlho tejto téme vyhýbal, aj ako pápež sa veľmi opatrne vyjadroval k stavu katolicizmu v rodnom Nemecku. V najnovšom rozhovore urobil výnimku a časť nemeckej cirkvi tvrdo skritizoval. Obáva sa, že mnohí jej predstavitelia neprinášajú skutočné svedectvo a viera je pre nich len formalitou.

Emeritný pápež Benedikt XVI. už osem rokov nie je pápežom, odkedy sa vzdal Petrovho stolca. Napriek tomu sa občas vyjadruje k aktuálnym otázkam v cirkvi, inokedy vyšle signál akoby správu vo fľaši. V najnovšom rozhovore pre nemecké médium Herder Korrespondenz, ktorý prebehol na diaľku, kriticky komentoval vývoj v cirkvi v jeho domovine, keďže sa podľa neho stáva formálnou. Od jej hodnostárov a predstaviteľov očakáva „skutočné, osobné svedectvo viery“.

„Pokiaľ bude v úradných textoch Cirkvi hovoriť iba úrad, a nie srdce a duch, bude exodus zo sveta viery pokračovať,“ varuje Benedikt XVI., ktorý teraz žije v ústraní vo Vatikáne.

„V cirkevných inštitúciách – nemocniciach, školách, charite – pôsobí veľa ľudí v rozhodujúcich pozíciách, ktorí nepodporujú vnútorné poslanie cirkvi, a tak často zatemňujú svedectvo tejto inštitúcie,“ pripomenul Joseph Ratzinger vo svojich odpovediach na otázky od periodika. Oficiálne texty cirkvi v Nemecku píšu väčšinou ľudia, „pre ktorých je viera iba formalitou“. „V tomto zmysle musím pripustiť, že slovo oficiálna cirkev sa skutočne vzťahuje na veľkú časť oficiálnych cirkevných textov v Nemecku,“ dodal.

Nejde teda o oddelenie dobrých od zlých vecí, ale o oddelenie veriacich od neveriacich.“

podporte nás

V rozhovore pre Herder Korrespondenz objasnil aj pojem „Entweltlichung der katholischen Kirche“, teda akési zbavenie sa sveta či svetskosti v katolíckej cirkvi. V prejave na konci svojej návštevy Nemecka v roku 2011 pápež Benedikt XVI. konštatoval „narastajúce vzďaľovanie sa značnej časti pokrstených od cirkevného života“. Cirkev sa preto musí „stále dištancovať od svojho prostredia; musí sa akoby ‚zbavovať svetskosti‘“. Vtedy povedal aj toto: „Aby mohla cirkev plniť svoje skutočné poslanie, musí sa znovu a znovu usilovať o to, aby sa vymanila zo svetskosti sveta.“

Emeritný pápež z Bavorska tiež zdôraznil, že „do cirkvi patria pšenica i plevy, dobré a zlé ryby. Nejde teda o oddelenie dobrých od zlých vecí, ale o oddelenie veriacich od neveriacich“.

Na záver nemecké periodikum napísalo, že kritici opakovane odmietajú výroky emeritného pápeža týkajúce sa cirkevnej politiky. Obávajú sa, že by ho priveľmi konzervatívne sily v katolíckej cirkvi mohli postaviť do úlohy protipápeža voči súčasnému pápežovi Františkovi.

Emeritný pápež nie je vo svojej kritike voči nemeckej cirkvi osamote

Naopak, iní komentátori ocenili, že Benedikt XVI. sa opäť verejne vyjadril na dôležitú tému a jeho slová označili za „tvrdú kritiku voči cirkvi v jeho rodnej krajine“. Voči vývoju cirkvi v najpočetnejšej európskej krajine sa ohradili viacerí kardináli, niektorí otvorene hovoria o schizme či protestantizácii. Nedávno a už po niekoľký raz zdvihol varovný prst bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery Gerhard Ludwig Müller. Podľa neho väčšina biskupov v jeho rodisku otvorene popiera učenie Druhého vatikánskeho koncilu. Napriek tomu pokračujú v kontroverznej synodálnej ceste bez výrazného obmedzenia z Ríma:

„Učenie Druhého vatikánskeho koncilu o jedinečnosti vykúpenia v Kristovi, úplnej realizácii Kristovej cirkvi v katolíckej cirkvi, vnútornej podstate katolíckej liturgie ako adorácii Boha a sprostredkovaní milosti, Zjavení a jeho prítomnosti v Písme a v Apoštolskej tradícii, o neomylnosti učiteľského úradu, o primáte pápeža, sviatosti Cirkvi, o dôstojnosti kňazstva, o svätosti a nerozlučiteľnosti manželstva – to všetko sa hereticky otvorene popiera v rozpore s Druhým vatikánskym koncilom, a to zo strany väčšiny nemeckých biskupov a laických funkcionárov (aj keď to maskujú pastoračnými frázami).“ 

Prevzaté z: Denník Štandard

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás