Elias Vella o Eucharistii

Kristus sa stal nami, aby sme sa my stali Kristom, myslené v zmysle nášho pripodobnenia Jemu, našej účasti na jeho božskej prirodzenosti. 

A práve to vyjadruje a pôsobí dar Eucharistie, v ktorej sa zjednocujeme s Kristom, ktorý skrze svoje telo a krv udeľuje celú našu bytosť svojho Ducha, ktorý nás premieňa v jeho Telo, ako naznačuje známy maltský exorcista a Exercitátor Elias Vella.

Ježiš vo mne žije nielen preto, že ho prijímam, ale predovšetkým preto, že ma premieňa v seba samého. Pokiaľ mu nedovolím, aby ma premieňal, Eucharistia stráca svoj účinok. Ako hovorí svätý Pavol v 1. liste Korinťanom: „Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele?“ (10,16). V Eucharistii teda máme účasť na Kristovom tele a krvi. Zjednocujeme sa s ním a nechajme sa ním premieňať.

Čo to ale znamená? 

Konkrétne to znamená, že postupne prijímam skúsenosti modliaceho sa Ježiša, trpiaceho Ježiša i radujúceho sa Ježiša. Stávam sa ním. 

Táto myšlienka môže na prvý pohľad vyzerať takmer hereticky! Ale vyslovil ju sám Ježiš, on sám nás pozýva, aby sme sa s ním zjednotili.

Svätý Cyril Jeruzalemský v tejto súvislosti používa dve výstižné slová. Hovorí, že pri prijímaní Eucharistie sa stávame con-corporius s Kristom, teda zjednocujeme sa s jeho telom. 

Nejedná sa o panteizmus? V žiadnom prípade! 

Ďalej hovorí, že sa zjednocujeme aj con-sanguinius, teda ako by sa moja krv zmiešala s krvou Ježišovou.

Teraz už snáď hlbšie chápeme, v čom spočíva podstata života z Eucharistie. Jeho kvalita nezávisí na tom, ako často Eucharistiu prijímame. Nemali by sme sa zameriavať na to, koľkokrát za deň ju prijmeme. Občas dokážeme vymyslieť naozaj detinské otázky. 

Jedna dáma sa ma napríklad spýtala, na koľkých omšiach bude mať účasť, keď na nej koncelebruje desať kňazov naraz!

Niekedy to vyzerá, ako keby sme súťažili, koľkokrát za deň pristúpime k svätému prijímaniu! Nie je zlé prijímať eucharistického Ježiša dvakrát denne, ale s týmto prístupom by sme tiež mohli ľahko skĺznuť k obyčajnej eucharistickej zbožnosti a neprežívať plný eucharistický život. Ten spočíva v tom, že umožníme Ježišovi, aby nás premieňal v seba samého. Jedine tak sa staneme eucharistickými ľuďmi. Múdrosť k hlbšiemu pochopeniu Eucharistie a silu k eucharistickému životu môžeme čerpať jedine od Ducha Svätého.

Modlitba: Ďakujeme ti, Pane, že nás zahŕňaš toľkými nádhernými darmi. Prosíme ťa, aby si nám dal svoju milosť a otvoril naše srdce, aby sme boli schopní porozumieť, aká sila sa skrýva v eucharistickom pokrme, aby sme sa jej otvorili, prijali ju a žili z nej. Ďakujeme ti. za tento nádherný dar, v ktorom nám dávaš sám seba. Amen.

Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2019/02/elias-vella-o-eucharistii.html

Elias Vella o Eucharistii 1

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Elias Vella o Eucharistii 2

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás