Dvanásť rád pre kresťanských rodičov

 1. Zapíšte dieťa na cirkevnú školu . Ak sa nedá, pred zápisom dieťaťa do školy si pozorne prezrite učebné plány, vrátane voliteľných vzdelávacích projektov. Treba sa zamerať na kľúčové slová ako gender, homofóbia, stereotypy či medzirodové vzťahy a podobne.
 2. Na začiatku školského roka kandidujte za zástupcov triedy, alebo aspoň voľte rodičov s vašimi názormi na túto oblasť. Treba mať informácie či už od učiteľov alebo zástupcov triedy o vyučovacom procese a jeho obsahu.
 3. Aspoň raz za týždeň kontrolujte deťom zošity.
 4. Často pozerajte webstránku školy, či neorganizujú rôzne externé prednášky alebo besedy pre žiakov na tému gender.
 5. Ak škola chystá školenia gender pre rodičov a učiteľov, vypýtajte si k tomu materiály a porovnajte ich s tým, čo tvrdia kresťanské a konzervatívne organizácie.
 6. Ak takéto školenia či besedy robí škola pre žiakov, spustite ALARM. Spojte sa s ďalšími rodičmi, prípadne učiteľmi a dajte si neformálne stretnutie.
 7. Žiadajte (máte na to právo) každý detail o pripravovanej akcii – kto ju organizuje, čo bude obsahovať a podobne.
 8. Po neformálnom stretnutí iniciujte zasadnutie triednej rady.
 9. Oslovte ďalšie kresťanské organizácie.
 10. Ak by škola odmietla vypočuť vašu žiadosť, obráťte sa na príslušného školského úradníka s listom, aby bola akcia zrušená. Uveďte, že ak by škola podujatie organizovala, s odvolaním sa na Ústavu , vezmete v tom momente svoje deti zo školy.
 11. Ak nastane tento prípad, požiadajte o pomoc príslušné kresťanské organizácie, aby ste sa mohli obrátiť na ministerstvo a ďalšie úrady.
 12. A čo treba robiť neustále? Sprevádzajte deti, učte sa s nimi. Pripravujte ich adekvátne ich veku správnym spôsobom na to, aby dokázali čeliť rodovej ideológii, keď sa s ňou stretnú. Vysvetlite im svoje kroky, povedzte im, že v tom nie sú samy. Spojte sa s ďaľšími rodičmi. V jednote je sila.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás