Don Giuseppe Tomaselli – veľký saleziánsky kňaz, mystik a exorcista

Čo sa nerobí pre Krista, je stratené…

Giuseppe Tomaselli bol veľký saleziánsky kňaz, mystik, liečiteľ a exorcista, ktorý zomrel v roku 1989 v povesti svätosti. Jeho život bol svedectvom horlivého kňaza, ktorý sa obetoval podľa vzoru Majstra. Podujal sa na nesenie obety a utrpenia za slabších spolubratov v kňazstve, vzal na seba boj proti démonickým pokušeniam, ktoré boli pre iných príliš ťažké. Mnohí ľudia svedčili, že skrze otca Tomaselliho dostali zvláštne milosti alebo zažili mimoriadne uzdravenia. Svedectvá sú početné.

Tu je kňaz pre naše ťažké časy – pre Cirkev a kňazstvo!

Z pôvodnej rodiny do rodiny dona Bosca

Don Giuseppe Tomaselli sa narodil 26. januára 1902 v Biancavilla (Catania) v rodine so zdravými mravnými zásadami a hlbokým kresťanským duchom. Túžba stať sa kňazom sa v ňom zrodila, keď skončil základnú školu. Po absolvovaní malého arcibiskupského seminára v rodnom meste sa presťahoval do San Gregorio di Catani, kde sa zapísal do piateho ročníka strednej školy ako saleziánsky ašpirant. Ale zo zdravotných dôvodov prerušil štúdium, ktoré obnovil 20. apríla 1920 vstupom do noviciátu . V nasledujúcom roku skladá svoje prvé rehoľné sľuby. Po ukončení štúdia filozofie a teológie bol 8. júla 1928 vysvätený za kňaza .

Cieľom Dona Tomaselliho je realizovať duchovný program dona Bosca : „Da mihi animas, coetera tolle“ (daj mi duše, zvyšok si vezmi). Boh mu dáva osobitného ochrancu: Pátra Pia z Pietrelciny a uisťuje ho o vytrvalej pomoci Panny Márie.

Keď čítal život svätej Terézie z Liseux, bol ňou natoľko očarený, že sa táto svätica stala hviezdou jeho duchovného života. Jeho prvý exorcizmus, praktizovaný na malom dievčatku, mu otvára cestu do budúcnosti kvalifikovaného exorcistu. Je veľmi uznávaný a vyhľadávaný pre svoje kázanie a duchovné vedenie.

Inšpirovaný svätým Františkom Saleským a donom Boscom, vydáva viac ako 100 knižiek vreckového formátu, ktoré sa šíria po celom svete, pretože sú písané jednoduchým, úprimným a výstižným štýlom, ktorý dokáže ľudí zaujať a poučiť ich vo veciach viery.

Počas svojho života pracoval s veľkým zápalom pre spásu duší, za ktoré Ježiš Kristus obetoval svoj život na kríži na Golgote. Don Giuseppe Tomaselli bol vždy k dispozícii, aby pomohol druhým materiálne i duchovne. Keď bol uprostred noci povolaný, aby vysluhoval posledné sviatosti umierajúcim, ponáhľal sa vpred, uvedomujúc si skutočnosť, že Ježiš Kristus vrúcne túži po spáse každej jednej duše. Horlivosť za posväcovanie a spásu duší bola vždy charakteristickým aspektom kňazského života dona Giuseppeho.

Od roku 1937 vo štvrti „Giostra“ v Messine, kde sídli saleziánska komunita, vykonáva dôležitú misiu v kontakte s najchudobnejšími a najviac znevýhodnenými spoločenskými vrstvami.

Po prečítaní niekoľkých kníh o mystikoch cirkvi sa v ňom zapáli túžba osobne spoznať niektoré mystické duše a stretnúť sa s nimi. V roku 1951 sa spoznáva so Stellou Lombardo, ktorú duchovne viedol asi 30 rokov.

Mimoriadne dary

Boh udelil don Tomasellimu mimoriadne mystické dary – stigmatizáciu, tŕňovú korunu, mystický prsteň, dar bilokácie, dar videnia skutočného stavu duše, dar proroctva, mystické videnie Ježiša a Márie či videnie duší v očistci, dar vytekania mystickej tekutiny, uzdravovania.

Z vízií, ktoré dostal, je obzvlášť dôležitá vízia Madonna dei Raggi, ktorá sa odohráva 27. januára 1972 a obsahuje odhalenia o stave ľudstva v súčasnosti. 

Strašné diabolské útoky, ktoré ho prenasledujú až do poslednej chvíle jeho života, tiež spadajú do nadprirodzenej sféry.

Hlboké puto s Pátrom Piom

Don Giuseppe Tomaselli sa niekoľkokrát stretol s Pátrom Piom v San Giovanni Rotondo. Po jeho smrti Don Tomaselli, založil na základe dohody s pátrom Piom laické združenia, ktorých cieľom bola eucharistická adorácia a náprava za urážky, ktoré Ježiš v Najsvätejšej sviatosti prijíma: eucharistické svätokrádeže, neúcta pred svätostánkami, samota, v ktorej je ponechaný a malá alebo žiadna viera v eucharistické tajomstvo. Tieto zmierne adorácie praktizuje aj sám don Tomaselli častokrát neskoro vnoci. Ani po namáhavej celodennej práci neváha adorovať s cieľom zadosťučiniť za urážky, ktoré sa dostávajú jeho Majstrovi.

Odchod do večnosti

Don Giuseppe Tomaselli, zomiera obklopený svojimi spolubratmi v noci medzi 8. a 9. májom 1989 s krucifixom v rukách… Jeho život bol plný služby Bohu i ľuďom, utrpenia a obety no i mimoriadnych zázrakov. Don Giuseppe Tomaselli je preto nazývaný ako „veľký mystik, veľký liečiteľ a veľký exorcista“.

Poznámka: Všetky správy o daroch a mimoriadnych udalostiach v živote dona Tomaselliho sa predkladajú autorite Cirkvi a budú preskúmané príslušnými autoritami.

Autor: Natália Senderáková

Zdroj: Životopis dona Giuseppe Tomaselliho – Wikipedia, the free dontomaselli.it (dontomaselli-it.translate.goog)

O Donovi Giuseppe Tomaselli vysielame už túto stredu 7.6. o 21:00 Online reláciu s názvom Rozhovor s démonom – exorcista Giuseppe Tomaselli – 1. časť – viac info tu:

STREDA 7.6. o 21:00 Online vo svete – Rozhovor s démonom – exorcista Giuseppe Tomaselli (1.časť) – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)

AJ TENTO ČLÁNOK MOHOL BYŤ UVEREJNENÝ VĎAKA VAŠIM PRÍSPEVKOM. ĎAKUJEME! PODPORIŤ NAŠU ČINNOSŤ MÔŽETE TU: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/podporte-nas-2/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás