Dominik Chmielewski – sv. Jozef a rodina

svätá rodina jozef sdzr

O svätom Jozefovi je všeobecne známe, že je patrónom rodín, otcovstva a robotníkov. My vám v tomto článku ukážeme, prečo sa stal týmto patrónom, ako sa spoznal s Máriou a prečo ju tak nesmierne miloval a takto zmenil dejiny ľudstva. Pozývame vás prečítať si dva skutočné príbehy, ako mocne pôsobí svätý Jozef. Zodpovieme na jednu z najčastejších otázok ,,Prečo mnohí rodičia nedostávajú pre seba i svoje deti to, o čo prosia?“ A v neposlednom rade vám prezradíme, ako sa nebáť prijať Boží plán a ako aj v utrpení dôverovať Bohu. 

SVÄTÝ JOZEF

Svätý Jozef je vzorom otcovstva a mužnosti. Je úžasným mužom vo všetkých ohľadoch. On bol mužom, ktorý bol vybratý z pomedzi miliónov mužov, aby ochraňoval Boha a Matku Boha. Tento svätec v evanjeliách nepovedal ani slovo. Aj keď nehovoril veľa, namiesto toho konal lásku. Pochádzal z rodu Dávidovho a jeho celoživotným poslaním bolo, aby sa stal ochrancom Boha i Panny Márie a patrónom rodiny. 

„Odporúčala som sa vrúcne sv. Jozefovi. Nepamätám sa, že by som ho bola dosiaľ prosila o niečo, čo by nebol splnil. Iným svätým dal Pán milosť prispievať na pomoc v jednej potrebe, viem však zo skúsenosti, že tomuto svätcovi dal milosť pomáhať vo všetkých potrebách.“  (sv. Terézia z Avily) 

ŽIVOT SVÄTÉHO JOZEFA A PANNY MÁRIE

Svätý Jozef sa oženil s najkrajšou a najočarujúcejšou ženou na svete. Touto ženou bola Panna Mária, ktorá bola už ako malé dievčatko poslaná do chrámov, pretože jej zomreli rodičia. Keď mala asi 16 rokov, jej opatrovníci – prorokyňa Anna a veľkňaz Zachariášpre ňu pripravovali muža. Mária ale mala veľkú túžbu celým srdcom slúžiť žene, ktorá sa objaví vo svete, a ktorá bude matkou Boha. Pretože bola nesmierne pokorná, ani v tých najsmelších myšlienkach jej nenapadlo, že tou ženou bude ona. 

Jozef a Mária sa stali manželmi tak, že podľa židovskej tradície sa on, ako aj mnohí iní muži uchádzal o Máriinu ruku. Kňaz Zachariáš vtedy spravil niečo úžasné. Postavil všetkých kandidátov do radu, každému z nich dal konárik a hovoril: ,,Budeme sa teraz modliť k Bohu, a v ktorých rukách tento konárik rozkvitne, od toho Boh chce, aby sa stal mužom Márie.“ A tak ako si Mária nemyslela, že ona bude tou vyvolenou ženou, podobne ani Jozef nečakal, že bude jej manželom. Jozef si zobral Máriu a bol do nej úplne zaľúbený. 

Sobáš v Izraeli nebol taký, ako u nás, ale skladal sa z dvoch častí. Prvou etapou bol sobáš v chráme pri kňazovi a druhou etapou bolo, že sa Mária vrátila domov k svojej rodine i Jozef sa vrátil domov, teda nebývali spolu. Jozef pripravoval nový dom pre seba a svoju manželku. Práve o tejto druhej etape sobáša píše sväté písmo: ,,Predtým ako začnú spolu bývať, Mária počne z Ducha Svätého.“ Archanjel Gabriel prichádza k Márii, aby jej oznámil, že sa stane Matkou Boha. Ako poznáme z Písma, Mária sa pýta: ,,Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám.“ (Božie Slovo hovorí poznať = žiť s niekým intímne) Anjel ďalej hovorí: ,,Moc Najvyššieho zostúpi na teba a zatieni ťa. Boh spraví to, že v tebe sa počne Ježiš.“ A Mária odpovedá známe ,,Fiat“.

Tu nastáva problém, že Mária nevie, ako to oznámiť Jozefovi. Ak by povedala, že ju oplodnil Boh, iste by jej neuveril. Uvedomovala si, že to, čo sa jej stalo, nie je schopná vysvetliť svojmu manželovi. Modlila sa preto, aby to všetko Boh vysvetlil Jozefovi, aby sa mu zjavil anjel. Keďže jej modlitby boli dlho nevypočuté, Jozef si myslel, že ho podviedla a mal právo oznámiť to všetkým a hrozilo jej ukameňovanie. Jozef, pretože Máriu veľmi miloval, nedokázal to urobiť. Vtedy sa rozhodol, že ju potajme v noci prepustí, no prišiel anjel, ktorý mu napokon všetko vysvetlil: ,,Neboj sa, Jozef, prijať Máriu za manželku do svojho domu, lebo dieťa, ktoré sa v nej počalo je Boh.“ Jozef si vtedy uvedomil, že sa plní proroctvo všetkých prorokov. 

Príspevky - podporte nás

ODKAZ PANNY MÁRIE 

Mária nám ukazuje, že na jednej strane máme byť otvorení pre Božie zjavenie na inšpirácie Ducha Svätého, ale na strane druhej to majú potvrdiť vonkajšie znaky, ktoré nám dáva Boh. Je veľmi dôležité, aby sme rozpoznávali Božiu vôľu v manželstve, v rodine, v dome, pomocou znaku jednoty medzi mužom a ženou. Ježiš hovorí: ,,Kde sa budú dvaja alebo traja zjednotení v mojom mene, tam som i ja medzi nimi a Otec im dá všetko, o čo budú prosiť.“ 

PREČO MNOHÍ RODIČIA NEDOSTÁVAJÚ TO, O ČO PROSIA? 

To, že sa mnohí rodičia za niečo modlia je veľmi osožné, nemusí sa im však ich prosba splniť. Nemusí to byť totižto Božia vôľa, pretože Boh má iný plán. Najčastejšie to je spojené s tým, že neexistuje jednota (,,dvaja budú o niečo prosiť“). Musí nastať zjednotenie ducha, zjednotenie vôle, zjednotenie v láske. Preto keď Boh vidí mamu a otca, ktorí sa spolu modlia v jednote a sú preplnení láskou k sebe, dá im všetko, o čo Ho budú prosiť. Sila manželstva nie je o tom, že som JA a TY, ale sme MY – toto je jednota. Keď sa k rodičom v modlitbe pridajú deti, jednota medzi nimi je taká mocná a obrovská, že tam diabol nemá čo robiť. 

Preto ak chceme byť efektívni v modlitbách, ak chceme meniť skutočnosť Božími milosťami, ktoré chce On zoslať z Neba na zem, potrebujeme JEDNOTU – fyzickú, duchovnú a emocionálnu. 

MOCNÝ PATRÓN 

O svätom Jozefovi je známe, že je mocný patrón, orodovník a tiež pomocník detí. V nasledujúcich dvoch príbehoch sa preukazuje vypočutie prosieb a sila jeho mocného príhovoru u Otca. 

Príbeh 1

Malý chlapec Kristián veľmi túžil po mačiatku, no rodičia mu ho nechceli dovoliť. Nevedel, čo má spraviť. V jeden deň mal hodinu náboženstva a katechétka im povedala, že sv. Jozef chce plniť túžby detí, on si to zapamätal. Prešiel týždeň a náhle do domu Kristiána niekto klopal na dvere. Rodičia otvorili dvere a videli neznámeho pána s mačiatkom v rukách. Vraveli, že je to iste nejaké nedorozumenie, no pán tvrdil, že nie. Hovoril, že má niekoľko mačiek, ktoré sa teraz narodili v jeho, a nevie prečo, no cítil, že jedno mačiatko má priniesť na túto adresu. Rodičia nechápali a vraveli, že si žiadne mačiatko neobjednali. Vtedy medzi nich prišiel malý Kristián a vysvetľoval im: ,,Mama, otec, spravil som takú vec. Rehoľná sestra, ktorá s nami mala náboženstvo povedala, že sv. Jozef chce mimoriadnym spôsobom plniť želania detí. Ja som na ďalšej hodine náboženstva v kostole namaľoval obrázok mačky ako želanie od sv. Jozefa. Tento obrázok som poskladal a keď rehoľná sestra povedala, že máme odísť z kostola, tak som rýchlo išiel a vložil som obrázok pod sochu sv. Jozefa.“ Keď rodičia počuli, že toto urobil sv. Jozef, povedali, že berú mačiatko k sebe. Po hodine na ich dvere opäť niekto klopal. Otvorili a stál tam muž s mliekom a malou miskou. Teraz už nechápali vôbec. Muž povedal, že bol v obchode a v srdci cítil, že má na túto adresu priniesť mlieko a misku. Opýtali sa Kristiána, či má aj toto na svedomí, odvetil: ,,Asi áno. Lebo ja som na tom obrázku nenamaľoval len mačiatko, ale aj to, ako pije mlieko z misky.“ 

Autentický príbeh, ktorý otec Dominik osobne počul od tejto rodiny. Takýto je sv. Jozef. Neznamená to, že nám tento mocný orodovník dá všetko, čo budeme chcieť. Je to o tom, že sv. Jozef nám chce predovšetkým dávať najkrajšie dary priamo zo srdca Boha. 

Príbeh 2

Sv. Jozef má neuveriteľnú zručnosť a dar nájsť správneho manžela pre ženy. Presne o tomto je druhý príbeh, svedectvo o dievčine, ktorá veľmi prosila sv. Jozefa, aby jej našiel dobrého muža. Vymodleného, nábožného, veriaceho. Modlila sa deň za dňom, kúpila si sošku sv. Jozefa a postavila si ju k posteli. Prešli mesiace a muž nikde. Bola nervózna, nazlostená. Prešli dva roky  každodenných modlitieb, jej kamarátky sa už vydali, a ona stále nič. Nakoniec došlo k dráme. Bolo krásne popoludňajšie leto, táto žena stratila všetku dôveru a vyhodila sošku sv. Jozefa von oknom. Náhle vonku počula krik. Videla vonku prechádzajúceho muža, ktorého táto soška zasiahla do hlavy. Tiekla mu krv a ona sa mu veľmi ospravedlňovala. Povedala mužovi, aby išiel k nej a ona ho ošetrí. Poslúchol. Ošetrila ho a po čase sa stal jej manželom. Dnes majú nádherné manželstvo a štyri deti. 

BOH MÁ PLÁN 

Boh má pre každého z nás jedinečný plán. Niekedy nás necháva trpieť a čakať, ako to bolo v prípade Jozefa a Márie. Bolo viac než jasné, že Jozef Máriu opustí a ona bude sama vychovávať Ježiša, ale v poslednej chvíli mení svoje rozhodnutie, a takto zmenil dejiny ľudstva. Ak by sa anjel Jozefovi nezjavil a Jozef sa nerozhodol veriť, všetko by bolo inak. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus by nás možno nevykúpil a dopadlo by to s nami veľmi zle. Preto nás Jozef i Mária pozývajú modliť sa za svoje poslania a za zvládnutie každého plánu, ktorý má s nami Boh. Ak príjmeme plány, aké s nami má náš Otec, ak v utrpení povieme: ,,Otče, nerozumiem, prečo to je tak, ale verím, chválim ťa a viem, že pripravuješ niečo neuveriteľné.“, budeme len otvárať oči, diviť sa a už sa viac nebudeme strachovať. Ak chceme zvládnuť utrpenie a obdržať pritom nekonečné šťastie, musíme uprieť zrak na kríž a Ježiša, ktorý nekonečne trpel, ale získal tým otvorenie neba pre všetkých ľudí na celom svete. 

SVÄTÝ JOZEF, ORODUJ ZA NÁS! 

Spracovala: Dominika Knapová

ONLINE RELÁCIU DOMINIK CHMIELEWSKI – SV. JOZEF A RODINA SI RODINA

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás