Dominik Chmielewski- Panna Mária a Eucharistia I.

PRENIKNUTÝ BOŽOU PRÍTOMNOSŤOU 

Svätí, keď zomreli – Božia prítomnosť z nich neodišla, ona tam zostala. Dokonca, prenikla ich kosťami, ich krv, prenikla cez ich šaty. Samozrejme, ľudia nie sú nekrofilmi, aby bozkávali kosti a telá svätých a vzrušuje ich to, oni bozkávajú Božiu prítomnosť, preniknutú tými kosťami, krvou, telom. 

Aby sme skutočne dosiahli Božiu prítomnosť v nás, je treba sa modliť. Ako v prednáške spomína o. Dominik: celú cestu sa modlil ruženec, potom podal ruku jednému chlapcovi, a z chlapca akoby vyšiel nečistý duch. To nie je o tom, že položíme ruku na človeka a on bude zdravý. Ruky na človeka môžeme vložiť, len ak úplne dôveruje Bohu. Aj my môžeme vyháňať zlých duchov, no to len, ak sme úplne v Božej prítomnosti, ak sme ňou nasiaknutí. A to dosiahneme len ak sme v blízkosti Boha – teda rozhovorom s ním – MODLITBOU. 

Dovoľme Bohu, aby nás miloval. Dovoľme Mu vojsť do nás. Dovoľme Mu, aby prenikol naše srdcia svojou prítomnosťou a Jeho nepochopiteľne nekonečnou láskou. 

Božia láska je tá najcitlivejšia, akú si len dokážeme predstaviť, je ponorená v Jeho svätosti. Ak nejaký hriech blokuje Jeho svätosti, Jeho prítomnosti, zriekajme sa ho, odprosujme celým svojím srdcom. A ak Jeho svätosť prichádza, mení sa úplne všetko. 

EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY A DRUHÝ PRÍCHOD PÁNA 

od 4. storočia sa dejú Eucharistické zázraky. Eucharistické zázraky sú krikom a odpoveďou Boha na neveru kňazov a neveru Božieho ľudu v reálnu prítomnosť Ježiša v Eucharistii. 

Ježiš hovorí sestre Faustíne: ,,Poľsko som si mimoriadne zaľúbil a ak mi bude verné, vyvýšim ho ponad všetky národy a z neho vyjde iskra, ktorá pripraví môj druhý príchod.“ Okrem Poľska nebol doposiaľ žiaden národ, o ktorom by Ježiš povedal, že jeho misiou bude príprava druhého príchodu Pána. Poľsko sa geograficky veľmi podobá Izraelu, nachádza sa medzi dvoma mocnosťami, presne tak, ako Izrael. Malá krajina medzi mocnosťami. Jediným problémom Izraelu a aj Poľska je, že to sú krajiny malé a nevedia s kým sa spojiť, aby ich ochránili. Ježiš cez prorokov hovorí: ,,Spojte sa so mnou, so mnou sa spájajte a ja vás obránim.“ 

Boh pozýva všetkých, no Poľsko zvlášť, spojiť sa s Ním. Pozýva k priateľstvu s Ním, iba s Ním. 

Izrael mal pred stovkami rokov pripraviť prvý príchod Pána a predpovede prorokov boli veľmi konkrétne. Rabíni Izraela mali presne vypočítané kedy a kde príde Mesiáš. No úplne to podcenili. Chceme aj my spraviť tú istú chybu, čo Izrael? Chceme premrhať moment návštevy? Ježiš sa pozeral na Izrael a plakal. Ľudia sa bavili, zabávali, ľudia prichádzali a spievali žalmy, hymnusy, dávali obety a všetko sa zdalo, že je v poriadku. Ale nevideli príchod Pána, ich oči boli zavreté. Keď On prišiel k nim, nespoznali Ho, odhodili Ho, znenávideli a nakoniec zabili. 

podporte nás sdzr

PREČO MÁ PRÁVE POĽSKO PRIPRAVIŤ DRUHÝ PRÍCHOD PÁNA? 

Prečo to má byť Poľsko a nie nejaká väčšia a vyspelejšia krajina? O. Dominik nám dáva jednoznačnú odpoveď: ,,Pretože Kráľovnou tohto národu je Mária.“ Ona pripravila prvý príchod Pána v Nazarete – v Betleheme. Túžbou Boha, je prichádzať cez túto ženu – Matku Boha, Kráľovnú Zeme. Panna Mária má mimoriadnu úlohu – pripraviť druhý príchod Pána pre Jeho Nevestu. Poľsko je snáď najväčšou krajinou, čo sa týka úcty k Márii. Sú tam veľkí mariánsky ctitelia. Preto si Boh vybral práve Poľsko. 

To ale neznamená, že nás – ostatných národov, sa to netýka. Týka sa to celého sveta. My, ostatní, sa môžeme modliť za Poľsko a Poliakov, aby druhý príchod Pána vyzeral lepšie ako ten prvý, a aby sme na Neho boli pripravení. 

,,Máriou sa začala spása sveta, Máriou sa má i zavŕšiť… Pri druhom príchode Ježiša Krista Mária má byť poznaná a zjavená prostredníctvom Ducha Svätého, aby cez ňu ľudia poznali a milovali Krista a slúžili mu. Lebo už zaniknú dôvody, pre ktoré Duch Svätý svoju nevestu po celý život chránil v skrytosti a v dobe hlásania evanjelia ju zjavoval len málo.“ (sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

NA JEDNEJ STRANE MÁRIA A NA DRUHEJ EUCHARISTIA 

Keď bolo odhalené tretie fatimské tajomstvo, Lucia slovo po slove zapisovala to, čo jej Panna Mária hovorila. Píše v ňom: Pápež je smutný a osamelý, trpí a plače. Náhle vidíme biskupa v bielom. Mysleli sme si, že je to pápež. Prechádza mestom, napoly zničenom a prechádza medzi telami zavraždených kresťanov, kňazov, biskupov, kardinálov. Biskup v bielom (pápež?) ide po strane hory, na ktorej je kríž, modliac sa za zavraždených kresťanov. Prichádza na horu ku krížu a tam zostáva zabitý – strelami z luku a výstrelmi z pušky. 

Sestra Lucia ukazuje neskôr na Jána Bosca ako na toho, na ktorého v kontexte jeho vízii (sen o dvoch stĺpoch https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/tajuplna-vizia-don-bosca-pre-dnesne-casy/), máme vysvetliť fatimské tajomstvo. Vyšší stĺp symbolizuje Eucharistiu, nižší Pannu Máriu – Pomocnicu verných. 

Pred víťazstvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, bude hrozný útok na tieto dva stĺpy v katolíckej Cirkvi. Útok na lásku k Panne Márii a útok na lásku k Eucharistii. 

„Dobre hovoríš. Jeden výraz však treba trochu poopraviť. Nepriateľské lode – to je prenasledovanie. Cirkev čakajú ťažké časy. To, čo sa doposiaľ stalo, nie je ničím v porovnaní s tým, čo príde. Nepriatelia Cirkvi sú tu predstavení ako lode, ktoré chcú potopiť veľkú pápežskú loď. V tomto zmätku zostávajú iba dva prostriedky, aby sme sa zachránili: úcta k Panne Márii a časté sväté prijímanie. Využime ich čo najlepšie a rozširujme ich, aby ich všetci a všade používali.“ 

Našou úlohou dnes – v čase zmätku (,,Kňazi budú proti kňazom, biskupi proti biskupom, kardináli proti kardinálom.“ Panna Mária v Akite) je ukotviť týmto dvom stĺpom. Náš duchovný život úplne priľnúť k Panne Márii a k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Ak budeme ukotvení pri týchto dvoch stĺpoch, prejdeme cez tú najväčšiu búrku. Ak budeme ukotvení pri týchto dvoch, prežijeme tento čas zmätku a nestratíme sa v ňom. 

Boh nás vyzýva k veľkému návratu k Eucharistii. K láske k Eucharistii, do prebudenia sa, aby sme prežívali Eucharistiu celým srdcom, aby sme prežívali intimitu s Pánom v Eucharistii. A nikto nás tak pekne nevie priviesť k Eucharistii, ako Panna Mária – Matka Eucharistie, Matka Ježiša Eucharistického. 

„Usilujme sa byť ustavične, každý deň v prítomnosti Nepoškvrnenej a tak sa viac priblížime k Srdcu Ježiša a Boha Otca, k celej Svätej Trojici, lebo nijaké stvorenie nie je tak blízko k Bohu ako Nepoškvrnená. A takto aj my privedieme k Nepoškvrnenej a k Bohu tých, čo sú blízki nášmu srdcu.“ (Maximilián Kolbe, list z Nagasaki. 6. 4. 1934)

,,Musíme pochopiť, že ak chceme žiť v pravde a nestratiť sa v tomto čase zmätku, nezostáva nám nič iné, než držať sa Eucharistickej úcty a úcty k Panne Márii.“ Don Bosco

Zdroj titulného obrázku: https://www.homeofthemother.org/en/resources/virgin-mary/meditations-on-mary/8292-mary-and-the-eucharist

ONLINE RELÁCIU: o. Dominik Chmielewski – Panna Mária a Eucharistia I. NÁJDETE TU:

Dominik Chmielewski- Panna Mária a Eucharistia I. 1

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Dominik Chmielewski- Panna Mária a Eucharistia I. 2
Dominik Chmielewski- Panna Mária a Eucharistia I. 3

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás