DOMINIK CHMIELEWSKI – REAKCIA NA OBVINENIA (list Slovákom)

xhmielewski sdzr

Niekoľko všeobecných poznámok k názorom na moje učenie.

Uvedomujem si, že niektoré moje výroky vytrhnuté z kontextu môžu niektorí chápať ako kontroverzné, ale len vtedy, ak sa neberie do úvahy celok môjho učenia, ktorého je len na internete niekoľko stoviek. Mnohé z nich sú, žiaľ, zostrihané, krátke niekoľkominútové úryvky vytrhnuté z celku mnohohodinového učenia. V tejto situácii je ľahké prísť k interpretáciám, ktoré nie sú v súlade s mojimi zámermi, alebo k obsahu, ktorý môže vyznieť kontroverzne, ale po vypočutí celého môjho učenia sa stáva plne v súlade s učením Cirkvi. Len na internete existuje najmenej niekoľko stoviek mojich rekolekčných vyučovaní v úplnosti, ktoré sú zverejnené na mojom kanáli You tube pod názvom „Kecharitomene“, čo je jediný oficiálny kanál môjho vyučovania. Stanovisko Komisie v správe, ktorá mi bola zaslaná, sa však opiera len o deväť odkazov, vrátane filmovej reportáže, rozhovoru v televízii EWTN alebo v katolíckom časopise, ktoré svojou povahou neponúkajú možnosť celej teologickej argumentácie na danú teologickú tému, ale spravidla používajú myšlienkové skratky.

Samostatnou otázkou je odkaz na knihu „Kecharitomene“, ktorá má štyri vydania. Po prvých dvoch vydaniach s malým nákladom som obsah knihy konzultoval s pátrom prof. dr.hab. Robertom Skrzypczakom. Na základe teologického posudku, ktorý napísal páter prof. dr.h.c. Robert Skrzypczak, s jeho žiadosťou, aby som prehodnotil niektoré sporné body vyskytujúce sa v knihe, som ich v ďalších vydaniach v plnom rozsahu odstránil, aby som nevyvolával zbytočné spory. Kniha Kecharitomene je syntézou rôznych foriem mariánskej spirituality v priebehu storočí v dejinách Cirkvi, duchovnej tradície mystikov a svätcov, obsahuje mnohé literárne formy, vrátane mariánskej poézie, mariánskej mystiky, ktorá napokon používa svoj špecifický literárny jazyk, plný literárnych obrazov, prirovnaní, alegórií, metafor a teologických figúr. Napísal som ju však v kristocentrickom, trinitárnom a ekleziologickom kľúči a len tak by sa mala čítať.

Páter Prof. Dr. Robert Skrzypczak to vo svojom teologickom posudku (tretie vydanie) vyjadril takto:

„Páter Dominik Chmielewski vo svojej knihe hojne čerpá z materiálu Božieho zjavenia a predstavuje Máriu v bohatstve biblických analógií, postáv a predmetov kultu Starého zákona, ako aj vo svetle kerygmy obsiahnutej v evanjeliách a Apokalypse sv Jána. Autor správne zaraďuje úvahy o Božej Matke do kristocentrického kontextu. Mária prebýva a pôsobí v centre viery v Krista a vyliatia Ducha Svätého. Páter Chmielewski spája svoju mariologickú katechézu s pastoračnou ostražitosťou pred upadnutím do „mariolatrie“ (Yves Congar) alebo naopak do jej marginalizácie spôsobenej údajným strachom z protestantizácie.

V knihe otca Chmielewského považujem za mimoriadne krásne, úvahy o Márii v kontexte Kristovho kríža.(…) Kniha otca Chmielewského je krásnou mariánskou katechézou, ktorá vychádza z pozície viery v zmŕtvychvstalého Krista a Ducha Svätého, Oživovateľa. Obsahuje množstvo odkazov na Božie slovo a depozit viery Cirkvi (vrátane katolíckych vizionárov a mystikov minulého storočia). Napísaná živým jazykom a z pozície kňaza, ktorý miluje Boha a jeho Matku, je užitočným čítaním pre mladých i zrelých hľadačov kresťanských perál života. Podľa môjho názoru je to užitočný návrh na duchovné čítanie, ako aj dôležitý hlas v mariologickej diskusii. „

Zdôvodnenie týchto obvinení sa však zakladá predovšetkým na podozrení, nie na faktoch, a žiaľ, nesie znaky skôr subjektivizovanej analýzy než objektívnej kritiky.

Zdôvodnenie uvedeného tvrdenia uvediem v nasledujúcich záveroch:

1) Zneužitie v „Názore …“ výroku: „zdá sa“ (9-krát, často v spojení s „zdá sa, že naznačuje“, čo ďalej znižuje hodnotu argumentov a tvrdení), „zdá sa“ (2-krát), ktoré sú v týchto výrokoch jednoznačne subjektívne. V kľúčových momentoch stanoviska sa pomocou slovného spojenia „zdá sa“ vyvodzujú kľúčové závery proti môjmu učeniu a na týchto záveroch sa potom stavajú ťažké obvinenia proti môjmu učeniu: z popierania dogiem, nedostatkov v teologickej formácii, zneužívania trinitológie, ekleziológie alebo sakramentológie.

2) Formulácia teologicky pochybných záverov v „Stanovisku“; napr. o „relatívnej hodnote súkromného zjavenia“. Ak totiž Cirkev uznala súkromné zjavenie, cirkevný súd pripúšťa, že nie je v rozpore s verejným zjavením.

3) V „Stanovisku“ chýbajú presné vyjadrenia pri posudzovaní mojich názorov. Používajú sa tieto formulácie: „Vyznanie je v súlade s právom: „skôr nefunguje“, „zdá sa“, „vyvoláva dojem“, „atributívna mariológia aspoň implicitne“, „názory sa potierajú“ a v kľúčových momentoch (napr. v bode o hriechu) nie je odkaz na moje vyjadrenia v “ Stanovisku“.

Preto som bol nútený podrobne reagovať na obvinenia, ktoré boli proti mne vznesené v “ Stanovisku“. Zahrnul som ich do článku: „Páter Dominik reaguje na obvinenia niektorých publicistov a teológov“. Článok je na internete celý a stojí za to si ho podrobne prečítať. Nakoniec po konzultácii stanovísk môjho predstaveného o. inšpektora Tadeusza Itrycha so zástupcami Komisie bolo dohodnuté, že všetky moje sporné alebo kontroverzné výroky objasním a vysvetlím, najmä v novom rozšírenom vydaní knihy „Kecharitomene“.

Pozdravujem a žehnám všetkým Slovákom a prosím vás, aby ste sa modlili za mňa a za celé Hnutie bojovníkov Márie, aby sme napriek rôznym prekážkam naďalej rozvíjali našu charizmu v úplnej poslušnosti Cirkvi, na väčšiu Božiu slávu a na triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Poľsku a vo svete.

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás