Dominik Chmielewski – 5 podmienok dobrej spovede

spoved knaz sdzr

Svätý Ján Mária Vianney o svätej spovedi povedal takto:
,,Na ceste sebazaprenia býva prvý krok trocha ťažký, ďalšie sú celkom ľahké. Je nepatrný počet tých, ktorí prídu do neba, pretože len málo ľudí robí to, čo treba, aby nebo dosiahli. Diabla spútaš poriadnou spoveďou. Spýtajte sa zavrhnutých v pekle, prečo sa tam dostali, odpovedia vám, že sa to stalo tým, že buď na spoveď vôbec nechodili, alebo sa spovedali neplatne. Ak teda nad jedným hriešnikom činiacim pokánie jasá celé nebo, neotáľajme s pokáním. Akí nešťastní sú tí, ktorí v spovedi zamlčujú hriechy. Spravidla sa spoliehajú na to, že sa pred smrťou zo všetkého poriadne vyspovedajú. Sú však na omyle, lebo to neurobia. Diabol, ktorý ich navádzal na to, aby v spovediach zatajovali hriechy, sa zaiste postará o to, aby mu na konci neunikli. Kto sa spovedá len raz za rok, ťažko sa na tú spoveď poriadne pripraví…“

Sviatosť zmierenia je jednou zo siedmych sviatostí, ktoré v katolíckej Cirkvi máme. Je sviatosťou krásnou, pri ktorej ak sa správne vyspovedáme, odpustia sa nám spáchané hriechy. Moc premeny nášho srdca závisí od piatich podmienok:

1. Spytovanie svedomia

 • Nerobiť si ho na ceste do kostola, či v rade na svätú spoveď, ale venovať mu dostatok času
 • Dovoliť Duchu Svätému – Svetlu a Pravde, aby nám ukázal ako veľmi sme svojimi hriechmi ranili Božiu lásku, iných ľudí a samých seba
 • Dovoliť Duchu Svätému, aby k nám prehovoril a presvedčil nás o hriechu
 • Prosiť Ducha Svätého o čo najlepšie spytovanie svedomia
 • Vzývať Ducha Svätého, aby nám pripomenul všetky spáchané hriechy, aj cez blízkych, ktorí nám povedia, aké hriechy sme spáchali (Poprosiť manžela, manželku, deti, aby nám povedali, aké hriechy sme spáchali, lebo my všetko nevidíme.)
 • Prosiť Ducha Svätého o milosť vyznať všetky hriechy a neospravedlňovať sa, či neumenšovať spáchané hriechy

Osoby, ktoré sa na svätú spoveď takto pripravujú, pripomínajú si rôzne situácie, aj z minulého mesiaca – zanedbanie lásky k Bohu a k inému človeku. Cez pôsobenie Ducha Svätého si pripomínajú rôzne druhy hriechu, nad ktorými sa inak ani nezamýšľajú. Duch Svätý im takto ukazuje, čo urobili konkrétnym ľuďom (prekliatie, krivdy, pohŕdavý pohľad), či napríklad ich lenivosť (,,nemal som čas na modlitbu“).
Hriechy si môžeme zapisovať postupne hoci do poznámok napr. v mobilnom telefóne. Takouto postupnou prípravou zaiste nezabudneme vyznať žiaden hriech, pretože sama Pravda nám ich všemožnými spôsobmi pripomenie.


2. Ľútosť za spáchané hriechy


Ľútosť za hriechy je výzvou Ducha Svätého, aby nás presvedčil o hriechu – aby sme videli očami srdca a očami viery, čo náš hriech spravil Ježišovi na kríži. Veľmi dobrou pomôckou je vziať kríž do rúk, hľadieť na Ježiša, bozkať Kristove rany a odprosovať za každý hriech, ktorý Ho zabil, umučil a znetvoril na kríži. Duch Svätý v tejto ľútosti na nás vylieva ducha nábožnosti. Duch nábožnosti spôsobuje, že vo svojom srdci začíname plakať kvôli všetkému, čo naše hriechy spôsobili Ježišovi na kríži.


,,Keď zostane vyliaty duch nábožnosti, ľudia pozerajúc na Ježiša na kríži budú plakať, ako sa plače nad jedináčikom.“ (porov. Zach 12,10)


3. Silný záväzok nápravy

 • Rozhodným pohľadom sa pozrieť na to, prečo páchame ten istý hriech dookola
 • Mimoriadnym spôsobom sa sústrediť na to, akým spôsobom vchádzame do kontaktu so stále rovnakým hriechom
 • Silným rozhodnutím nápravy musí byť to, že nebudeme tvoriť príležitosti k hriechu – skutočne celým srdcom povedať hriechu NIE
 • Hľadať, či nenechávame otvorené dvierka, ktoré sú neustálou príležitosťou pre hriech. Práve tieto momenty si musíme uvedomiť a spoznať ich, aby sme spôsobu, akým sa k hriechu dostávame, rozhodne povedali NIE
 • V momente, v ktorom chceme uskutočniť nápravu, musíme mať na pamäti, že nezačíname bojovať len s hriechom, ale i so všetkými príležitosťami k hriechu – vyvarovať sa najmä príležitosti na hriech

4. Úprimná svätá spoveď

Ak sa chceme úprimne vyspovedať, musíme sa za spáchané hriechy hanbiť – je to prvá cesta k pokániu
Hriechy pomenovať konkrétne (napr. nepovedať ´Pozeral/a som filmy pre dospelých´, ale konkrétne priznať ´Pozeral/a som pornografické filmy´´)
Nevykrúcať sa zo spáchaných hriechov, ani hriechy neumenšovať, pretože je to len satan, ktorý nás zvádza, aby sme hriechy nedokázali vyznať v pravde a pomenovali ich skutočným menom – bombarduje nás najväčšími obvineniami, pocitom viny, hanbou a strachom pred tým, aby sme hriechy vyznali
Ak máme odvahu hriech spáchať, musíme mať odvahu ho pri svätej spovedi aj vyznať
Mnohí svätí hovoria, že keď konáme hriechy, diabol nám všetku hanblivosť odoberie, ale keď sa máme ísť vyspovedať, pridá nám ju desaťnásobne. Keď ale porazíme strach a vyznáme všetky hriechy, potom nám zo srdca spadne obrovský kameň a budeme cítiť, že sme skutočne čistí.


5. Zadosťučinenie Pánu Bohu a ľuďom

 • Nespoliehať sa len na krátku modlitbu, ktorú nám ako skutok pokánia určí kňaz – je to len symbol svätej spovede
 • Za každý jeden hriech spáchaný myšlienkami, slovami, skutkami, či zanedbaním dobrého konať neustálu náhradu Bohu a ľuďom (napr. Ak sa pohádame s manželom/manželkou a počuli nás i deti, vtedy sa pred deťmi navzájom ospravedlníme, aby takýmto spôsobom aj deti videli naše zadosťučinenie za tento hriech a aj to, že sa chceme polepšiť. Ak pozeráme pornografické filmy, či sa sebaukájame a týmto podvádzame manžela, či manželku, musíme nájsť spôsob, akým zadosťučiníme za tento vážny hriech nečistoty.)

Ak sa budeme riadiť podľa týchto piatich, až vtedy začne platiť moc svätej spovede, kde zadosťučinením plníme Boží príkaz. Musíme pamätať na to, že pri svätej spovedi nám budú odpustené len tie hriechy, ktoré úprimne vyznáme a oľutujeme. Diabol sa o tieto hriechy na poslednom súde nebude môcť oprieť, pretože nás môže obviniť len z hriechov, ktoré pri svätej spovedi nevyznáme. Keď budeme úprimne prosiť Ducha Svätého o pomoc, on nám dá rôznymi spôsobmi poznať, čo nekonáme správne, pretože sám je Pravda.

,,Ak vložíme do našej spovede všetku dobrú vôľu a máme v úmysle vyznať sa zo všetkého, tak milosť Božia je taká veľká, že nám zráta a vymaže všetko, na čo si nevieme spomenúť.“

(sv. páter Pio)

Spracovala: Dominika Knapová

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás