DEVIATNIK K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU – 8. DEŇ

Božske srdce Ježišovo SDZR

(Prečítaj a uvažuj:)

Srdce Ježišovo je Srdce nášho dobrého pastiera.

Hovorí nám to samotný Pán Ježiš: „Ja som dobrý pastier! Dobrý pastier dá život za svoje ovce“(Jn 10, 11). Z jeho slov sa presvedčujeme, že Srdce Ježišovo je srdce starostlivého, bedlivého, na pomoc svojim ovečkám vždy hotového pastiera. To si istotne skúsil už na sebe.

Jeho láskavé Srdce ho hnalo, aby chodil za tebou, keď si blúdil po zlých cestách; aby volal za tebou hlasom svojej milosti, aby ťa pohol vrátiť sa na dobrú cestu. Keď si konečne poslúchol, našiel ťa, vzal na ramená milosrdenstva, zaniesol ťa naspäť do svojho ovčinca, umyl ti rany duše vo svojej Krvi a uzdravil ťa.

Jeho láskavé Srdce ho prinútilo vydať svoj život za teba, aby si bol živý a obsiahol hodnosť dieťaťa božieho. Jeho Srdce zaviedlo ťa k živej vode, keď ťa hojne vyučoval božím slovom, napájal a kŕmil vlastným telom a krvou.

Predchádzal ťa všade svojím príkladom a sladkými slovami ťa volá za sebou, aby si zas nezablúdil, aby ťa zachránil od cesty vedúcej do večnej priepasti. Stráži ťa vo dne v noci v prevelebnej Sviatosti. A neprestane tak robiť, kým ťa nezavedie do raja medzi vyvolených.

Keď je to tak, všimni si aj tieto slová tohto dobrého Pastiera: „Moje ovce počúvajú môj hlas; ja ich poznám a ony idú za mnou“ (Jn 10, 27). Ukáž aj ty, že poznáš Srdce svojho dobrého Pastiera, že ho nasleduješ, že poslúchaš jeho hlas: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije“ (Jn 7,37). „Poďte ku mne všetci, a ja vás občerstvím.“ Spoliehaj sa na neho, utekaj k nemu, keď ťa ťaží akékoľvek trápenie. Ukáž mu svoju ranu, pomôže ti a uspokojí tvoju žiadosť.

Pastier dobrý, Chlieb náš pravý, – zmiluj sa ó preláskavý Ježiš: pas nás v zdraví, – vezmi si nás do výšavy, – nech tiež zrieme zem živých. – Všetko vieš a možné je ti: tu nás pasieš svoje deti, – tam nech stoluje a sedí – každý z nás jak dedič svätý, – brat občanov blažených. Amen.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní, najbohatšie Srdce Ježišovo!

Ponížené ťa vzývam, chválim, velebím a milujem. Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celá svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi…

(Tu si pomysli, čo si žiadaš a potom pokračuj: )

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.

Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. – Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

LITÁNIE K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU


Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

zmiluj sa nad nami

Otec na nebesiach, Bože,
Syn, Vykupiteľ sveta Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá trojica, jeden Boh,

zmiluj sa nad nami

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca,
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

Zdroj: https://www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-bozskemu-srdcu-jezisovmu-1-den/

DEVIATNIK K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU VYVRCHOLÍ ZASVÄTENÍM SA BOŽSKÉMU SRDCU SKRZE RUKY PANNY MÁRIE A OSOBNÝM UZNANÍM JEŽIŠA KRISTA ZA NÁŠHO PÁNA A KRÁĽA 24.6. o 19:30 BUDEME NAŽIVO VYSIELAŤ Z LITMANOVEJ!!

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás