Cyrilo-metodská púť s poľským arcibiskupom Gądeckim – odsúdil potraty, lgbt aj liberalizus

V rámci programu Cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2021 v Nitre sa dňa 5. júla 2021 pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov uskutočnila aj Cyrilo-metodská národná púť.


Cyrilo-metodská púť – hlavným celebrantom poľský arcibiskup Gądecki

V tomto roku sa však z dôvodu protipandemických opatrení púť uskutočnila len na regionálnej úrovni. Napriek tomu na Svätoplukovo námestie v Nitre prišlo niekoľko tisíc ľudí, ktorí sa zúčastnili slávnostnej svätej omše vysielanej aj v priamom prenose RTVS a Rádia Lumen, ktorej hlavným celebrantom bol poznaňský arcibiskup, metropolita a predseda Konferencie biskupov Poľska Mons. Stanisław Gądecki spolu s nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom, bratislavským arcibiskupom, metropolitom a predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským, arcibiskupmi, biskupmi a desiatkami kňazov zo Slovenska.

Prítomní boli aj predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, primátor mesta Nitra Marek Hattas a ďalší predstavitelia verejného, akademického, spoločenského a kultúrneho života. Tohtoročná púť sa niesla v znamení aj spomienky na vysviacku prvých troch slovenských biskupov Karola Kmeťku, Mariána Blahu a Jána Vojtaššáka v Nitre v roku 1921, kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, kde sv. Cyril a Metod ako spolupatróni Európy sú súčasťou ideového rámca tejto kandidatúry, či certifikácie medzinárodnej Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda v Rade Európy, ktorá prechádza aj cez územie Nitrianskeho samosprávneho kraja a Nitrianskej diecézy a ktorej významným cieľom a informačným bodom je aj cyrilo-metodská Nitra.Arcibiskup Gądecki na púti pripomenul dôležitosť cyrilo – metodského odkazu

Aj preto vo svojej homílii hlavný celebrant slávnosti arcibiskup Gądecki pripomenul význam misie solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda pri rozvoji kresťanstva na území obývanom Slovanmi, ako aj ich prínos k formovaniu ich morálnych základov. Ocenil dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, ktorí na naše územie priniesli vieru a významne prispeli i k formovaniu morálnych základov slovenského národa. Ako povedal: „Keď sa knieža Rastislav v roku 863 obrátil na cisára s prosbou o misionárov, duchovný stav obyvateľov Nitrianskeho kniežatstva napĺňal optimizmom, ľudia pohanstvo odmietali. To sa však už nedá povedať o dnešných obyvateľoch Európy.“

Arcibiskup Gadecki poukázal na to, že mravné hierarchie sa výrazne odvrátili. V závere príhovoru pripomenul dôležitosť cyrilo-metodského odkazu slovami: „Sú výzvou Boha k svetu, výzvou k spytovaniu svedomia slovanských národov a odprosovania Boha za nedostatok úcty k životu. Nitriansky biskup Viliam Judák v závere slávnosti poďakoval hlavnému celebrantovi za to, že pripomenul nielen slávnu históriu nášho národa a kresťanstva na území Slovenska, ale že určitým spôsobom načrtol aj princípy, na ktorých môže dnešné Slovensko stavať aj do budúcnosti, aj v súvislosti s prípravou na ohlásenú návštevu pápeža Františka na Slovensku v septembri tohto roku.

Program tohtoročnej Cyrilo-metodskej púte pokračoval v popoľudňajších hodinách Dňom otvorených dverí na Nitrianskom hrade, kde si mohli návštevníci prezrieť nie len jeho areál, Diecézne múzeum, či katedrálu – Baziliku sv. Emeráma, ale aj interiéry Biskupského paláca, ktorý je práve v tento deň raz do roka ako živá rezidencia nitrianskeho biskupa sprístupnený aj širokej verejnosti. Atmosféra, ako aj myšlienky, ktoré mohli účastníci tohtoročnej cyrilo-metodskej púte zažiť, či počuť, v spojení s dotykom histórie na Nitrianskom hrade môžu byť opäť dôvodom na zamyslenie, úvahu, či rozhodnutie, ako sa navrátiť ku kresťanským koreňom a hodnotám, vďaka ktorým dokázal prežiť slovenský národ aj ťažké obdobia svojej histórie, aby v tomto odkaze a dedičstve otcov akými boli aj sv. Cyril a Metod, či ich nasledovníci a ďalšie osobnosti mohol pokračovať aj v živote ďalších generácií.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký

Prevzaté z: TKKBS

Cyrilo-metodská púť s poľským arcibiskupom Gądeckim - odsúdil potraty, lgbt aj liberalizus 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás