Cirkev je matka a žena ako Mária hovorí pápež František

V deň prvej spomienky na Pannu Máriu, Matku Cirkvi, pápež František slávil 21.5.2018 svätú omšu v kaplnke Domu sv. Marty a pripomenul, že prvou cnosťou matky je nežnosť. Pripomeňme si túto stále aktuálnu kázeň sv. otca.

„Cirkev je ženského rodu“, „je matkou“ a keď sa táto identita stratí, stáva sa „charitatívnym združením alebo futbalovým tímom“. Keď „je Cirkvou mužského rodu“, stane sa, žiaľ „cirkvou starých mládencov“ „neschopných lásky, neschopných plodnosti“. Toto je hlavná myšlienka z dnešnej rannej homílie Svätého Otca, ktorú predniesol počas slávenia svätej omše venovanej spomienke na Pannu Máriu, Matku Cirkvi.

Táto spomienka sa slávi v Cirkvi po prvýkrát od zverejnenia dekrétu Kongregácie pre Boží kult a sviatosti „Ecclesia Mater“ z 3. marca 2018. Samotný pápež František si želal, aby sa táto spomienka slávila v pondelok po Turícach a tím „sa podporoval rast materinského zmyslu Cirkvi u duchovných pastierov, u zasvätených osôb a u veriacich, ako aj rast skutočnej mariánskej zbožnosti.“

podporte nás

Máriino materstvo

V homílii Svätý Otec upresnil, že v evanjeliách je Panna Mária vždy označovaná ako „Ježišova matka“, „nie pani“, alebo „vdova po Jozefovi“. Jej materstvo prechádza celým Svätým písmom, od Zvestovania až po koniec. Je to osobitosť, ktorú hneď od začiatku pochopili cirkevní otcovia.

„Cirkev je ženská, pretože je „cirkvou“, „nevestou“, je ženského rodu. A je matka, privádza na svet. Je nevestou a matkou. A cirkevní otcovia idú ďalej a hovoria: «Aj tvoja duša je nevesta Ježiša a matka.». A v tomto postoji, ktorý pochádza od Márii, ktorá je Matkou Cirkvi, v tomto postoji môžeme pochopiť tento ženský rozmer Cirkvi, ktorý ak nie je, Cirkev stráca skutočnú identitu a stáva sa charitatívnym združením alebo futbalovým tímom alebo čímkoľvek iným, ale nie Cirkvou.“

„Nie“ Cirkvi starých mládencov.

Len ženská Cirkev, môže mať „postoj plodnosti“, podľa želania Boha, ktorý sa „chcel narodiť zo ženy, aby nás naučil ceste ženy“.

„Dôležité je, aby Cirkev bola ako žena, aby mala ten postoj nevesty a matky. Keď na toto zabudneme, stane sa mužskou Cirkvou, bez ženského rozmeru a žiaľ, stane sa Cirkvou starých mládencov, ktorí žijú v izolácii, neschopných lásky, neschopných plodnosti. Bez ženy, Cirkev nenapreduje ďalej, pretože ona je ženou. A tento postoj ženy pochádza od Márie, pretože Ježiš to tak chcel.“

Nežnosť matky

Hlavná cnosť, ktorou sa žena odlišuje, poznamenal pápež František, je nežnosť – ako u Márie, ktorá „priviedla na svet svojho jednorodeného syna, zavinula ho do plienok a položila ho do jasieľ“. Starať sa s miernosťou a pokorou sú silné vlastnosti matiek.

„Cirkev, ktorá je matkou, ide cestou nežnosti. Pozná jazyk veľkej múdrosti ukrytej v pohladení, v tichu, v pohľade plnom súcitu, mlčania. A tiež, duša, človek, ktorý žije túto príslušnosť k Cirkvi, vediac, že je tiež matkou, musí ísť rovnakou cestou: ako človek jemnosti, nežnosti, úsmevu, plného lásky.“

-ab-

Prevzaté z: https://www.vaticannews.va/sk/papez-frantisek/omsa-svata-marta/2018-05/papez-frantisek-homilia-marta-matka.html

Zdroj titulného obrázka: http://www.zivotopisysvatych.sk/panna-maria-pomocnica-krestanov/

Podporiť našu činnosť milodarom môžete TU.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás