Biskup Schneider ďakuje pápežovi Benediktovi za to, že sa vyjadril o homosexualite a potrate ako inšpirovanými antikristom.

Propagácia a ospravedlňovanie potratov, homosexuality a rodovej ideológie v sebe zahŕňajú „ducha vzbury proti Bohu a v tomto zmysle odhaľujú, že majú charakteristiku antikrista“.

4. máj 2020, Lifesitenews;

Biskup Athanasius Schneider z Astany v Kazachstane poďakoval pápežovi Benediktovi XVI. za jeho slová o súčasnej situácii, keď sú ľudia, ktorí nesúhlasia s potratmi alebo homosexuálnymi „manželstvami“, akoby „exkomunikovaní – vylúčení spoločnosťou.“ Pápež Benedikt dodal, že na to, aby „odolali strachu z tejto duchovnej sily antikrista“ sú potrebné modlitby.

„Podpora, obhajoba potratov a homosexuality alebo rodovej ideológie,“ komentuje biskup Schneider, „sama osebe obsahuje ducha vzbury proti Bohu a v tomto zmysle odhaľuje, že má charakteristiky antikrista.“

Biskup Schneider ďalej pre LifeSiteNews vysvetľuje, že v propagácii agendy potratu a homosexuality vidí „fungovanie akejsi skrytej svetovlády,“ ktorá je vo svojom ideologickom programe v podstate ateistickou, anti-kresťanskou, ba dokonca rúhajúcou sa voči Bohu.“

Prelát v tejto modernej agende vidí dvojité odmietnutie: odmietnutie „Kristovej pravdy“, ale aj odmietnutie „poriadku stvorenia“ vo vzťahu k manželstvu a životu.

„Zabíjanie nevinných detí v lone matiek a obrátenie naruby poriadku stvorenia oboch biologických pohlaví, manželstva a rodiny,“ hovorí Schneider, „sú vyjadrením postoja antikrista, ktorý sa v Biblii nazýva aj vzburou a apostázou – odpadlíctvom.“

Prelát dodáva: „Najcharakteristickejším postojom antikrista je, že sám seba kladie na miesto Boha.“

Pápež Benedikt XVI. písomne odpovedal na niekoľko otázok svojho životopisca Petra Seewalda, ktorý tieto „konečné odpovede“ uviedol v prílohe k svojej novej, viac ako 1 000 stranovej biografii Benedikt XVI: Život (v nemčine publikoval Droemer Verlag.)

V jednej z týchto odpovedí Benedikt rozpráva o skutočných výzvach pre Cirkev a pápežstvo dneška. Hovorí, že prevažne nepochádzajú z takých skutočností, ako je aféra Vatileaks, ale skôr z „celosvetovej diktatúry zdanlivo humanistických ideológií“, pričom ako prvky tejto novej ideológie výslovne uvádza potraty, homosexuálne „manželstvo“ a oplodnenie in vitro (umelé oplodnenie.)

„Ak sa im niekto v súčasnosti postaví, je spoločnosťou exkomunikovaný – vylúčený,“ dodáva emeritný pápež.

„Moderná spoločnosť je v procese formulácie akéhosi anti-kresťanského presvedčenia a ak je niekto proti tomu, spoločnosť ho trestá exkomunikáciou (vylúčením),“ pokračuje ďalej.

Práve tu Benedikt stavia túto modernú ideológiu do súvisu s antikristom: „Strach z tejto duchovnej moci antikrista je potom viac než len prirodzeným strachom a aby sme mu dokázali čeliť naozaj potrebujeme pomoc modlitieb na úrovni celých diecéz aj Univerzálnej Cirkvi.“

Možno si spomenieme, že sestra Lucia, jedna z troch vizionárov z Fatimy, povedala kardinálovi Carlovi Caffarrovi v 80. rokoch, že „posledná bitka medzi Pánom a satanovým kráľovstvom bude o manželstve a rodine“.

 „Nebojte sa,“ dodala, „pretože proti každému, kto pracuje pre posvätnosť manželstva a rodiny, budú vždy bojovať a odporovať mu všemožnými spôsobmi, pretože je to tá rozhodujúca otázka.“ Na záver dodala: „No Panna Mária už rozdrvila jeho hlavu.“

Nižšie je uvedené plné vyhlásenie biskupa Athanasia Schneidera týkajúce sa slov emeritného pápeža Benedikta XVI. ohľadom súčasnej situácie vo svete:

Ďakujem pápežovi Benediktovi XVI. za to, že nastolil túto dôležitú tému a súhlasím s jeho slovami týkajúcimi sa našej súčasnej situácie.

Propagácia a ospravedlňovanie potratov a homosexuality alebo rodovej ideológie sama v sebe nesie ducha vzbury proti Bohu a v tomto zmysle odhaľuje, že má charakteristiky antikrista.

Zastáncovia potratov a homosexuality tvrdia, že Boží zákaz vraždenia nevinných ľudí, ako je tomu v prípade potratov, je nesprávny a zlý. Podobne tvrdia, že stvorenie dvoch biologických pohlaví je zlé a že opak je dobrý, t. zn. že zrušenie rozlišovania medzi biologickými pohlaviami je dobré. Ideológia potratov a homosexuality teda odhaľuje, že ide o vzburu proti Bohu a teda má charakteristiky antikrista.

Systematické presadzovanie potratov a homosexuality alebo rodovej ideológie v celosvetovom meradle je znakom činnosti akejsi skrytej „svetovlády“, ktorá je vo svojom ideologickom programe vo svojej podstate ateisticko – antikresťanská, dokonca rúhajúca sa Bohu, kvôli svojej vzbure proti stvorenému Božiemu poriadku.

Antikrist je nielen tým, ktorý popiera poriadok spásy, t. zn. pravdu o Božej Inkarnácii, čiže Vtelení, pravdu o tom, že Kristus, Boží Syn, skutočne vzal na seba telo, ale je aj tým, ktorý popiera poriadok stvorenstva, konkrétne poriadok dvoch biologických pohlaví a absolútny zákaz zabíjania nevinných ľudských bytostí.

Zabíjanie nevinných detí v lone matiek a obracanie naruby stvoreného poriadku dvoch biologických pohlaví, manželstva a rodiny, je vyjadrením postoja antikrista, postoja, ktorý Biblia nazýva vzburou a odpadlíctvom – apostázou, antikrist je označený taktiež ako človek neprávosti a syn zatratenia, nepriateľ a protivník Boha, poriadku, ktorý Boh stvoril na úrovni prirodzenosti a vykúpenia. Najcharakteristickejším postojom antikrista je skutočnosť, že sám seba kladie na miesto Boha. Deje sa to v prípade potratov, keď sa človek v skutočnosti vyhlasuje za akéhosi boha tým, že vyhlasuje, že má neobmedzené právo nad ľudským životom a tiež nad poriadkom ľudskej sexuality.

Preto prax aj ideológia potratov a homosexuality majú skutočné znaky ducha antikrista.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás