Biskup Schneider ďakuje pápežovi Benediktovi za to, že sa vyjadril o homosexualite a potrate ako inšpirovanými antikristom.

Propagácia a ospravedlňovanie potratov, homosexuality a rodovej ideológie v sebe zahŕňajú „ducha vzbury proti Bohu a v tomto zmysle odhaľujú, že majú charakteristiku antikrista“.

4. máj 2020, Lifesitenews;

Biskup Athanasius Schneider z Astany v Kazachstane poďakoval pápežovi Benediktovi XVI. za jeho slová o súčasnej situácii, keď sú ľudia, ktorí nesúhlasia s potratmi alebo homosexuálnymi „manželstvami“, akoby „exkomunikovaní – vylúčení spoločnosťou.“ Pápež Benedikt dodal, že na to, aby „odolali strachu z tejto duchovnej sily antikrista“ sú potrebné modlitby.

„Podpora, obhajoba potratov a homosexuality alebo rodovej ideológie,“ komentuje biskup Schneider, „sama osebe obsahuje ducha vzbury proti Bohu a v tomto zmysle odhaľuje, že má charakteristiky antikrista.“

Biskup Schneider ďalej pre LifeSiteNews vysvetľuje, že v propagácii agendy potratu a homosexuality vidí „fungovanie akejsi skrytej svetovlády,“ ktorá je vo svojom ideologickom programe v podstate ateistickou, anti-kresťanskou, ba dokonca rúhajúcou sa voči Bohu.“

Prelát v tejto modernej agende vidí dvojité odmietnutie: odmietnutie „Kristovej pravdy“, ale aj odmietnutie „poriadku stvorenia“ vo vzťahu k manželstvu a životu.

„Zabíjanie nevinných detí v lone matiek a obrátenie naruby poriadku stvorenia oboch biologických pohlaví, manželstva a rodiny,“ hovorí Schneider, „sú vyjadrením postoja antikrista, ktorý sa v Biblii nazýva aj vzburou a apostázou – odpadlíctvom.“

Prelát dodáva: „Najcharakteristickejším postojom antikrista je, že sám seba kladie na miesto Boha.“

Pápež Benedikt XVI. písomne odpovedal na niekoľko otázok svojho životopisca Petra Seewalda, ktorý tieto „konečné odpovede“ uviedol v prílohe k svojej novej, viac ako 1 000 stranovej biografii Benedikt XVI: Život (v nemčine publikoval Droemer Verlag.)

V jednej z týchto odpovedí Benedikt rozpráva o skutočných výzvach pre Cirkev a pápežstvo dneška. Hovorí, že prevažne nepochádzajú z takých skutočností, ako je aféra Vatileaks, ale skôr z „celosvetovej diktatúry zdanlivo humanistických ideológií“, pričom ako prvky tejto novej ideológie výslovne uvádza potraty, homosexuálne „manželstvo“ a oplodnenie in vitro (umelé oplodnenie.)

„Ak sa im niekto v súčasnosti postaví, je spoločnosťou exkomunikovaný – vylúčený,“ dodáva emeritný pápež.

„Moderná spoločnosť je v procese formulácie akéhosi anti-kresťanského presvedčenia a ak je niekto proti tomu, spoločnosť ho trestá exkomunikáciou (vylúčením),“ pokračuje ďalej.

Práve tu Benedikt stavia túto modernú ideológiu do súvisu s antikristom: „Strach z tejto duchovnej moci antikrista je potom viac než len prirodzeným strachom a aby sme mu dokázali čeliť naozaj potrebujeme pomoc modlitieb na úrovni celých diecéz aj Univerzálnej Cirkvi.“

Možno si spomenieme, že sestra Lucia, jedna z troch vizionárov z Fatimy, povedala kardinálovi Carlovi Caffarrovi v 80. rokoch, že „posledná bitka medzi Pánom a satanovým kráľovstvom bude o manželstve a rodine“.

 „Nebojte sa,“ dodala, „pretože proti každému, kto pracuje pre posvätnosť manželstva a rodiny, budú vždy bojovať a odporovať mu všemožnými spôsobmi, pretože je to tá rozhodujúca otázka.“ Na záver dodala: „No Panna Mária už rozdrvila jeho hlavu.“

Nižšie je uvedené plné vyhlásenie biskupa Athanasia Schneidera týkajúce sa slov emeritného pápeža Benedikta XVI. ohľadom súčasnej situácie vo svete:

Ďakujem pápežovi Benediktovi XVI. za to, že nastolil túto dôležitú tému a súhlasím s jeho slovami týkajúcimi sa našej súčasnej situácie.

Propagácia a ospravedlňovanie potratov a homosexuality alebo rodovej ideológie sama v sebe nesie ducha vzbury proti Bohu a v tomto zmysle odhaľuje, že má charakteristiky antikrista.

Zastáncovia potratov a homosexuality tvrdia, že Boží zákaz vraždenia nevinných ľudí, ako je tomu v prípade potratov, je nesprávny a zlý. Podobne tvrdia, že stvorenie dvoch biologických pohlaví je zlé a že opak je dobrý, t. zn. že zrušenie rozlišovania medzi biologickými pohlaviami je dobré. Ideológia potratov a homosexuality teda odhaľuje, že ide o vzburu proti Bohu a teda má charakteristiky antikrista.

Systematické presadzovanie potratov a homosexuality alebo rodovej ideológie v celosvetovom meradle je znakom činnosti akejsi skrytej „svetovlády“, ktorá je vo svojom ideologickom programe vo svojej podstate ateisticko – antikresťanská, dokonca rúhajúca sa Bohu, kvôli svojej vzbure proti stvorenému Božiemu poriadku.

Antikrist je nielen tým, ktorý popiera poriadok spásy, t. zn. pravdu o Božej Inkarnácii, čiže Vtelení, pravdu o tom, že Kristus, Boží Syn, skutočne vzal na seba telo, ale je aj tým, ktorý popiera poriadok stvorenstva, konkrétne poriadok dvoch biologických pohlaví a absolútny zákaz zabíjania nevinných ľudských bytostí.

Zabíjanie nevinných detí v lone matiek a obracanie naruby stvoreného poriadku dvoch biologických pohlaví, manželstva a rodiny, je vyjadrením postoja antikrista, postoja, ktorý Biblia nazýva vzburou a odpadlíctvom – apostázou, antikrist je označený taktiež ako človek neprávosti a syn zatratenia, nepriateľ a protivník Boha, poriadku, ktorý Boh stvoril na úrovni prirodzenosti a vykúpenia. Najcharakteristickejším postojom antikrista je skutočnosť, že sám seba kladie na miesto Boha. Deje sa to v prípade potratov, keď sa človek v skutočnosti vyhlasuje za akéhosi boha tým, že vyhlasuje, že má neobmedzené právo nad ľudským životom a tiež nad poriadkom ľudskej sexuality.

Preto prax aj ideológia potratov a homosexuality majú skutočné znaky ducha antikrista.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás