Bezpečná cesta pre posledné časy – o. Matúš Marcin

Matúš Marcin

Vypočujte si prednášku o. Matúša Marcina – Bezpečná cesta pre posledné časy:

 • čo máme robiť v týchto časoch?
 • máme si robiť zásoby? Stavať bunkre? Zabezpečiť sa energeticky?
 • je potrebné postarať sa aj o telo, no musíme sa pripraviť najmä duchovne (generálna spoveď, činiť pokánie, prijímať Eucharistiu, modliť sa…)
 • Panna Mária chce zachrániť všetkých – nielen nás, nielen spravodlivých – všetkých aj hriešnikov! Chce aby sa obrátili. Netreba chodiť ďaleko, treba začať od seba, v svojej rodine
 • čas veľkého súženia je už tu, prežívame bolesť no zároveň nádej
 • netreba mať strach – ak Boha miluješ, ak sa k nemu utiekaš nemusíš sa báť
 • Panna Mária prichádza aby nás chránila
 • narodili sme sa v tejto dobe, pretože Boh s nami počíta a má s nami v týchto časoch veľký plán, Boh si ťa vyvolil aby si práve ty bol záchranou pre svojho manžela/manželku, deti, príkladom pre iných vo farnosti…
 • tento čas vyžaduje obetu, tento čas vyžaduje skloniť kolená, tento čas vyžaduje vytiahnuť tie najsilnejšie zbrane: každodennú účasť na svätej omši a ruženec
 • mnohí sa pýtajú aké spoločenstvo je to správne? Mnohí sa naháňajú za darmi jazykov, uzdravovania, vstupujú do rôznych protestantských hnutí ba až siekt – je toto cesta o ktorej nám hovorí Panna Mária? Na exorcizmy prichádzajú ľudia po rôznych modlitbách za dary a pod. ktorí sú sužovaní zlými duchmi, posadnutí. Je zaujímavé, že skôr uveríme protestantským hnutiam ako tomu, čo hovorí Panna Mária. Panna Mária nehovorí nič o odpadávaniu v Duchu Svätom, o Godzone, o kurzoch Alfa a iných… Videli ste niekedy aby počas sviatosti birmovania – kedy ľudia prijímajú Ducha Svätého aby odpadávali? Hovorili v jazykoch, prorokovali? Prečo v slovenských kresťanských médiách vystupujú pastori rôznych protestantských cirkví a niekedy až siekt, ktoré sú v iných krajinách zakázané? Tancujú, spievajú, zdvíhajú ruky – hlásajú evanjelium prosperity a zisku – odmietajú kríž, svätých, Pannu Máriu. Čo hovorí Pán Ježiš? „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“
 • v protestantskej cirkvi – založenej na hriechu – nemôže vzísť nič dobré (Luther bol exkomunikovaný katolícky kňaz, ktorý smilnil s rehoľnou sestrou, ktorá bola tiež exkomunikovaná) odmietajú pápeža, hierarchiu cirkvi – nemajú žiadnych svätých, žiadne Eucharistické zázraky, pravoslávni – tiež odmietajú pápeža, nie je tam jednota
 • Panna Mária nás chce viesť bezpečnou cestou! Ktorá nás vedie zrieknuť sa každého druhu zla a hriechu a zažiť naozajstnú skúsenosť milosti. Máme žiť v prostote malých detí. Evanjelium nás má priviesť k Ježišovi a k pravde.
 • nemecká cirkev – prečo majú problém s homosexualitou v Cirkvi, pedofíliou? Vytratila sa v týchto krajinách mariánska úcta – Panna Mária jasne hovorí, že majú ísť vždy v poslušnosti pápežovi a oni vravia NON SERVIAM – nebudem slúžiť! Odmietajú poslušnosť pápežovi.
 • Panna Mária hovorí – chráňte sa každého hriechu a zla! Hriech nemožno tolerovať – s hriechom nemožno robiť kompromisy! To je bezpečná cesta.
 • 20. storočie – storočie uvoľnenia sexuality, nemravností každého druhu – hippies, rock n roll, necudné obliekanie, nuda pláže, smilstvo, cudzoložstvo, homosexualita, pedofília, LGBT – Panna Mária vo Fatime hovorí: hriechy, ktoré do pekla vedú najviac ľudí sú hriechy NEČISTOTY
 • koho vyberáme za našich predstaviteľov štátu? Kto u nás riadi krajinu? Prezidentka – žije s partnerom, minister školstva homosexuál, predseda parlamentu, ktorý má 11 detí s 10 ženami… Vidíte ako si tieto hriechy schvaľujeme? A ako sa stávajú samozrejmosťou? Tento hriech človeka zotročuje.
 • Panna Mária nám hovorí, že v tomto svete plnom nečistoty máme my žiť sväto jednoducho a čisto! A vydávať svedectvo! Áno hoci som bol hriešny, mal som ten a ten problém, ale obrátil som sa, zasvätil Panne Márii a odvtedy žijem čisto. Svet potrebuje vzory.
 • pokiaľ nebude jednota medzi kresťanmi – nebude bezpečnej cesty! Musíme vydávať svedectvo jednoty a lásky
 • démon nás chce rozdeliť, Boh nás chce spájať
 • záchrana sveta je v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie – nie atómový kryt ale Nepoškvrnené Srdce je úkrytom a záchranou pre posledné časy
 • máme sa modliť ruženec! Každý deň. Ruženec je zbraň silnejšia od atómovej bomby. V Nagasaki aj Hirošime – kňazi, ktorí sa len 2km od epicentra v čase výbuchu modlili ruženec – budova fary ostala stáť, všetko navôkol bolo zrovnané so zemou – im samým sa nič nestalo, nemali žiadne následky z ožiarenia – zomreli prirodzenou smrťou na starobu
 • čo som urobil vo svojom živote, vo svojej rodine aby som sa pripravil na druhý príchod Pána Ježiša? Aby som sa pripravil na časy ktoré sú už tu? Každý z nás ešte máme čas aby sme sa pripravili.
 • „ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete…“ (Lk, 13,3)
 • Keď o týchto veciach vieme sme pozvaní aby sme neboli ľahostajní. Aby sme čosi urobili v živote svojom aj vo svojich rodinách a okolí. Sme pozvaní aby sme sa modlili, postili, obetovali, činili pokánie za seba, svojho manžela/manželku, deti, svokru, sestru brata. Aby sme zadosťučiňovali.
 • prichádza doba, v ktorej sa preukáže veľké Božie milosrdenstvo no aj veľká Božia spravodlivosť
 • viete na čo zomiera najviac ľudí na svete? Na covid? Na rakovinu? Nie – na POTRAT – desiatky miliónov detí ročne. Gloria Polo hovorí, že s každým potratom je vypustený nový démon z pekla a tak démoni zaplavujú svet
 • posadnutý – sužovaný démonmi môže byť človek, ktorý dlhodobo činí akýkoľvek hriech, neobráti sa nekoná za tento hriech pokánie – masturbácia, smilstvo, uhlíková voda, liečiteľstvo, cvičenie jógy ale aj napr. ohováranie, klamstvo a pod.
 • čítajte posolstvá Panny Márie – napr. z Litmanovej, Medžugoria, Modrá kniha a pod.; aby ste vedeli čo sa deje vo svete, v Cirkvi. Aby ste chápali udalosti, ktoré sa dejú v súvislostiach
 • prežívame a ešte nás čaká čas veľkej skúšky – aby sme dokázali obstáť musíme sa držať Panny Márie

„Moje Nepoškvrnené Srdce nakoniec zvíťazí…“

Prednášku Matúš Marcin – Bezpečná cesta pre posledné časy si môžte pozrieť tu:

Podporte nás

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

 1. Spätné upozornenie: Program na týždeň

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás