Anna Katarína Emmerichová hovorí o pokání trpiacej Cirkvi (očistec)

Anna Katarína Emmerichová trpela za údy bojujúcej Cirkvi. Tým však nebolo jej utrpenie skončené. Musela trpieť za všetko, za čo sa len trpieť dá. A dá sa ešte trpieť za trpiacu Cirkev.

Netrpela za nič, čo nevidela či nepoznala. Naopak, videla a poznala všetko, za čo trpela. Práve tak ako videla a poznala bojujúcu Cirkev, videla a tiež poznala ohromnú, pre nás takú tajomnú časť oblasť trpiacej Cirkvi.

Anna Katarína videla očistec. Vo videniach tam konala mnoho ciest a bola tam ako doma. A tak nám vo svojom rozprávaní mohla očistec priblížiť nášmu poznaniu a spojiť nás s ním. Ukázala, ako bojujúca Cirkev je s trpiacou Cirkvou veľmi tuho a nerozlučne spojená ako jeden celok.

Jej utrpenie bolo zmiernym utrpením a utrpenie duší v očistci aj utrpenie za tieto duše je dokončením pokánia za ich hriechy, ako ste si mohli prečítať v predošlom článku. Utrpenie, ktoré je obetované za duše v očistci, je najlepšia a najvýhodnejšia obeta. 

Pokiaľ sú duše v očistci, nemôžu pomôcť ani sebe, ani iným. Sú celkom bezmocné. Ale hneď, ako sú modlitbou a zmiernym utrpením žijúcich ľudí skrátené ich muky, a sú teda skôr vyslobodené a vchádzajú do neba, sú zaviazané vďačnosťou tým, ktorí sa za nich modlili a trpeli, a vtedy sa im už môžu odmeniť ako blažené duše. Práve preto modlitba a utrpenie za duše v očistci sú najlepšie uložené hrivny a tomu nás učí aj Anna Katarína Emmerichová. 

podporte nás sdzr

„Ach, duše v očistci musia toľko trpieť pre ich nedbalosť, pre pohodlnú zbožnosť, nedostatok horlivosti pre Boha a spásu blížneho! Ako im pomôcť, ak nie láskou, ktorou za nich zadosťučiníme, keď za nich obetujeme úkony tých cností, ktoré samy v živote zvlášť zanedbali! Svätí v nebi sa už za nich nemôžu kajať a nemôžu ani zadosťučiniť. To môžu očakávať len od detí bojujúcej Cirkvi. A ako veľmi po tom túžia! Vedia, že ani jediná dobrá myšlienka, ani jedno skutočne pravdivé prianie, ktoré sa v živom človekovi zrodí kvôli nim sa neminie účinku. A predsa sa o nich málokto stará!“

O to sa starala predovšetkým sama, dávajúc príklad po celý svoj život. Vždy si však bola vedomá mimoriadnej moci, ktorá je daná kňazom, keď vravela: „Kňaz, ktorý sa zbožne modlí breviár s tým úmyslom, aby napravil, čo duše v očistci premeškali a začo sa ešte majú kajať, im dokáže poskytnúť neuveriteľnú útechu.“ 

Pri tejto príležitosti znovu ukázala veľkú silu a moc kňazského požehnania, ktoré pôsobí nielen na zemi, ale preniká až do očistca. „Áno, sila kňazského požehnanie preniká až do očistca a ako rosa nebies občerstvuje tie duše, ktorým sa toto požehnanie posiela v silnej viere.“

Ťažko môže niečo povzniesť vedomie o dôstojnosti kňazského stavu a kňazských úkonov, než toto potvrdenie o takej zázračnej sile kňazského požehnania. Celkom určite tvrdila: „Kto by toto všetko videl tak ako ja, iste by pomáhal, ako by len mohol.“

Potom rozprávala o opustenosti duší v očistci: „Keď som v očistci, nevidím tam okrem svojho Vodcu nikoho, kto by ich navštívil. Zato však vídavam tu a tam v diaľke na zemi jednotlivých pustovníkov, rehoľníkov a žobrákov, ktorí modlitbou a umŕtvovaním pracujú pre duše v očistci. Tento očistec je očistcom Katolíckej cirkvi. Sekty sú tam oddelené, tak ako tu a trpia oveľa viac, nemajúc na zemi nikoho, kto by sa za nich modlil a kto by za nich dával na svätú omšu.“

Anna Katarína Emmerichová hovorí o pokání trpiacej Cirkvi (očistec) 1

O to lepšie mohla teda ukázať, čo je povinnosťou katolíkov: Videla som, ako sa zázračne pomáha dušiam z pokladov Cirkvi a lásky jej údov. A toto všetko bolo skutočným napravením a doplnením ich nedostatkov. Milosrdenstvo neukrivdilo spravodlivosti a spravodlivosť neukrivdila milosrdenstvu, hoci oboje je predsa rovnako veľké. 

Videla som rôzne spôsoby očisťovania a zvlášť som videla, ako sú trestaní pohodlní, za pecou sediaci kňazi, ktorí hovoria: „Uspokojím sa s malým miestečkom v nebi, modlím sa, slúžim svätú omšu, spovedám.“ Za toto sú odsúdení, aby cítili nevýslovné muky a túžbu po dobročinných skutkoch a aby pred sebou videli všetky duše, ktoré boli bez ich pomoci, a aby nečinne sedeli s bolestivou túžbou pomáhať a pracovať. Celá ich lenivosť sa premení na duševné muky, ich pokoj sa zmení na netrpezlivosť, nečinnosť v okovy. A žiadny z týchto trestov nie je natoľko pociťovaný, pretože všetky majú svoj koreň v zlu, práve tak, ako choroba, čo je nielen nepochopiteľné, ale hodné obdivu.“ 

Pre poučenie prezradila tiež výmer trestu ktoréhosi kňaza: Uvidela som kňaza, ktorý včera o deviatej večer zomrel. Bol veľmi zbožný a dobročinný. Ale predsa prišiel na tri hodiny do očistca, pretože premárnil čas rozličnými žartmi. Mal tam vlastne prísť na niekoľko rokov, jeho vyslobodenie však bolo urýchlené dôvernou modlitbou a mnohými svätými omšami. Pozerala som sa na jeho muky tri hodiny a keď ich bol zbavený, videla som čosi, čo mi bolo smiešne, totiž, akoby hovoril anjelovi: „Teraz jasne vidím, že aj anjeli oklamú človeka. Bol som predsa odsúdený na tri hodiny a zatiaľ som tu bol tak dlho. Tak dlho!“

Účinok svätej omše za duše v očistci opísala v tomto obraze: Bola som tiež v početných kostoloch a pri kňazoch a obstarávala som sväté omše a pobožnosti. Bolo nutné, aby sa za isté duše slúžilo sedem omší a už neviem prečo sa neslúžili. Keď sa potom slúžili, videla som, ako k oltáru prilietavajú celé temné, ponuré a opustené duše. Hovorili ako hladujúci – Tak dávno nám nebol daný pokrm! – Myslím, že to boli fundácie, na ktoré sa zabudlo. /fundácie – venovanie časných statkov na nejaké trvalé zbožné účely/ Zrušenie fundačných svätých omší je, ako to vidím, neopísateľnou krutosťou a okrádaním najúbohejších chudákov.

Potom opisuje svoju osamelosť na týchto cestách: Videla som, že po mojich cestách kráča pramálo žijúcich osôb, alebo vôbec nikto. Stretávali ma duše, anjeli a svätí a tiež som uzrela nejeden účinok modlitby.

A akoby to bola odmena za túto jej námahu, hneď dodala: V týchto dňoch som tiež priviedla k spovedi a do kostola mnohých ľudí, ktorí by bez toho neboli prišli.

Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2024/03/anna-katarina-emmerichova-hovori-o_0728816946.html

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

Anna Katarína Emmerichová hovorí o pokání trpiacej Cirkvi (očistec) 2

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás