Anjeli strážni – čo o nich hovoria svätí?

anjeli

Anjeli strážni v životoch svätých

Ž 138, 1

„Pred tvárou anjelov budem hrať a spievať tebe, Pane.“

Sv. Terézia z Lisieux

Aj keď si sám, raduj sa a pamätaj, že anjeli upierajú na teba zrak.

Sv. Páter Pio

Nezabudni, že strážny anjel, ktorý je stále s tebou, ťa nikdy neopúšťa a to aj bez ohľadu na to, či robíš zlé skutky.

Anjel strážny je tu pre kohokoľvek, kto je sám.

Sv. Ján Bosco

Ak si pokúšaný, volaj k svojmu anjelovi strážnemu. Chce ti pomôcť oveľa viac, ako ty dokážeš pomôcť hocikomu. Ignoruj diabla a neboj sa ho. Trasie sa a uteká pri pohľade na tvojho anjela strážneho.

Ak ťa telesný  a duchovný smútok a nešťastie trápia, obráť sa na svojho anjela strážneho vo veľkej viere a on ti pomôže.

Sv. Ján Klimak

Ak cítiš bolesť v srdci alebo výčitky svedomia v istej chvíli modlitby, zotrvaj v nej. To sa s tebou modlí tvoj anjel strážny.

Sv. Ján Mária Vianey

Ak si v stave, že sa nedokážeš modliť, ukry sa za svojho anjela strážneho a nechaj ho modliť sa namiesto teba.

Kiežby sme videli radosť nášho anjela strážneho, keď nás vidí bojovať s našimi pokušeniami.

Diabol spisuje všetky naše hriechy a anjel strážny naše dobré skutky.

Sv. Gertrúda

Ó, najsvätejší boží anjel, ktorého mi zveril Boh, vzdávam ti vďaky za všetko, čo dávaš môjmu telu i duši. Chválim a oslavujem ťa, že si sa znížil na zem, aby si mi pomáhal s trpezlivosťou vo viere a v boji proti všetkým útokom mojich nepriateľov. Buď požehnaná hodina, keď mi ťa Boh poslal, môj obranca a môj patrón. Ako poďakovanie za všetky tvoje skutky lásky ku mne ti ponúkam najvzácnejšie a najvznešenejšie srdce Ježiša a úprimný sľub, že odteraz ti budem poslušná a v hlbokej viere budem slúžiť nášmu Bohu. Amen.

Sv. Bazil Veľký

Pri každom veriacom človeku stojí anjel ako ochranca a pastier, ktorý ho vedie k večnému  životu.

Sv. Gemma Galgani

„Drahý anjel, tak veľmi ťa milujem.“

„A prečo?“

„Pretože ma učíš byť dobrou, pokornou a robiť Ježišovi radosť.“

„Ó, anjeli, anjeli, nedokážem urobiť nič. Všetci chváľte Lásku môjho Boha. Pozri Ježiš, dávam sa Tvojej svätej Láske.“

Sv. Hieronym

Dôstojnosť ľudskej duše je tak vzácna nebu, že každý človek dostal strážneho anjela od momentu, kedy začal žiť.

Sv. Anjel, patrón Portugalska

Prinášajte Najvyššiemu Pánovi neustále modlitby a obete.  Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú a za obrátenie hriešnikov. Takto prinesiete našej krajine mier. Ja som strážny anjel Portugalska. Predovšetkým prijmite a odovzdane neste utrpenie, ktoré na vás Pán zošle.

Sv. Katarína Sienska

Už ako dieťa mala sv. Katarína Sienska mystické zážitky s anjelmi – videla strážnych anjelov pri iných ľuďoch.

Sv. Ján Pavol II.

Strážny anjel niekedy vyletí tak vysoko, akoby za horizont nášho zraku, ale nikdy nás nestráca z dohľadu.

Sv. Ján XXIII.

Som neustále pod dohľadom anjela, ktorý ma chráni a prosí za mňa.

Sv. Augustín

Keď sme rezignovaní alebo mrzutí, neobchádzajme  len tak nášho anjela strážneho, pretože on počuje všetky naše vzlyky.

Sv. Faustína

Videla som svojho anjela strážneho. Povedal mi, aby som ho vždy nasledovala.

Keď som jedno popoludnie kráčala do záhrady, môj anjel strážny mi povedal, aby som sa modlila za zomierajúcich. A tak som sa začala modliť ruženec spolu so záhradníkmi za umierajúcich.

Sv. Tomáš Akvinský

Sme ako deti, ktoré potrebujú svojho majstra, aby nás utešoval a viedol. Boh nám k tomuto dáva svojich anjelov, aby boli našimi učiteľmi a vodcami.

Ž 34, 8

Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich.

Prevzaté z: https://modlitba.sk/?p=11057

Anjeli strážni - čo o nich hovoria svätí? 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás