Ôsmy deň: Svätý Michal Archaniel a Ľudovít XIV.

anjel-archaniel

Svätý Michal Archaniel, ochranca života od počatia po prirodzenú smrť

V XVII. storočí prežívalo Francúzsko drámu. Po dvadsiatich troch rokoch manželstva Ľudovíta XIII. a Anny Rakúskej ešte stále tento kráľovský pár nemal potomka.

Veľmi zbožná kráľovná za toto nikdy neprestala prosiť nebo a modlilo sa aj celé Francúzsko.

Augustiánskeho mnícha z kláštora Notre-Dame des Victoires, frátra Fiacra, navštívila Panna Mária, ktorá mu vysvetlila, ako sa modliť, aby sa narodil veľmi žiadaný následník trónu. Kráľovná sa riadila Jej pokynmi a o deväť mesiacov po troch novénach svätých omší, sa narodil Ľudovít, nazývaný Dieudonné – Bohom daný. Na poďakovanie sa kráľ rozhodol zasvätiť Francúzsko Najsvätejšej Panne.

A tak po svätom Michalovi sa aj Panna Mária Nanebovzatá stala hlavnou patrónkou krajiny. Kráľ zomrel, keď mal Ľudovít XIV. iba štyri roky. Jeho matka Anna Rakúska sa stala regentkou. Musela čeliť vážnym ťažkostiam. Proti nej a príliš mladému kráľovi sa strhol odboj vedený mocnými osobnosťami krajiny. Keďže nevedela, čo má robiť, išla sa poradiť s Jean-Jacquesom Ollierom, zakladajúcim kňazom spoločnosti v Saint Sulpice, o ktorom sa tvrdilo, že mohol s pomocou Boha robiť veci, ktoré pre ostatných neboli možné.

Ten jej odporučil, aby sa každý prvý utorok v mesiaci konala omša na počesť svätého Michala za Francúzsko. Urobila sľub, že ak odboj prestane a nastane pokoj, postaví oltár na počesť svätého Michala a vykonala to, čo jej odporučil Jean-Jacques Ollier. Odboj utíchol a kráľovná svoj sľub dodržala.

Keď Ľudovít dospel, bol korunovaný za kráľa. Rovnako ako jeho predchodcovia zasvätil svoje kráľovstvo svätému Michalovi a zasvätil aj sám seba. Táto tradícia sa datuje od Chlodovika, ktorý po zásahu svätého Michala v bitke pri Tolbiacu požiadal svätého Remigia z Remeša, aby jeho kráľovstvo zasvätil tomuto archanjelovi.

Ľudovít XIV. bol posledným kráľom, ktorý to urobil …

Tu je modlitba, ktorú predniesol Ľudovít XIV:

„Slávny svätý Michal, knieža nebeských zástupov a veliteľ Božej armády, uznávam, že máš skrze Neho všetku moc nad kráľovstvami a štátmi. Podriaďujem sa ti s celým svojím dvorom, svojím štátom a mojou rodinou, aby som žil pod tvojou ochranou; a budem pokračovať, pokiaľ na mne záleží, v zbožnosti všetkých mojich predchodcov, ktorí ťa vždy považovali za svojho zvláštneho ochrancu. Takže pre Lásku, ktorú máš k tomuto kráľovstvu, podriaď ho Bohu a tým, ktorí Ho zastupujú.“

V roku 1912 sa francúzski biskupi zhromaždili na Mont Saint Michel a zasvätili krajinu opäť svätému Michalovi.

Ako nám svätý Michal môže pomáhať dnes?

V čase pandémie sa mnohí ocitli tvárou v tvár smrti, bez prítomnosti svojich blízkych, bez možnosti prijať sviatosti. Svätý Michal môže v takýchto situáciách pomáhať. Prichádza na pomoc zomierajúcim a vyslobodzuje ich z pokušení, pomáha im zachovať si pokoj a plne sa obrátiť k Bohu.

Svätý Anselm hovorí, že keď diabol trápil zomierajúcich rehoľníkov, zasiahol svätý Michal a vyhlásil: „Vedz, že nikdy nebudeš mať nijakú moc nad dušami, ktoré sa ku mne utiekajú a ktoré sú pod mojou ochranou“.

Svätý Michal je tiež ochrancom počatého život. Chráni tých najslabších i tých, ktorí im pomáhajú. Niektorí si myslia, že to bol práve svätý Michal, ktorý sprevádzal Svätú rodinu do Egypt, aby utiekla pred Herodesom, ktorý chcel pripraviť Božie dieťa o život.

Spôsob, ako uctievať svätého Michala Archaniela

Môžeme sa zasvätiť svätému Michalovi alebo zasvätiť to, čo nám patrí. Tu je formula zasvätenia, ktorú schválila Cirkev:

„Najdôstojnejšie knieža anjelských zborov, udatný bojovník najvyššieho Boha, horlivý milovník Pánovej slávy, postrach vzbúrených anjelov, láska a rozkoš všetkých dobrých anjelov, svätý archanjel Michal! Chcem patriť medzi Tvojich ctiteľov, preto sa ti dnes odovzdávam. Tvojej starostlivej ochrane zasväcujem samého seba, moju rodinu a priateľov, moju prácu a všetko, čo mi patrí. Aký skromný je to dar, keď uvážim, že som iba úbohý hriešnik. Tebe sa však páči láska môjho srdca. Pamätaj teda, že od dnes som pod Tvojou ochranou, a tak musíš za mňa orodovať po celý môj život. Vypros mi odpustenie mojich mnohých a ťažkých hriechov, ako aj milosť milovať celým srdcom Boha, Pána Ježiša Krista, najdrahšieho Spasiteľa, najnežnejšiu Pannu Máriu a všetkých ľudí, mojich bratov, ktorých nebeský Otec miluje a ktorých Boží Syn vykúpil. Vyprosuj mi všetku pomoc, potrebnú na dosiahnutie koruny večnej slávy. Vždy ma bráň, zvlášť v poslednej chvíli môjho života, pred nepriateľmi mojej duše. Príď slávny archanjel, posilňuj ma v boji a odvráť odo mňa pekelnú priepasť, onoho vzbúreného a pyšného anjela, ktorého si kedysi premohol a zvrhol z neba. Svätý archanjel Michal, zaveď ma pred Boží trón, aby som spolu s Tebou a so všetkými anjelmi mohol spievať na chválu, česť a slávu tomu, ktorý kraľuje na veky vekov. Amen.“

(Táto modlitba zasvätenia sa modlí denne po každej svätej omši vo svätyni na vrchu Gargano v Taliansku, kde sa svätý archanjel Michal zjavoval v rokoch 490-496.)

Modlitba pápeža Leva XIII.

k svätému Michalovi archanjelovi

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás