Deviaty deň: A teraz čo? Svätý Michal, ochranca duší v očistci

anjel-archaniel

Pri každom sviatku je Nebo pripravené vyliať na svet dážď milostí. Na sviatok svätého Michala archanjela sú to milosti na jeho počesť, lebo pomohol zachrániť toľkých anjelov a ľudí, ktorí si namiesto „Non serviam!“ vybrali pokornú službu Bohu. Títo anjeli sa tešia z večného a úplného šťastia lebo neustále vidia Božiu tvár a s radosťou oslavujú svojho vodcu. Duše ľudí v nebi a v očistci sú vďačné tomu, ktorý pre nich toľko urobil a radujú sa z toho. A my, na zemi, sa spájame s nimi v tejto radosti!

Toto je milosť, o ktorú môžeme teraz požiadať: „Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, ďakujeme Vám za stvorenie anjelov. Na počesť sviatku archanjela svätého Michala, ktorý sa rozhodol zostať Vám verný, prosíme o milosť, aby bola naša krajina zachránená, aby sa obrátila k Bohu a aby sme sa mohli stále zúčastňovať obety svätej omše. Kiež úcta a oddanosť k svätému Michalovi v našej vlasti stále viac rastie!“

Ctime si svätého Michala. To je minimum, čo môžeme urobiť pre toho, ktorý každému z nás pridelil strážneho anjela. Roky blokované situácie sa vyriešili, keď sa niekoľko ľudí začalo spoločne modliť k nemu. Takže ak nás budú tisíce …!

Tento deviatnik sa môže modliť hocikedy. Svätý Michal je jedno z hlavných riešení, ktoré nám Boh ponúka. Pozývajme ľudí okolo nás, aby sa k nemu modlili. Jedným z najlepších spôsobov, ako ich inšpirovať k modlitbe, je svedčiť im o milostiach, ktoré ste dostali na jeho príhovor. Zdieľajte tieto svoje príbehy. Majte zošit, kde si môžete zapísať milosti, o ktoré prosíte skrze svätého Michala Boha a zaznamenajte si, ako ste boli vyslyšaní.

Tí, ktorí by sa chceli zúčastniť na svätých omšiach, ktoré sa konajú na počesť svätého Michala za Slovensko alebo za duše v očistci, môžu požiadať o to svojich kňazov.

Ako nám svätý Michal Archaniel môže pomáhať dnes?

Vzhľadom na všetky problémy, ktoré na Slovensku existujú, by nás mali byť tisíce, ktorí sa budeme modliť dňom i nocou. Zdá sa to nemožné. A predsa existujú duše, ktoré sú na to pripravené: sú to duše v očistci! Ale tak málo sa obraciame na tieto duše, ktoré neodmietli Boha, ale musia sa očistiť skôr, ako budú večne s Ním … Po spáse našich duší je najdrahším zámerom v Božom srdci modlitba za tieto duše. Preto nás Boh chce povzbudiť k modlitbu za ne. Oni už pre seba nemôžu urobiť nič, ale môžu urobiť veľa pre život. Keď sa za ne modlíme, oni sa modlia za nás a sila ich príhovoru je obrovská.

Spôsob, ako uctievať svätého Michala

Ako prejav úcty k svätému Michalovi dajme slúžiť sväté omše za duše v očistci a modlime sa k svätému Michalovi za ne a prosme ich o príhovor za Slovensko. Duše v očistci totiž nielen prijímajú našu pomoc, ale spätne môžu pomáhať svojim duchovným dobrodincom. Svätý Ján Mária Vianney povedal: „Keby sme vedeli, ako mocne sa tieto dobré duše v očistci prihovárajú u Božieho Srdca a aké milosti môžeme získať ich príhovormi, nezabúdali by sme tak na ne. Duše v očistci sa môžu za nás živých veľmi účinne prihovárať, lebo sú Božími priateľmi a Boh s radosťou vyhovie ich prosbám. Pamätajme teda na duše zomrelých, majúc na zreteli slová Pána Ježiša: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (Mt 5, 7).

Končíme novénu svätého Michala Archanjela. Spoločne sme v priebehu týchto niekoľkých dní rozjímali o dôvernom vzťahu, ktorý spája Boha, Slovensko a spásu duší s Kniežaťom nebeských zástupov.

20.10.2020 začína októbrová schôdza NR SR. Keď sa začneme modliť tento deviatnik 11. októbra, tak ho skončíme v predvečer tejto schôdze. Veríme, že sa nájdu kňazi, ktorí v tento deň odslúžia svätú omšu za prijatie zákona na pomoc tehotným ženám.

Modlitba pápeža Leva XIII.

k svätému Michalovi archanjelovi

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás