Deviaty deň: A teraz čo? Svätý Michal, ochranca duší v očistci

anjel-archaniel

Pri každom sviatku je Nebo pripravené vyliať na svet dážď milostí. Na sviatok svätého Michala archanjela sú to milosti na jeho počesť, lebo pomohol zachrániť toľkých anjelov a ľudí, ktorí si namiesto „Non serviam!“ vybrali pokornú službu Bohu. Títo anjeli sa tešia z večného a úplného šťastia lebo neustále vidia Božiu tvár a s radosťou oslavujú svojho vodcu. Duše ľudí v nebi a v očistci sú vďačné tomu, ktorý pre nich toľko urobil a radujú sa z toho. A my, na zemi, sa spájame s nimi v tejto radosti!

Toto je milosť, o ktorú môžeme teraz požiadať: „Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, ďakujeme Vám za stvorenie anjelov. Na počesť sviatku archanjela svätého Michala, ktorý sa rozhodol zostať Vám verný, prosíme o milosť, aby bola naša krajina zachránená, aby sa obrátila k Bohu a aby sme sa mohli stále zúčastňovať obety svätej omše. Kiež úcta a oddanosť k svätému Michalovi v našej vlasti stále viac rastie!“

Ctime si svätého Michala. To je minimum, čo môžeme urobiť pre toho, ktorý každému z nás pridelil strážneho anjela. Roky blokované situácie sa vyriešili, keď sa niekoľko ľudí začalo spoločne modliť k nemu. Takže ak nás budú tisíce …!

Tento deviatnik sa môže modliť hocikedy. Svätý Michal je jedno z hlavných riešení, ktoré nám Boh ponúka. Pozývajme ľudí okolo nás, aby sa k nemu modlili. Jedným z najlepších spôsobov, ako ich inšpirovať k modlitbe, je svedčiť im o milostiach, ktoré ste dostali na jeho príhovor. Zdieľajte tieto svoje príbehy. Majte zošit, kde si môžete zapísať milosti, o ktoré prosíte skrze svätého Michala Boha a zaznamenajte si, ako ste boli vyslyšaní.

Tí, ktorí by sa chceli zúčastniť na svätých omšiach, ktoré sa konajú na počesť svätého Michala za Slovensko alebo za duše v očistci, môžu požiadať o to svojich kňazov.

Ako nám svätý Michal Archaniel môže pomáhať dnes?

Vzhľadom na všetky problémy, ktoré na Slovensku existujú, by nás mali byť tisíce, ktorí sa budeme modliť dňom i nocou. Zdá sa to nemožné. A predsa existujú duše, ktoré sú na to pripravené: sú to duše v očistci! Ale tak málo sa obraciame na tieto duše, ktoré neodmietli Boha, ale musia sa očistiť skôr, ako budú večne s Ním … Po spáse našich duší je najdrahším zámerom v Božom srdci modlitba za tieto duše. Preto nás Boh chce povzbudiť k modlitbu za ne. Oni už pre seba nemôžu urobiť nič, ale môžu urobiť veľa pre život. Keď sa za ne modlíme, oni sa modlia za nás a sila ich príhovoru je obrovská.

Spôsob, ako uctievať svätého Michala

Ako prejav úcty k svätému Michalovi dajme slúžiť sväté omše za duše v očistci a modlime sa k svätému Michalovi za ne a prosme ich o príhovor za Slovensko. Duše v očistci totiž nielen prijímajú našu pomoc, ale spätne môžu pomáhať svojim duchovným dobrodincom. Svätý Ján Mária Vianney povedal: „Keby sme vedeli, ako mocne sa tieto dobré duše v očistci prihovárajú u Božieho Srdca a aké milosti môžeme získať ich príhovormi, nezabúdali by sme tak na ne. Duše v očistci sa môžu za nás živých veľmi účinne prihovárať, lebo sú Božími priateľmi a Boh s radosťou vyhovie ich prosbám. Pamätajme teda na duše zomrelých, majúc na zreteli slová Pána Ježiša: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (Mt 5, 7).

Končíme novénu svätého Michala Archanjela. Spoločne sme v priebehu týchto niekoľkých dní rozjímali o dôvernom vzťahu, ktorý spája Boha, Slovensko a spásu duší s Kniežaťom nebeských zástupov.

20.10.2020 začína októbrová schôdza NR SR. Keď sa začneme modliť tento deviatnik 11. októbra, tak ho skončíme v predvečer tejto schôdze. Veríme, že sa nájdu kňazi, ktorí v tento deň odslúžia svätú omšu za prijatie zákona na pomoc tehotným ženám.

Modlitba pápeža Leva XIII.

k svätému Michalovi archanjelovi

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás