Kto sú archanjeli Michal, Gabriel, Rafael?

anjel-archaniel

Kto sú títo archanieli? Ako ovplyvňujú môj dnešný život? Stále existujú? Aby sme mohli pochopiť viac o týchto tajomných bytostiach, ktoré Boh stvoril, je tu päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o archanjeloch: 1) Archanjeli sú treťou najnižšou „hodnosťou“ anjelov Anjeli sa tradične delia na to, čo sa nazýva „deväť zborov“. Táto hierarchia je založená na deviatich […]

Anjeli strážni – čo o nich hovoria svätí?

anjeli

Anjeli strážni v životoch svätých Ž 138, 1 „Pred tvárou anjelov budem hrať a spievať tebe, Pane.“ Sv. Terézia z Lisieux Aj keď si sám, raduj sa a pamätaj, že anjeli upierajú na teba zrak. Sv. Páter Pio Nezabudni, že strážny anjel, ktorý je stále s tebou, ťa nikdy neopúšťa a to aj bez ohľadu na to, či robíš zlé skutky. […]

Deviaty deň: A teraz čo? Svätý Michal, ochranca duší v očistci

anjel-archaniel

Pri každom sviatku je Nebo pripravené vyliať na svet dážď milostí. Na sviatok svätého Michala archanjela sú to milosti na jeho počesť, lebo pomohol zachrániť toľkých anjelov a ľudí, ktorí si namiesto „Non serviam!“ vybrali pokornú službu Bohu. Títo anjeli sa tešia z večného a úplného šťastia lebo neustále vidia Božiu tvár a s radosťou oslavujú svojho vodcu. Duše […]

Ôsmy deň: Svätý Michal Archaniel a Ľudovít XIV.

anjel-archaniel

Svätý Michal Archaniel, ochranca života od počatia po prirodzenú smrť V XVII. storočí prežívalo Francúzsko drámu. Po dvadsiatich troch rokoch manželstva Ľudovíta XIII. a Anny Rakúskej ešte stále tento kráľovský pár nemal potomka. Veľmi zbožná kráľovná za toto nikdy neprestala prosiť nebo a modlilo sa aj celé Francúzsko. Augustiánskeho mnícha z kláštora Notre-Dame des Victoires, frátra Fiacra, navštívila Panna […]

Siedmy deň: Rytiersky rád svätého Michala

anjel-archaniel

Svätý Michal Archaniel, ochranca svätej omše V XII. storočí napadol portugalské kráľovstvo nepriateľ a ľud sa ocitol vo veľkom súžení. V záujme záchrany krajiny vzýval portugalský kráľ Alfonse Enriques a jeho ľud svätého Michala: archanjel kráľovi v bitke mimoriadne pomohol! Útočníci utiekli a opustili kráľovstvo bez toho, aby niekto z kráľovského vojska zahynul. Na pamiatku tohto zázračného zásahu založili Alphonse Enriques a Louis […]

Šiesty deň: Svätý Michal Archaniela svätá Jana z Arku

anjel-archaniel

Svätý Michal Archaniel, zaručene istá pomoc Jedno proroctvo o storočnej vojne hovorilo, že „Francúzsko zničené ženou, jedného dňa zachráni žena“. Jana z Arku sa nestala zo dňa na deň hrdinkou, ktorá oslobodila Francúzsko: mala celkom dobrú prípravu. Boh nás vždy pripravuje na poslanie, ktoré nám zveruje! Jana bola veľmi zbožná mladá pastierka, františkánska terciárka z farnosti vedenej mníchmi […]

Piaty deň: Svätý Michal, ochranca pred epidémiami

Piaty deň: Svätý Michal, ochranca pred epidémiami 1

Svätý Ľudovít sa v mnohých ohľadoch javil ako ideálny kráľ. Mal všetky ľudské a duchovné vlastnosti, ktoré panovník potrebuje: bol zbožný, inteligentný, odvážny v boji, plný súcitu, veľmi dobrý sudca … Akým zázrakom dostalo Francúzsko takéhoto kráľa? Svätý Louis-Marie Grignion de Montfort nám vo svojej knihe o ruženci odhaľuje toto tajomstvo: Kráľovná Blanka Kastilská nemohla mať deti. Jedného dňa […]

Štvrtý deň : Le Mont saint-Michel – Francúzsko

anjel-archaniel

Svätyňa Mont Saint-Michel je celosvetovo známa svojou krásou, ktorá spája nádhernú a odvážnu architektúru s miestom vhodným na kontempláciu, vďačí za svoju existenciu osobnému zásahu svätého Michala archanjela. Okolo roku 700 prišiel svätý Michal trikrát za svätým Aubertom, biskupom v Avranches, aby ho požiadal o vybudovanie svätyne. Tento, rovnako ako prorok Samuel, pochyboval. Tretí razantnejší zásah kniežaťa […]

Spomienka na svätých anjelov strážcov

Spomienka na svätých anjelov strážcov 2

V piatok je v liturgickom kalendári spomienka na svätých anjelov strážcovP:3, 01. 10. 2020 09:27, DOM Bratislava 1. októbra (TK KBS) V piatok je v liturgickom kalendári spomienka na svätých anjelov strážcov. Podľa známeho pravidla – „lex orandi – lex credendi“ – Cirkev vyznáva pravdu o anjeloch strážnych. Anjeli strážcovia (alebo strážni anjeli) sa rozlišujú […]

Tretí deň: Svätý Michal v biblických dejinách

anjel-archaniel

Svätý Michal, ochranca našej krajiny Svätý Michal mnohokrát zasiahol do dejín hebrejského ľudu: je ich ochranným anjelom (porovnaj Daniel 10,21). Pri svojom príchode do Svätej zeme Jozue vidí bojovníka s mečom, ktorý mu hovorí, že je vodcom Jahveho armády. Je to svätý Michal, ktorý mu pomáha pri dobýjaní tejto krajiny! Pred príchodom do Svätej zeme prežíva […]