Aliancia za rodinu: Pani prezidentka, prečo stále „svieti“ náš podpis pod Istanbulským dohovorom?

Sme  šokovaní! Rada Európy tvrdí, že Váš list im bol doručený, avšak nemá konkrétne právne účinky! Veríme, že ste šokovaná aj vy. Vašu úprimnosť pri rešpektovaní parlamentu a vôle ľudí môžete preukázať veľmi ľahko svojim konaním.

Aliancia za rodinu dnes iniciovala novú petíciu s názvom „Pani prezidentka, prečo stále „svieti“ náš podpis pod Istanbulským dohovorom?“, v ktorej vyzýva pani prezidentku Čaputovú, aby doplnila oznámenie Rade Európy ohľadom Istanbulského dohovoru tak, aby malo právne účinky

Stanislav Gunčaga uviedol: „Svoje nekonanie vo veci Istanbulského dohovoru pani prezidentka odôvodňovala tým, že parlament nerozhodol ústavným spôsobom. Národná rada SR prijala ústavným spôsobom v poradí už tretie rozhodnutie o Istanbulskom dohovore. Keď bolo známe ako dopadli voľby, pani prezidentka oznámila, že rozhodnutie parlamentu bude rešpektovať a Rade Európy zaslala list. Aliancia za rodinu sa jej verejne poďakovala avšak uviedla, že požiada Radu Európy o informáciu, či túto skutočnosť vyznačila v listine podpisov a ratifikácií. Podpis Slovenskej republiky tu totiž stále „svieti“ bez akejkoľvek zmienky, že prestal mať právne účinky.“

Anton Chromík dodal: „Príslušný úrad Rady Európy nám na našu otázku: „Prijali ste tento list citovaný v otázke 1 ako jasné vyhlásenie podľa článku 18 písm. a) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, že Slovenská republika dala jasne najavo svoj zámer nestať sa zmluvnou stranou?“ odpovedal nasledovne: Oznámenie bolo prijaté ako informácia o súčasnom stave ratifikačného postupu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (CETS č. 210) Slovenskej republiky bez konkrétnych právnych účinkov a bolo zodpovedajúcim spôsobom spracované.“

Vladimír Turenič uviedol: „Sme  šokovaní! Rada Európy tvrdí, že list prezidentky Slovenskej republiky im bol doručený, avšak nemá konkrétne právne účinky! Veríme, že je šokovaná aj pani prezidentka. Pani prezidentka teraz môže úprimnosť pri rešpektovaní parlamentu a vôle ľudí preukázať veľmi ľahko svojim konaním.“

Peter Beňa zdôraznil: „V petícii vyzývame pani prezidentku, aby podobne, ako žiadala od parlamentu dodržanie procedúry dodržala procedúru aj ona a oznámila Rade Európy právne účinným spôsobom, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. Súčasne očakávame od novej vlády zavádzanie systémových opatrení na prevenciu a elimináciu domáceho násilia, násilia na deťoch a ženách a ďalších zraniteľných skupinách. Dúfame, že budú  konkrétne opatrenia prijaté čo najskôr. To je to, čo potrebujeme. Slovensko potrebuje prestať mrhať financie a energiu na pretláčanie kontroverzných dohovorov.“

Anton Chromík na záver dodal: „Nie je pravdou, že kým nie je  Istanbulský dohovor ratifikovaný, žiadne záväzky z neho nevyplývajú. Podľa Viedenského dohovoru o zmluvnom práve ten, kto dohovor podpísal má povinnosť zdržať sa konania, ktorý by mohlo mariť predmet a účel daného dohovoru až kým jasne neprejaví úmysel, že sa nehodlá stať jeho zmluvnou stranou. Všetci sa zhodneme, že ženy je potrebné chrániť pred násilím, ale účel Istanbulského dohovoru pri presadzovaní rodovej ideológie nemienime prijať a budeme proti nemu konať. Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili. Rod si nevyberáme, s rodom sa rodíme.“

Celý článok nájdete na: https://www.hlavnespravy.sk/aliancia-za-rodinu-pani-prezidentka-preco-stale-svieti-nas-podpis-istanbulskym-dohovorom/2167716

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás