7 DAROV DUCHA SVÄTÉHO na CESTE k SVÄTOSTI pre KAŽDÉHO z NÁS

⚜️ Pápež František v apoštolskej exhortácii ,,Gaudete et exsultate – O povolaní k svätosti v súčasnom svete“ píše: ,,Čo chcem pripomenúť touto exhortáciou, je predovšetkým povolanie k svätosti, ktoré Pán predkladá každému jednému z nás; povolanie, ktoré sa obracia aj na teba: „Buďte svätí, lebo ja som svätý“ (Lv 11, 44; 1 Pt 1, 16). Druhý vatikánsky koncil to dôrazne podčiarkol: „Všetci veriaci v Krista akéhokoľvek povolania a stavu, vystrojení toľkými a takými spasiteľnými prostriedkami, sú Pánom povolaní, každý svojou cestou, na takú dokonalú svätosť, ako je dokonalý sám Otec. Každý svojou cestou.“

🔰 V Liste Hebrejom sú spomenuté rozličné svedectvá, ktoré nás oduševňujú: „Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou“ (Hebr 12, 1). Hovorí sa tam o Abrahámovi, Sáre, Mojžišovi, Gedeonovi a ďalších (porov. Hebr 11) a predovšetkým tam zaznieva pozvanie, aby sme si uvedomili, že sme „obklopení oblakom svätých“ (Hebr 12, 1), ktorí nás povzbudzujú, aby sme sa nezastavili na ceste a pobádajú nás, aby sme kráčali až do cieľa. (Gaudete et exsultate)

⚜️ Vy takisto máte poslanie: stať sa svätými, milovať Boha opravdivou a svojho blížneho milosrdnou láskou. Aby ste ho splnili, potrebujete vo svojom živote sedem darov Ducha Svätého, vďaka ktorým sa budete môcť pripodobniť svätým a prísť do neba.

🔰 Opis siedmich darov Ducha Svätého, ako ich uvádza rehoľná komunita nazývaná spiritáni (Otcovia Ducha Svätého):

🔥 Dar poznania umožňuje duši odmaskovať falošnosť stvorení, odhaľuje ich prázdnotu a ukazuje, že ich jediným účelom je byť nástrojmi v Božích rukách. Sprevádzaní jeho svetlom dávame prvé veci na prvé miesto.

🔥 Dar rozumu pomáha pochopiť význam právd nášho svätého náboženstva. Naša viera prestane byť neplodná a nečinná, ale bude inšpirovať spôsob života, ktorý výrečne svedčí o viere, ktorá je v nás.

🔥 Dar rady obdarúvá dušu nadprirodzenou rozvážnosťou a umožňuje jej posudzovať rýchlo a správne, čo treba urobiť, a to najmä v ťažkých situáciách. Rada je nadprirodzený zdravý rozum, cenný poklad pri hľadaní spásy.

🔥 Dar sily posilňuje dušu proti prirodzenému strachu a podporuje nás pri vykonávaní povinností. Sila dáva vôli podnet a energiu, aby bez váhania vykonávala najťažšie úlohy a čelila nebezpečenstvám.

🔥 Dar nábožnosti plodí v našom srdci synovskú lásku k Bohu ako najmilujúcejšiemu Otcovi. Človek naplnený darom nábožnosti nepovažuje praktizovanie svojho náboženstva za zaťažujúcu povinnosť, ale za radostnú službu.

🔥 Dar bázne voči Bohu nás napĺňa rešpektom voči Bohu, aby sme sa nebáli ničoho okrem toho, že ho urazíme hriechom. Odpútava nás od svetských rozkoší, ktoré by nás mohli odlúčiť od Boha.

🔥 Dar múdrosti pokrýva všetky ostatné dary, podobne ako láska zahŕňa všetky ostatné čnosti. Múdrosť je najdokonalejšia z darov. O múdrosti sa píše, ,,súčasne s ňou dostal som aj iné dobrá, skrze jej ruky nevyčísliteľné bohatstvo.“ Dar múdrosti posilňuje našu vieru, upevňuje nádej a zdokonaľuje lásku.

⚜️ Je zrejmé, že duša každého zo svätých bola naplnená Duchom Svätým.Vždy si brali k srdcu jeho vnuknutia. Nepredstavujú ľudí pochybností. Učí nás dávať Bohu to, čo mu patrí. Všetko vložiť do modlitby a čakať od Pána usmernenie a svetlo Ducha Svätého.

🔰 Poslaním Ducha Svätého je pomáhať nám, aby sme sa stali milujúcimi, vernými, spravodlivými, a tak pod jeho láskyplnou opaterou stali sa svätými.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroj:

– Gaudete et exsultate/Pápež František – knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze: https://www.zachej.sk/produkt/27764/gaudete-et-exsultate/

– Zasvätenie sa svätému Jozefovi/Donald H. Calloway – knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze: https://www.zachej.sk/produkt/34699/zasvatenie-sa-svatemu-jozefovi/

Obrázok: citát/sv. Bernardín Sienský

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás