5 tipov svätého Benedikta z Nursie pre vzťah s Bohom a ľuďmi

Svätý Benedikt z Nursie, zakladateľ benediktínskeho rádu v 6. storočí a patrón Európy, ponúka päť základných rád, ako dať životu zmysel v novom roku, ktorý sa začína. Jeho Regula, súbor smerníc, ktoré viedli životy tisícov a tisícov kontemplatívcov v priebehu dejín, je tiež zdrojom inšpirácie pre každého človeka, ktorý chce rásť vo svojom vzťahu s Bohom.

1. Hovor pravdu srdcom a ústami

Tu je rada, ktorú svätý Benedikt zanechal každému kresťanovi: hľadaj pravdu vo všetkom čo robíš a hovoríš, a buď k sebe vždy úprimný.

Táto rada nám na konci roka (no aj hocikedy inokedy, kedy sa rozhodneme pre nový začiatok) ponúka možnosť úprimne sa zamyslieť nad sebou samými. Je to privilegovaná chvíľa bilancovať, čo nás približuje k Bohu a k iným a čo nie. Na základe tejto úvahy si môžeme stanoviť ciele a zámery, ktoré nám pomôžu rásť a zlepšovať sa.

2. Keď v sebe vidíš niečo dobré, pripisuj to Bohu, nie sebe

Svätý Benedikt varuje pred nebezpečenstvom svojvoľnosťou alebo myslením, že svätosť možno dosiahnuť len vlastným úsilím. Tento model určite vytvára kresťanov, ktorí sú čistí ako anjeli, ale aj hrdí ako démoni.

Benedikt namiesto dôvery vo vlastné zásluhy pozýva človeka, aby spoznal svoje obmedzenia, a tak sa vždy spoliehal na Boha. 

„Z Božej milosti som tým, čím som“, píše Benedikt v Regule citujúc svätého Pavla (1 Kor 15,10). A dodáva: „Kto sa chce chváliť, nech sa chváli v Pánovi“ (2 Kor 10, 17).

3. Zachraňujte chudobných, obliekajte nahých, navštevujte chorých…

Svätý Benedikt sa neobmedzuje len na prosbu o pomoc pre chudobných, pretože nás v Regule nabáda, aby sme im „pomáhali“. Jeho nabádanie je obzvlášť významné, pretože mnohí mnísi považovali svoje zasvätenie Bohu za spôsob, ako uniknúť pred svetom a pred ostatnými, vrátane chudobných.

„S maximálnou usilovnosťou sa zaujímať o chorých, o deti, o hostí a o chudobných, vediac dobre, že v deň súdu bude musieť skladať účty zo všetkých týchto ľudí, zverených do jeho starostlivosti,“ napísal. Svätý Benedikt.

„Predovšetkým chudobných a pútnikov treba prijímať so všetkou možnou úctou a starostlivosťou, pretože práve v nich je Kristus prijímaný veľmi zvláštnym spôsobom“.

Pri našich vzťahoch s inými Benedikt ponúka svoju najpraktickejšiu radu: „V prípade sporu s bratom nastoľte mier pred západom slnka.“

4. Nečinnosť je nepriateľom duše

Podľa Reguly svätého Benedikta práca predstavuje formu uctievania a spôsob napodobňovania Ježiša, ktorý sa ako tesár venoval ručnej práci. 

Slogan inšpirovaný svätým Benediktom, „Ora et labora “ – „Modli sa a pracuj“, ako opis života mnícha znamená, že práca je formou modlitby a modlitba formou práce. 

To znamená, že práca je rovnako dôležitá ako modlitba. Cieľ kresťana – svätosť, môže byť dosiahnutý nasledovaním tejto dvojitej cesty a práca, to treba zdôrazniť, je tiež jedným z hlavných priestorov socializácie. 

Modlitba a práca teda spája zem a nebo, posvätné a svetské, imanenciu a transcendenciu a spája ľudí. 

5. Často sa venujte modlitbe

Pre svätého Benedikta je neustála modlitba spôsobom, ako udržiavať trvalý vzťah s Bohom a hľadať jeho vedenie a milosť v každom čase. Preto svätec vo svojej Regule odporúča vždy venovať čas modlitbe, a to aj počas práce.

Patrón Európy verí, že chvíle modlitby by nemali byť nekonečné: „Modlitba preto musí byť krátka a čistá, pokiaľ nie je predĺžená horlivosťou a inšpiráciou Božej milosti“.

Benedikt podčiarkol najmä dôležitosť osobnej modlitby a meditácie, najmä odporúčanie meditovaného čítania Biblie.

Veľký význam potom prikladá účasti na liturgii, najmä na svätej omši, ktorá je ústrednou súčasťou života Cirkvi, ktorou veriaci vyjadrujú svoju vieru v Boha a jednotu medzi nimi.

A posledná rada na záver: „Nikdy nezúfaj nad Božím milosrdenstvom“.

A teda ak počas roka padneme alebo neplníme svoje predsavzatia, svätý Benedikt zanecháva v Regule svoju najvzácnejšiu radu: „Nikdy nezúfajte nad Božím milosrdenstvom“.

Autor: Masima

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2023/01/5-tipov-svateho-benedikta-z-nursie-pre.html

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás