31.12. od 17:00 Silvester so Slovenským dohovorom za rodinu (vysielame z Medžugoria)

Drahí bratia a sestry. Priblížil sa posledný deň v roku. Mnohí ho spájajú s hýrením, zábavou, či alkoholom. Panna Mária nás v posolstvách z Modrej knihy pozýva prežiť túto noc v pokoji, modlitbe a zadosťučinení za všetky hriechy spáchané počas tejto noci.

„Vidíte, koľkí ľudia trávia tieto hodiny v hýrení a v zábavách a očakávajú nový rok v pohanskej atmosfére, často dávajúc na obdiv prekročenie Pánovho svätého zákona. Vy budete prežívať tieto hodiny so mnou, v modlitbe a v tichosti, v meditácii o mojich slovách a vo veľkej dôvere vo vášho nebeského Otca. To Božia prozreteľnosť pripravuje pre vás každý nový deň a každý nový rok a dáva rytmus udalostiam času, pretože Otec koná pre dobro všetkých svojich detí.“ (31.12.1995)

„Pozývam vás stráviť posledné hodiny roka so mnou v pohrúžení do modlitby, v mlčaní, v duchu zadosťučinenia a pokánia. Modlite sa a čiňte pokánie.“ (31.12.1996)

Na konci roka máme určite tiež každý za čo ďakovať. A tak aj my ďakujeme Pánu Bohu a Matke Božej za to, že sme mohli robiť to čo robíme, vysielať pre Vás, modliť sa s vami, pripravovať relácie, nové dokumenty a mnohé iné projekty. Ďakujeme celému nášmu tímu, pretože sú to ľudia, ktorí svoju prácu robia mnohokrát v rámci svojho voľného času, dobrovoľne a vždy s láskou, ochotou a úsmevom na perách. Ďakujeme o. biskupom a všetkým duchovným otcom, ktorí sa s nami a za nás modlia. Ďakujeme zo srdca aj Vám naši drahí sledovatelia. Bez Vás by sme nemohli robiť to čo robíme. Ďakujeme, že sa s nami modlíte, podporujete nás, šírite naše videá či články a píšete nám mnohé povzbudzujúce správy. Pokiaľ to bude Božia vôľa budeme pre Vás aj naďalej produkovať čoraz kvalitnejšie relácie a prenosy. V novom roku pre Vás pripravujeme hodnotné dokumenty, ktoré môžeme vytvoriť práve vďaka Vám, pripravujeme tiež nové relácie. Ak Pán Boh dá plánujeme robiť modlitbové akcie nielen v online priestore ale reálne na rôznych pútnických miestach na Slovensku. O všetkom Vás budeme vopred informovať.

Do nového roku Vám zo srdca prajeme nie to, aby bol nový rok lepší ale aby sme sa MY všetci stali v novom roku lepšími. A k tomu nech nám Preblahoslavená Panna Mária vyprosí potrebné milosti u Všemohúceho Boha.

Váš tím Slovenského dohovoru za rodinu

SILVESTROVSKÝ PROGRAM Z MEDŽUGORIA

17:00 svätý ruženec

18:00 svätá omša

22:00 adorácia

23:30 svätá omša

Aktuálny projekt – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás