31.12. od 17:00 Silvester so Slovenským dohovorom za rodinu (vysielame z Medžugoria)

Drahí bratia a sestry. Priblížil sa posledný deň v roku. Mnohí ho spájajú s hýrením, zábavou, či alkoholom. Panna Mária nás v posolstvách z Modrej knihy pozýva prežiť túto noc v pokoji, modlitbe a zadosťučinení za všetky hriechy spáchané počas tejto noci.

„Vidíte, koľkí ľudia trávia tieto hodiny v hýrení a v zábavách a očakávajú nový rok v pohanskej atmosfére, často dávajúc na obdiv prekročenie Pánovho svätého zákona. Vy budete prežívať tieto hodiny so mnou, v modlitbe a v tichosti, v meditácii o mojich slovách a vo veľkej dôvere vo vášho nebeského Otca. To Božia prozreteľnosť pripravuje pre vás každý nový deň a každý nový rok a dáva rytmus udalostiam času, pretože Otec koná pre dobro všetkých svojich detí.“ (31.12.1995)

„Pozývam vás stráviť posledné hodiny roka so mnou v pohrúžení do modlitby, v mlčaní, v duchu zadosťučinenia a pokánia. Modlite sa a čiňte pokánie.“ (31.12.1996)

Na konci roka máme určite tiež každý za čo ďakovať. A tak aj my ďakujeme Pánu Bohu a Matke Božej za to, že sme mohli robiť to čo robíme, vysielať pre Vás, modliť sa s vami, pripravovať relácie, nové dokumenty a mnohé iné projekty. Ďakujeme celému nášmu tímu, pretože sú to ľudia, ktorí svoju prácu robia mnohokrát v rámci svojho voľného času, dobrovoľne a vždy s láskou, ochotou a úsmevom na perách. Ďakujeme o. biskupom a všetkým duchovným otcom, ktorí sa s nami a za nás modlia. Ďakujeme zo srdca aj Vám naši drahí sledovatelia. Bez Vás by sme nemohli robiť to čo robíme. Ďakujeme, že sa s nami modlíte, podporujete nás, šírite naše videá či články a píšete nám mnohé povzbudzujúce správy. Pokiaľ to bude Božia vôľa budeme pre Vás aj naďalej produkovať čoraz kvalitnejšie relácie a prenosy. V novom roku pre Vás pripravujeme hodnotné dokumenty, ktoré môžeme vytvoriť práve vďaka Vám, pripravujeme tiež nové relácie. Ak Pán Boh dá plánujeme robiť modlitbové akcie nielen v online priestore ale reálne na rôznych pútnických miestach na Slovensku. O všetkom Vás budeme vopred informovať.

Do nového roku Vám zo srdca prajeme nie to, aby bol nový rok lepší ale aby sme sa MY všetci stali v novom roku lepšími. A k tomu nech nám Preblahoslavená Panna Mária vyprosí potrebné milosti u Všemohúceho Boha.

Váš tím Slovenského dohovoru za rodinu

SILVESTROVSKÝ PROGRAM Z MEDŽUGORIA

17:00 svätý ruženec

18:00 svätá omša

22:00 adorácia

23:30 svätá omša

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás