25 tajomstiev duchovného boja, ktoré Pán Ježiš zjavil sv. Faustíne

sv. faustina

Ako sa chrániť pred útokmi démonov a ich pokušení?

V Krakove – Pradniku, 2. júna 1938, Pán Ježiš nariadil mladej poľskej sestre milosrdenstva 3-dňové duchovné cvičenia. Faustína Kowalská podrobne zaznamenala Kristove inštrukcie vo svojom denníku, ktorý je mystickou príručkou modlitby a Božieho milosrdenstva.

Tu sú slová, ktoré Ježiš pošepkal Faustíne o tom, ako sa chrániť pred útokmi diabla. Tieto pokyny sa stali zbraňou sv. Faustíny pre dobrý boj.

Prednáška o duchovnom boji: „Dcéra moja, chcem ťa poučiť o duchovnom boji“ (Denníček 1760).

 1. Nikdy sa nespoliehaj na seba, ale celkom sa odovzdaj do mojej vôle.
25 tajomstiev duchovného boja, ktoré Pán Ježiš zjavil sv. Faustíne 1

Dôvera je duchovná zbraň. Dôvera je súčasťou štítu viery, ktorý Svätý Pavol spomína v šiestej kapitole Listu Efezanom: Oblečte si Božiu výzbroj! Odovzdanie sa do Božej vôle je činom dôvery; úkon viery rozptýli zlých duchov.

 1. V opustenosti, temnote a rôznych pochybnostiach sa utiekaj ku mne a k svojmu duchovnému vodcovi. On ti vždy odpovie v mojom mene.

V časoch duchovného boja sa okamžite modlite k Ježišovi. Volajte Jeho Sväté Meno, ktorého sa podsvetie obáva. Zmeňte tmu na svetlo tak, že o tom poviete duchovnému vodcovi alebo spovedníkovi a nasledujte jeho pokyny.

 1. Nevyjednávaj so žiadnym pokušením, ihneď sa ukry v mojom srdci.

V rajskej záhrade Eva vyjednávala s diablom a zlyhala. Máme útočisko v Ježišovom svätom srdci. Pri utiekaní sa ku Kristovi sa tak obrátime chrbtom k démonom.

 1. Pri prvej príležitosti odhaľte pokušenie spovedníkovi.

Dobré spovede, dobrý spovedník a dobrý kajúcnik sú receptom na víťazstvo nad pokušením a démonickým útlakom – bez zbytočného odkladu.

 1. Samoľúbosť postav na posledné miesto, aby neznehodnotila tvoje skutky.

Vlastná láska je prirodzená, ale mala by byť bez pýchy. Skromnosť porazí diabla, ktorý sám je dokonalou hrdosťou a pýchou. Satan nás láka k nezriadenej sebaláske, aby nás viedol do svojej pýchy.

 1. S veľkou trpezlivosťou znášaj samu seba.

Trpezlivosť je tajná zbraň, ktorá nám pomáha udržiavať pokoj v duši aj pri veľkých búrkach života. Sebaznášanie je súčasťou pokory a dôvery. Diabol nás pokúša k netrpezlivosti, obráteniu sa proti sebe, aby sme sa hnevali sami na seba. Pozerajte na seba z Božieho uhla pohľadu. On je k nám nekonečne trpezlivý.

 1. Nezanedbávaj vnútorné umŕtvovania.

Písmo učí, že niektorí démoni môžu byť odstránení len modlitbou a pôstom. Vnútorné umŕtvovanie je zbraňou do vojny. Môžu to byť malé obety obetované s veľkou láskou. Sila obetnej lásky vás zbaví Vášho nepriateľa.

 1. Názor predstavených a spovedníka vo svojom vnútri nikdy nespochybňuj.

Kristus hovorí so sv. Faustínou, ktorá žila v kláštore. My všetci máme nad sebou svoju autoritu. Cieľom diabla je rozdeliť a podmaniť si pre seba pokornú poslušnosť voči našim autoritám. Pravá autorita duchovného vodcu je duchovnou zbraňou.

 1. Utekaj od šomrajúcich, ako od morovej nákazy.

Jazyk je silná nádoba, ktorá môže spôsobiť veľké škody. Reptanie, klebety nie sú z Boha. Diabol je klamár, ktorý vyvoláva falošné obvinenia a klebety, ktoré môžu zabiť povesť človeka. Vyhýbajte sa reptaniu!

 1. Nech každý robí, ako sa mu páči, ty konaj tak, ako od teba žiadam.

Myslieť na vlastné veci a vlastnú zodpovednosť je kľúčové v duchovnom boji. Diabol je zaneprázdnený tým, že sa snaží všetkých pritiahnuť. Proste Boha a nechajte názory ostatných mimo seba. Konajte, ako Boh žiada.

 1. Zachovávaj čo najvernejšie regulu.

Ježiš tu hovorí o náboženských pravidlách. Väčšina z nás urobila nejaký sľub pred Bohom a Cirkvou a mali by sme byť verní našim sľubom – t.j. manželské, krstné sľuby. Satan pokúša na neveru, bezprávie a neposlušnosť. Vernosť je zbraňou k víťazstvu.

 1. Keď zakúsiš nepríjemnosti, mysli na to, čo dobré by si mohla urobiť pre človeka, ktorý ti spôsobil utrpenie.

Byť nádobou Božieho milosrdenstva je zbraňou pre dobro a pre porážku zla. Diabol pokúša k nenávisti, hnevu, pomste a neodpusteniu. Ľudia nám často ublížia. Aké dobro im však môžeme urobiť? Keď vrátime požehnanie a nie zlo, preruší sa prekliatie.

 1. Nezveruj sa ľuďom so svojimi zážitkami

Utáranú dušu ľahšie napadne diabol. Nepýtajte sa všetkých na ich názor. Vylejte svoje pocity najskôr  Pánovi. Pamätajte, že pocity sú prchavé. Pravda je  Váš kompas.

 1. Mlč, keď ťa napomínajú.

Väčšina z nás už bola niekedy niekým pokarhaná. Nemáme nad tým žiadnu kontrolu, ale môžeme kontrolovať našu odpoveď. Potreba mať stále pravdu môže viesť k démonickej pasci. Boh pozná pravdu. Nechaj to tak. Ticho je ochrana. Diabol môže použiť samo-spravodlivosť, aby nás taktiež popudil.

 1. Nepýtaj sa všetkých na ich názor, ale svojho duchovného vodcu, voči nemu buď úprimná a jednoduchá ako dieťa.

Jednoduchosť života môže odohnať démonov. Poctivosť je zbraň na porazenie Satana, klamára. Keď klameme, vkročíme na jeho pôdu a on sa nás bude snažiť oveľa viac zviesť.

 1. Nedaj sa znechutiť nevďačnosťou.

Nikto nemá rád, keď mu uprú vďaku. Ale keď sa stretneme s nevďakom alebo necitlivosťou, môže nás viesť duch odvahy. Odolávaj zastrašovaniu, pretože nikdy nie je od Boha. Je to jedno z najviac efektívnych pokušení diabla. Vďačnosť vo všetkom vyhrá pre teba, v Onen tvoj posledný deň.

Príspevky - podporte nás
 1. Neskúmaj zvedavo cesty, po ktorých ťa vediem.

Potreba poznať všetko  a zvedavosť na budúcnosť je pokušenie, ktoré viedlo príliš veľa ľudí k psychológom, čarodejníkom, veštcom. Vyberte si cestu vo viere. Rozhodnite sa dôverovať v Boha, ktorý vás vedie na ceste do neba. Odolávajte stále duchu prílišnej zvedavosti.

 1. Keď omrzenosť a znechutenie zaklopú na tvoje srdce, utekaj sama pred sebou a skry sa v mojom srdci.

Ježiš prináša to isté posolstvo druhýkrát. Teraz sa odvoláva na nudu. Predtým v denníku povedal svätej Faustíne, že diabol najľahšie láka nečinné duše. Dajte si pozor na nudu, na ducha letargie alebo apatie. Nečinné duše sú ľahkou korisťou pre démonov. Zotrvávajte v Bohu.

 1. Neboj sa boja, už samotná odvaha často odstraší pokušenie a neodvažuje sa na nás útočiť.

Strach je druhou najčastejšou taktikou diabla (pýcha je prvá). Odvaha zastrašuje diabla – uteká pred tvojou vytrvalosťou, ktorá stojí na Ježišovi, na skale. Všetci bojujme, Boh je naša istota.

 1. Bojuj vždy s hlbokým presvedčením, že ja som pri tebe.

Ježiš poučuje Faustínu, aby vo všetkom „bojovala“ s presvedčením. Môže tak urobiť, pretože Kristus ju sprevádza. Kresťania sú povolaní bojovať s presvedčením proti všetkým démonickým taktikám. Diabol sa pokúša terorizovať duše, odolávajte démonickému terorizmu! Volajte k Duchu Svätému po celý deň.

 1. Neriaď sa citom, lebo on nie je vždy v tvojej moci, ale celá zásluha spočíva vo vôli.

Všetky zásluhy spočívajú vo vôli, lebo láska je aktom vôle. V Kristovi sme úplne slobodní. Musíme si vybrať, rozhodnutie k dobrému alebo zlému. Na ktorej strane si?

 1. Buď aj v najmenších veciach vždy závislá od svojich predstavených.

Kristus poučuje nielen rádovú sestru, ale my všetci máme mať Pána ako nášho Najvyššieho Spasiteľa. Závislosť od Boha je zbraňou duchovného boja, pretože nemôžeme vyhrať sami. Vyhlásenie Kristovho víťazstva nad zlom je súčasťou nášho učeníctva. Kristus prišiel poraziť smrť a zlo. Ohlasujte ho!

 1. Nesľubujem ti pokoj a potechy, ale pripravuj sa na veľké boje.

Sv. Faustína trpela fyzicky a duchovne. Bola pripravená na veľké bitky vďaka Božej milosti, ktorá ju udržiavala. Kristus nás jasne učí v písme, aby sme boli pripravení na veľké bitky, aby sme si obliekli Božiu výzbroj a odolávali diablovi. Buďte vždy ostražití a bystrí.

 1. Vedzte, že teraz si na javisku a prizerajú sa ti celá zem i nebo.

Všetci sme na veľkej scéne, kde sa na nás pozerajú nebesia a zem. Aké posolstvo nám dáva život? Čo vyžaruje z nás – tieň svetla, tmy alebo šedi? Spôsob, akým žijeme, priťahuje viac svetla alebo viac tmy? Ak sa diablovi nepodarí nás vtiahnuť do temnoty, pokúša sa nás držať vo vlažnosti, ktorá nie je Bohu príjemná.

 1. Bojuj ako rytier, aby som ťa mohol odmeniť. Nebuď príliš ustráchaná, pretože nie si sama.

Pánove slová k svätej Faustíne sa môžu stať našou zbraňou. Bojujte ako rytier! Kristov rytier dobre pozná príčinu, pre ktorú bojuje, vznešenosť svojho poslania, kráľa, ktorému slúži a s požehnanou istotou víťazstva bojuje až do konca, aj za cenu vlastného života. Ak mladá, nevzdelaná, jednoduchá poľská mníška, zjednotená s Kristom, môže bojovať ako rytier, každý kresťan môže urobiť to isté. Viera je víťazstvo..

Pán Ježiš zjavil sv. Faustíne 25 tajomstiev duchovného boja.

Sám Pán Ježiš nám hovorí, že v živote nesmieme prepadať pokušeniam, zúfalstvu a hriechu ale sami sa aktívne podieľať na našej spáse. K tomu patrí aby sme sa vyzbrojili duchovnými zbraňami a s odvahou sa pustili bojovať za na našu spásu aj spásu iných ľudí. Ďakujme dobrotivému Bohu, že nám tieto duchovné zbrane zjavil a poučuje nás ako ich používať.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás