Články

kríž biblia sdzr
Články

Odkaz pre posledné časy od pátra Dolinda

„Vodcovia krajín majú vážnu povinnosť všemožnými prostriedkami verejne povzbudzovať ducha obrátenia a pokánia, ako to urobil kráľ Ninive pod vplyvom Jonášovho proroctva. Túto povinnosť majú predovšetkým

Read More »
Články

Príbeh svätej Rity

Ako v celých dejinách svätosti ide predovšetkým o samého Ježiša, tak v životoch svätých ide o lásku Boha, ktorá sa dáva poznať v trpiacom Kristovi.

Read More »
Články

Ruženec – veľký dar z neba I. časť

Modlitbu posvätného ruženca darovala Panna Mária na začiatku 12. storočia svätému Dominikovi Guzmánovi, ako účinný nástroj v boji so šíriacou sa herézou albigéncov v Cirkvi.

Read More »

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás