Cirkev je matka a žena ako Mária hovorí pápež František

Cirkev je matka a žena ako Mária hovorí pápež František 1

V deň prvej spomienky na Pannu Máriu, Matku Cirkvi, pápež František slávil 21.5.2018 svätú omšu v kaplnke Domu sv. Marty a pripomenul, že prvou cnosťou matky je nežnosť. Pripomeňme si túto stále aktuálnu kázeň sv. otca. „Cirkev je ženského rodu“, „je matkou“ a keď sa táto identita stratí, stáva sa „charitatívnym združením alebo futbalovým tímom“. Keď […]

Otec Dominik Chmielewski – manželstvo

Dominik Chmielevski

”Manželský sľub je úžasný exorcizmus pre jednotlivcov bojujúcich za vernosť” Ak manžel odvrátil srdce od svojej manželky, miluje a hľadá srdce inej ženy, Boh nevypočuje žiadne jeho žiadosti. Manželské sľuby sú neuveriteľným exorcizmom pre jednotlivcov bojujúcich o vernosť, ktorá by sa mala obnoviť v našich manželstvách. Spoločná modlitba musí prebiehať vo fyzickej, emočnej i duchovnej jednote […]

Lekári ma nútili ísť na potrat – ťažký boj o moje deti

SDZR potrat, dieťa matka

Žena, manželka a matka rozpráva o svojich 4 tehotenstvách. Počas troch z nich musela so svojim manželom a rodinou čeliť rizikám narodenia postihnutého dieťaťa alebo vlastných vážnych zdravotných komplikácií. Potrat bol ponúkaný vždy ako možnosť číslo 1, napriek tomu, že možností je vždy viacero. Tento príbeh hovorí o odvážnom a chvála Všemohúcemu Bohu úspešnom boji […]

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu 25. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok

▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás Štvrtý týždeň – Odovzdám sa milosrdnej Matke 25. deň – Márii zverím moje dočasné dobrodenia – video Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32) Modlitba k Duchu Svätému Boží […]