Jeruzalemský ruženec

Jeruzalemský ruženec 1

Jeruzalemský ruženec ako účinná modlitba za duše v očistci. Veď posúďte sami: Kto sa zbožne pomodlí vo Veľkom týždni Jeruzalemský ruženec, pomôže vyslobodiť 25 duší z očistca a privedie 25 duší zatvrdlivých hriešnikov k pokániu. Aj tieto príspevky sú vďaka Vašej podpore ?? Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak […]

Mystické mesto Božie – spoznajte jedno z najväčších mariánskych diel sveta

mystické mesto Božie

Kto bola tajomná mystička Mária z Agredy? Čo nám táto žena, ktorá žila v 17. storočí, zanechala o živote Panny Márie? A čo obsahuje jej dielo s názvom Mystické mesto Božie? „Dcéra moja, keď sa náležite a pozorne zamyslíš nad svojimi povinnosťami, zistíš, že všetky práce, ktoré ti ukladajú prikázania a predpisy svätého Pánovho zákona, sú veľmi ľahké a príjemné. […]

Liturgia domácej cirkvi pre rodiny na veľkonočné obdobie

Liturgia domácej cirkvi pre rodiny na veľkonočné obdobie 2

Prinášame tzv. liturgiu domácej cirkvi pre rodiny na veľkonočné trojdnie. Vypracoval ju kňaz Spišskej diecézy, farár a dekan v Kežmarku František Trstenský. K dispozícii je TU. V úvode autor veriacich povzbudzuje, aby v danej situácii, ak by nebola možná osobná účasť, sledovali liturgické obrady Veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia […]