Tri varovania Panny Márie – La Salette, Fatima a Akita 1. časť

Tri varovania Panny Márie – La Salette, Fatima a Akita 1. časť 1

Výnimočnosť doby, výnimočnosť oproti akémukoľvek obdobiu odo dňa, keď rímsky cisár Konštantín Veľký legalizoval kresťanstvo v Milánskom edikte a umožnil tak vznik kresťanského sveta, sa prejavuje aj výnimočnosťou zjavení. Kresťanský svet, univerzálna Christianitas už neexistuje. Ľudstvo, Cirkev a bývalé kresťanské štáty sa vracajú do náruče pohanstva, ktorého diabolské zovretie sa v 4. storočí pretrhlo. Upadá Cirkev, viera, morálka sa […]

Sestra Emmanuela: Medžugorie a osvetlenie svedomia

Sestra Emmanuela: Medžugorie a osvetlenie svedomia 2

Ponúkame Vám krásny rozhovor so sestrou Emmanuelou Maillard. Slávna rehoľníčka, ktorá žije v Medžugorí, nám hovorí o strete dobra so zlom. Rozhovor viedla Benedetta Frigeriová. Sestra Emmanuela, kde je tá vojna? Nie som prorokyňa, ale vidím, že na začiatku zjavení Panna Mária povedala, že satan bude po odhalení tajomstiev porazený. Stačí sa teda pozrieť na […]