Označovať veci pravými pojmami a hovoriť pravdu. To je jediná cesta pre dnešného človeka, ktorý sa musí vzoprieť novej totalite, nebezpečnejšej a prefíkanejšej, ako všetky doteraz

Označovať veci pravými pojmami a hovoriť pravdu. To je jediná cesta pre dnešného človeka, ktorý sa musí vzoprieť novej totalite, nebezpečnejšej a prefíkanejšej, ako všetky doteraz 2

bl. biskup Clemens August von Galen, prezývaný ako „Münsterský lev” : … V roku 1946 pri spätnom pohľade na svoje pôsobenie v časoch existencie nacistickej III. ríše biskup Clemens August von Galen doslovne uviedol: „Dobrý a milostivý Boh mi dal postavenie, ktoré ma zaväzovalo nazývať čierne čiernym a biele bielym, presne tak, ako to stojí […]