Dr. Paul Cameron - vyhoďte LGBT propagandu zo škôl! a skopírujte ruské zákony proti propagácii homosexuality. Rozhovor s americkým psychológom 1

Dr. Paul Cameron – vyhoďte LGBT propagandu zo škôl! a skopírujte ruské zákony proti propagácii homosexuality. Rozhovor s americkým psychológom

Sú určité rozdiely medzi Západnou a Východnou Európou ohľadom LGBT propagandy. Čo by ste stručne odporúčal obyvateľom Východnej Európy, aby sa vyhli presadzovaniu homosexuálnej propagandy? Dr. Paul Cameron: Skopírovať ruské zákony proti propagácii homosexuality.  Vyhodiť LBGT propagandu zo škôl a univerzít.  Dr. Paul Cameron – vyhoďte LGBT propagandu zo škôl! Rozhovor s americkým psychológom