Dôležité linky na Istanbulský dohovor

Prosíme zdieľajte 🙏🙏 ZDIEĽAJTE ❤
POZOR: aktuálny kalendár pochodov, prednášok nájdete tu: facebook – slovenskydohovorzarodinu

Len informovaní môžu oponovať a uvedomiť si skutočné ZLO.

Proti sú psychológovia, sexuológovia, pedagógovia, právnici, všetky katolícke cirkvy,.. je to ideológia ktorá nemá čo robiť v našej spoločnosti!

Pridávame niektoré linky kvôli lepšej prehľadnosti materiálov Istanbulský dohovor, odporúčame si pozrieť:

➡️ II. Povinnost propagace👈 genderové ideologie na školách a u dětí a mládeže. Istanbulská úmluva zadává ve článku 14. odstavci 1. povinnost zavést genderový mainstreaming do škol a vzdělávacích zařízení. Dále zavazuje k „využívání výukového materiálu o otázkách jako je rovnost mezi ženami a muži, genderové role bez stereotypů, vzájemná úcta, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí na ženách a právo na osobní integritu, který by byl přizpůsoben měnící se úrovni vnímání žáků a zahrnut do formálních školních osnov na všech úrovních vzdělávacího systému.“
Děti tedy budou již na školách indoktrinovány genderovou ideologií a bude u nich ze zákona uplatňováno právo na osobní integritu, tedy že si mohou na základě sociálního konstruktu vybrat vlastní pohlaví bez ohledu na jejich biologické. Článek 95. Důvodové zprávy hovoří o genderových výukových materiálech pro základní školy: „Tam, kde strany považují učební materiály za vhodné, je třeba je přizpůsobit schopnostem žáků, které by například vyžadovaly učební materiály základních škol, aby uspokojily intelektuální schopnosti žáků základních škol.“
Citované z: Analýza Istanbulského dohovoru a Dôvodovej správy

Řekla bych, že na této úmluvě je špatně všechno. A dost se divím, že slovutní právníci Rady Evropy byli schopni napsat takový paskvil
…úmluvy umožňuje azyl z důvodu pohlaví a domácího násilí. Smlouva může otevřít dveře azylu všem ženám, které vysloví obavu ze sexuálního násilí v jejich domovských zemích.
Ale jinak, i když možná můžeme mluvit o tom, že každý z nás žije v nějaké bublině, tak ve světě, ve kterém se pohybuji já, mezi rodinnými advokáty a vůbec mezi advokáty a intelektuální vrstvou, neznám kolegu, který by chtěl, aby byla ratifikována.
Odborný posudok nájdete: citované z: JUDr.Daniela Kovářová právnička, bývala ministerka spravodlivosti, spisovateľka a politička

➡️Sexuálna výchova pre deti 9-12 na kanadský spôsob

➡️ 346 psychológov, sexuológov, pedagógov…👉Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí:
🤔Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca, resp. že je nepodstatné: každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti alebo kým si želá sa stať (mužom?, ženou?, inak sexuálne/rodovo odlišným?). Biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka obmedzuje, lebo údajne vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania…
👆Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné (o neetickosti takého počínania ani nehovoriac).
Citované z: Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí (spolu 346 signatárov)

➡️Erik Zbiňovský – Istanbulský dohovor dnes

➡️Lekári v Británii prelomili mlčanie o liečbe rodovo-zmätených detí

➡️ Nielen lekári, advokáti sú proti, ale aj cirkev!!!…genderová ideológia je pseudovedeckou „náukou“, podľa ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna…
….úlohu, ktorú pri šírení genderovej ideológie zohráva manipulácia s jazykom. Deje sa to napríklad vtedy, ak namiesto otca a mamy hovoríme o rodičovi jedna a rodičovi dva; ak termínom manželstvo označujeme aj iné spolužitie ako spolužitie muža a ženy; keď namiesto jednoznačného pojmu „násilie v rodinách“ hovoríme o takom násilí, ktoré je podmienené alebo vyvolané rodom. Je vecou spravodlivosti, aby sa realita a pravda neprekrúcali.
Citované z: Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Badíne k odmietnutiu rodovej ideológie
https://www.tkkbs.sk

➡️Česká Advokátní Komora – ISTANBULSKÉ IDEOLOGICKÉ ZLO

➡️ JUDr. Daniela Kovářová, advokátka, mediátorka a prezidentka Unie Rodinných advokátů:👆…se proti ratifikaci Istanbulské úmluvy vyjádřila i Česká advokátní komora.Kdyby se o ratifikaci této úmluvy konalo referendum, společnost jako celek by ji jasně odmítla.
celý článok nájdete na:
ČAK k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám – JUDr. Daniela Kovářová

➡️ISTANBULSKÝ DOHOVOR

➡️ Vedeli ste??? V Bulharsku byla Istanbulská úmluva označená za protiústavní Proč Istanbulskou úmluvu kritizují právníci po celé Evropě a v ČR se o tom mlčí?

➡️ Vedeli ste o tom???
…Není zde ani zmínka o tom, že proti Istanbulské úmluvě podepsalo protestní nótu hned 333 různých neziskových organizací z 9 států Rady Evropy – text a seznam si můžete přečíst zde: https://www.hfi.sk/images/letter_to_chair_of_the_committee_Anders_Samuelsen.pdf
Zdroj: https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=683891

➡️Manipulácia detí na transgenderizmus cez príbeh 6r. chlapca Coy Mathis ktorý sa „stal“ dievčaťom, v detskej knihe „Príbehy na dobrú noc pre rebelky“

➡️Prečo by Slovensko nemalo ratifikovať Istanbulský dohovor

➡️Lež nové genderové ideologie versus skutečná pravda

➡️ to čo je v televízii je pravda, pozrite si čo bolo RTVS: „…My sme ani nevedeli o tom, že máme Istanbulský dohovor, až zrazu z ničoho nič, zobrali naše deti, bez nášho súhlasu na prednášku kde im jeden transsexuál, alebo transexuálka vysvetľovala o tom, že môže vybrať čím chce byť, ako chce byť, kedy chce byť, či bude mať a akým spôsobom si vyberie aj svoju sexuálnu orientáciu….“citované z: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/

➡️Majte odvahu brániť hodnoty! – list matky a riaditeľky školy nám všetkým..

➡️Vyjadrenie k Istanbulskému dohovoru z pohľadu polície a prokuratúry, teda orgánov činných v trestnom konaní

➡️Standardy pro sexuální výchovu v Evropě

➡️Pozor, na Slovensku sa predáva kniha pre 7-9 ročné deti propagujúca homosexuálne „manželstvá“ a rodovú ideológiu

➡️IPDICGI: Istanbulský dohovor nemá našu podporu!

➡️Profesor,zastával post ministra školství – Mons. Petr Piťha

➡️O. Maretta – prednáška SDZR 27.7.2019

➡️Andalúzia má prísny antidiskriminačný zákon o LGBT

➡️Kardinál Duka udelil záštitu nad modlitebnými procesiami českých partnerov SDZR

➡️T.Zych, Ordo Iuris o Istanbulskom dohovore – z prednášok „Ohrozenie rodiny v sekulárnom štáte“

👉Messias Bolsonaro, nový prezident Brazílie má striezve uvažovanie o týchto veciach

nájdete nás na facebook: slovenskydohovorzarodinu

😭😭Budete plakať pri tomto videu😭😭👉veľtrh – predaj detí👉pedofília ako sexuálna orientácia👉zneužívanie detí v materských škôlkach👉rodič 1, rodič 2,… 👉deti sa môžu rozhodnúť čím budú: chlapec, dievča,…👉ovplyvňujú chod v štáte👉18 miliard CZK pre neziskové organizácie👉 opatrenia s cieľom odstrániť predsudky, zvyky,
tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na
stereotypných roliach žien a mužov…..

Aktuálny